VW
AGROexpert

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ποινές "φωτιά" για το λαθρεμπόριο καυσίμων με τροπολογία της Θ. Τζάκρη

Αυστηροποίηση των ποινών σε συνδυασμό με υψηλά διοικητικά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας λειτουργίας και απαγόρευση έκδοσής νέας προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε η Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού  Θεοδώρα Τζάκρη για όσους επιδεικνύουν  παραβατική συμπεριφορά στο χώρο της εμπορίας καυσίμων και ειδικά στα πρατήρια καυσίμων στα οποία διαπιστώνονται παρεμβάσεις στην λειτουργία των αντλιών. 

Πρόσφατοι έλεγχοι που έγιναν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της αγοράς στο πεδίο των αντλιών έδειξαν υψηλή παραβατική συμπεριφορά. 

Μέχρι σήμερα τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τους διεξαχθέντες ελέγχους καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων για τα συστήματα μέτρησης ποσότητας καυσίμων δεν εξυπηρετεί με τον προσήκοντα τρόπο, ούτε το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, ούτε όμως συμβαδίζει με μία από τις βασικές αρμοδιότητες του Κράτους που είναι η προστασία του καταναλωτή εν γένει. Με κύριο στόχο την εκρίζωση φαινομένων ατιμωρησίας προτείνεται η συγκεκριμένη τροπολογία με στόχο την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου αλλά και την πρόβλεψη νέων αδικημάτων και παραβάσεων που μέχρι σήμερα δεν ελέγχονταν καθώς και την επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων, την αφαίρεση αδειών λειτουργίας και την απαγόρευση έκδοσης νέας.

Βασικός στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να αρθούν τα κενά και να τιμωρηθεί ο πραγματικός υπαίτιος των αδικημάτων καταδολίευσης και αλλοίωσης των αντλιών, ώστε να μην μπορεί να επαναδραστηριοποιηθεί στην αγορά εμπορίας και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων για μία δεκαετία.. Αυτό θα αφορά πλέον τόσο τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο, όσο και τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται πλέον και στους συγγενείς του μέχρι δευτέρου βαθμού Παράλληλα προβλέπεται και η επιβολή μεγαλύτερων διοικητικών προστίμων για τις παραβάσεις αυτές.

Οι βασικές αλλαγές στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων είναι οι εξής:

- Προστίθενται στις ποινικά κολάσιμες πράξεις και ο εντοπισμός ιχνών καταδολίευσης, καθώς και η μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα. 
- Προβλέπεται αυστηρότερος ποινικός κολασμός στις περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης αδικημάτων σχετικών με την καταδολίευση και αλλοίωση των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών ή ηλεκτρονικών μερών ή του λογισμικού των μετρητών ροής ή των ενδείξεών τους.
- Επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποθάρρυνση παραβατικών συμπεριφορών σε σχέση με την αγορά και διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς προβλέπεται για πρώτη φορά η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και η απαγόρευση έκδοσης νέας, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο, για διευρυμένο κύκλο προσώπων που συνδέονται από θέσεις ευθύνης με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση της επιχείρησης. Η έννοια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης ταυτίζεται με την έννοια της επιχείρησης του πρατηρίου και συνδέεται τόσο με τους παραγωγικούς συντελεστές της εγκατάστασης, όσο και με την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η παθογένεια της σημερινής κατάστασης, κατά την οποία επιβάλλονται κυρώσεις, οι οποίες, ωστόσο, μένουν ατελείς, αφού ο παραβάτης έχει δικαίωμα να αλλάξει έδρα και να αναπτύξει αλλού την παραβατική του συμπεριφορά χωρίς κανένα περιορισμό, ειδικά στις περιπτώσεις που μεσολαβεί πλασματική μεταβίβαση της άδειας του. 
- Συμπληρώνονται και αυστηροποιούνται οι κυρώσεις και σε περιπτώσεις διαπίστωσης σφαλμάτων στα συστήματα μέτρησης καυσίμων. Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα, σε περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων της τάξεως άνω του 1,5 % για τη βενζίνη και άνω του 3% για το υγραέριο, επιβαλλόταν μόνο αφαίρεση της άδειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, θεσπίζεται πλέον τόσο διοικητικό πρόστιμο της τάξεων των 30.000€ ανά αντλία όσο και αφαίρεση της άδειας με πρόβλεψη απαγόρευσης άσκησης παρόμοιας δραστηριότητας για την επόμενη δεκαετία. 
- Συμπληρώνεται η διάταξη για τη διάπραξη του αδικήματος της καταδολίευσης ή της αλλοίωσης των αντλιών που προβλέπει κύρωση και για όποιον σφραγίζει τα συστήματα των αντλιών, ενώ θεσπίζεται επιβαρυντική περίπτωση για τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε περιπτώσεις υποτροπής (προβλέπεται αφαίρεση της άδειας του συνεργείου για τα επόμενη δέκα έτη).
- Τέλος, για τη κάλυψη όλης της αλυσίδας της αγοράς, προβλέπονται αντίστοιχες κυρώσεις και για τους κατασκευαστές συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Θεοδώρα Τζάκρη: Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

