VW
AGROexpert

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Παρέμβαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θ. Τζάκρη στη Σύνοδο Θεσ/νίκης που διοργανώνει ο ΣΒΒΕ

Παρέμβαση στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κα Θεοδώρα Τζάκρη. Την Σύνοδο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική Σύνοδο όχι μόνο για την οικονομική και κοινωνική ζωή της βορείου Ελλάδος, αλλά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης. 

Η κα Τζάκρη ανέφερε κατά την ομιλία της πως η βιομηχανία και μεταποίηση αποτελεί την πιο στέρεα βάση οικονομικής ανάπτυξης, καθώς δημιουργεί όχι μόνο τις πιο σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά και υψηλές υπεραξίες για τις οικονομίες εντός των οποίων αναπτύσσεται. Παρέθεσε επίσης αναλυτικά στοιχεία για την ελληνική βιομηχανία και την πορεία συρρίκνωσης που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 2008 και 2014 η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και η απασχόληση στη μεταποίηση μειώθηκαν σωρευτικά κατά 33,7% και 32,9% αντίστοιχα. Επίσης, το 1/3 των επιχειρήσεων που λειτουργούσε το 2008, τέθηκε εκτός αγοράς μέχρι