«Η τροπολογία που αφορά την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων στα πρατήρια είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς προσπάθειας της Κυβέρνησης που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της» τόνισε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη στην ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση και ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε για τη αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για όσους επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά στο χώρο της εμπορίας καυσίμων και ειδικά στα πρατήρια καυσίμων στα οποία διαπιστώνονται παρεμβάσεις στην λειτουργία των αντλιών.

Η Υφυπουργός σημείωσε ότι «το σύστημα της λαθρεμπορίας είναι πολύ βαθιά ριζωμένο στον παραγωγικό και οικονομικό ιστό της χώρας, και πολύ αναποτελεσματικοί οι μηχανισμοί αντιμετώπισής του. Διότι βλέπετε σε αυτή την χώρα οι περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν δεν ήταν καν μεταρρυθμίσεις, αλλά περικοπές και κατάλυση δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν έπειτα από μακροχρόνιους αγώνες. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που εμπόδιζε τόσα χρόνια όλες τις κυβερνήσεις να δώσουν μια συνολική λύση στο πρόβλημα και να αντιμετωπίσουν με έναν τρόπο αποτελεσματικό αυτό το παρασύστημα του λαθρεμπορίου που βάζει βαθιά κάθε μέρα το χέρι του στην τσέπη της φτωχής ελληνικής οικογένεια και της αποσπά ένα κομμάτι από τα πενιχρά της εισοδήματα» Και προσέθεσε ότι κυριολεκτικά αυτό που συμβαίνει στην πράξη όταν κάποιος «πληρώνει καθημερινά 20 ευρώ βενζίνη και παίρνει τελικά προϊόν που αντιστοιχεί στα 16 ή 17 Ευρώ ή νοθευμένο προϊόν, είναι ότι βλάπτει και την υγεία μας και τα εισοδήματά του.» 

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Οικονομίας «επιπλέον όλοι αυτοί οι έντιμοι επαγγελματίες που δίνουν καθημερινά μάχη για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές έχουν να αντιμετωπίσουν και τον αθέμιτο ανταγωνισμό των λαθρεμπόρων. Και βεβαίως πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε ότι τα εκατοντάδες εκατομμύρια που διακινούνται σε αυτή την μαύρη και παρασιτική οικονομία, πολλά από αυτά ενδεχομένως και όλα πηγαίνουν σε άλλες εγκληματικές ενέργειες κι ένας θεός ξέρει που ακόμη».
Απευθυνόμενη προς όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου η κ. Τζάκρη σημείωσε ότι «αυτό όμως που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους μέσα εδώ είναι το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο χάνει από ανείσπρακτους φόρους από 200 έως 600 εκατομμύρια την στιγμή που το σύνολο των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις που μας ζητούσαν οι δανειστές δεν ξεπερνούσαν τα 400 εκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλοι εδώ πόσο  κρίσιμο είναι να σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα διότι πλήττουν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Πλήττουν την σχέση μας με την δημοκρατία. Πλήττουν συνολικά την ίδια την οικονομία, ενώ παράλληλα δίνουν καθημερινά την εικόνα της ανυπαρξίας του κράτους στον Έλληνα πολίτη, της ύπαρξης θεσμικών δομών που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Δίνουν την εικόνα μιας χώρας που έχει παραιτηθεί και που η κρίση δεν έγινε -ούτε καν για τα αυτονόητα- ευκαιρία για αλλαγή.» 
Και προσέθεσε ότι «θεωρούμε την τροπολογία μια σημαντική μεταρρύθμιση. Ο αγώνας μας δεν σταματά με την ψήφιση της τροπολογίας. Θα συνεχιστεί. Και βέβαια ως σύνδεση με τις υπόλοιπες δράσεις του Υπουργείου μας να σημειώσω ότι η πάταξη της λαθρεμπορίας βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον,  βελτιώνει την προβλεψιμότητα των επενδύσεων. Βελτιώνει την ασφάλεια της καλώς εννοούμενης επιχειρηματικότητας» 

Η κ. Τζάκρη προανήγγειλε όχι μόνο την αυστηροποίηση των ελέγχων και την αυστηροποίηση των ποινών και των διοικητικών κυρώσεων αλλά και την εντατικοποίηση των ελέγχων έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ριζικά και όχι με πρόχειρο και αποσπασματικό τρόπο που θα έδινε δυνατότητα παλινδρόμησης του φαινομένου.

Απευθυνόμενη δε στους βουλευτές της αντιπολίτευσης είπε ότι «θα επιθυμούσα η αντιπολίτευση να  υποστηρίξει την τροπολογία και να περάσουμε το μήνυμα στους πολίτες ότι παρά τις τεράστιες διαφορές μας σε ό,τι έχει να κάνει με τα αυτονόητα συμφέροντα του ελληνικού λαού είμαστε όλοι ενωμένοι».

Σύμφωνα με τη Θεοδώρα Τζάκρη «βασικός στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να αρθούν τα κενά και να τιμωρηθεί ο πραγματικός υπαίτιος των αδικημάτων καταδολίευσης και αλλοίωσης των αντλιών, ώστε να μην μπορεί να επαναδραστηριοποιηθεί στην αγορά εμπορίας και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων για μια δεκαετία. Αυτό θα αφορά πλέον τόσο τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο, όσο και τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται πλέον και στους συγγενείς του μέχρι δευτέρου βαθμού. Παράλληλα προβλέπεται και η επιβολή μεγαλύτερων διοικητικών προστίμων για τις παραβάσεις αυτές.
Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε ριζικά το παιχνίδι  που γίνονταν μέχρι σήμερα της γάτας με τον ποντικό και καθιστούμε το ρίσκο της λαθρεμπορίας τόσο πολύ υψηλό ώστε ο παραβάτης να μην έχει κανένα απολύτως συμφέρον να αναλάβει αυτό το ρίσκο. 
Διότι μέχρι σήμερα ο λαθρέμπορος είχε ενσωματώσει στο εγκληματικό του business plan το όποιο πρόστιμο ή διοικητική κύρωση από την παράνομη δραστηριότητά του. 
Παράλληλα επιφέρουμε μια σειρά ριζικών αλλαγών στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων οι οποίες επιγραμματικά είναι 
- Προστίθενται στις ποινικά κολάσιμες πράξεις και ο εντοπισμός ιχνών καταδολίευσης, καθώς και η μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα. 
- Προβλέπεται αυστηρότερος ποινικός κολασμός στις περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης αδικημάτων σχετικών με την καταδολίευση και αλλοίωση των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών ή ηλεκτρονικών μερών ή του λογισμικού των μετρητών ροής ή των ενδείξεών τους.
- Επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποθάρρυνση παραβατικών συμπεριφορών σε σχέση με την αγορά και διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς προβλέπεται για πρώτη φορά η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και η απαγόρευση έκδοσης νέας, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο, για διευρυμένο κύκλο προσώπων που συνδέονται από θέσεις ευθύνης με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Η έννοια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης ταυτίζεται με την έννοια της επιχείρησης του πρατηρίου και συνδέεται τόσο με τους παραγωγικούς συντελεστές της εγκατάστασης, όσο και με την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η παθογένεια της σημερινής κατάστασης, κατά την οποία επιβάλλονται κυρώσεις, οι οποίες, ωστόσο, είναι ατελείς, αφού ο παραβάτης έχει δικαίωμα να αλλάξει έδρα και να αναπτύξει αλλού την παραβατική συμπεριφορά χωρίς κανένα περιορισμό, ειδικά στις περιπτώσεις που μεσολαβεί πλασματική μεταβίβαση της άδειας του. 
- Συμπληρώνονται και αυστηροποιούνται οι κυρώσεις και σε περιπτώσεις διαπίστωσης σφαλμάτων στα συστήματα μέτρησης καυσίμων. Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα, σε περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων της τάξεως άνω του 1,5 % για τη βενζίνη και άνω του 3% για το υγραέριο, επιβαλλόταν μόνο αφαίρεση της άδειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, θεσπίζεται πλέον τόσο διοικητικό πρόστιμο της τάξεων των 30.000€ για κάθε αντλία όσο και αφαίρεση της άδειας με πρόβλεψη απαγόρευσης άσκησης παρόμοιας δραστηριότητας για την επόμενη δεκαετία. 
- Συμπληρώνεται η διάταξη για τη διάπραξη του αδικήματος της καταδολίευσης ή της αλλοίωσης των αντλιών που προβλέπει κύρωση και για όποιον σφραγίζει τα συστήματα αντλιών ενώ θεσπίζεται επιβαρυντική περίπτωση για τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε περιπτώσεις υποτροπής (προβλέπεται αφαίρεση της άδειας του συνεργείου για τα επόμενη δέκα έτη).
- Τέλος, για τη κάλυψη όλης της αλυσίδας της αγοράς, προβλέπονται αντίστοιχες κυρώσεις και για τους κατασκευαστές συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Θεοδώρα Τζάκρη ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της τονίζοντας ότι «η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού που έχει απέναντί του μια μικρή ομάδα αθλίων λαθρεμπόρων» και ζήτησε από όλα τα κόμματα να την υπερψηφίσουν ώστε «να ξεπεράσουμε αυτή την φάση και να πάμε στην επόμενη, μετά κρίσην, εποχή, που η χώρα μας θέλει όλους ενωμένους τουλάχιστον στα αυτονόητα».

ΚΑΡΤΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΖΑΚΡΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

Βασικές αλλαγές στο σύστημα επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες για καταδολίευση των αντλιών καυσίμων (βενζίνη-υγραέριο) στα πρατήρια:

- Απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας πρατηρίου για την επόμενη δεκαετία, όχι μόνο στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο
- Επέκταση απαγόρευσης σε σύζυγο και συγγενείς μέχρι β’ βαθμού
- Εισαγωγή του όρου «επιχειρησιακή εκμετάλλευση» για να τιμωρείται ο πραγματικά υπεύθυνος λειτουργίας της εγκατάστασης
- Πρόστιμο 30.000 € για κάθε επηρεαζόμενο μετρητή
- Αναδεικνύονται και τιμωρούνται όλοι οι πιθανοί τρόποι καταδολίευσης
- Φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών στις περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης του αδικήματος της καταδολίευσης των αντλιών
- Πρόστιμα από 10.000 € - 30.000 € για διαπιστώσεις σφαλμάτων στις μετρήσεις και αφαίρεση άδειας πρατηρίου για δέκα χρόνια
- Πρόστιμο 100.000 € για όποιον εγκαθιστά ή σφραγίζει τα μέσα για την καταδολίευση, αλλά και για όποιον κατασκευάζει εξαρχής προβληματικές αντλίες

- Οριστική αφαίρεση άδειας για τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία εγκατάστασης και ρύθμισης των αντλιών σε περίπτωση υποτροπής


Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

2 σχόλια:

 1. ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.
  ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΘΑ ΒΓΕΙ Ο ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΥΓΑΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μόνο έτσι θα καταλάβουν και θα σταματήσουν το κλέψιμο. Να αυξηθούν όμως και οι έλεγχοι. Ειδικά στην επαρχία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…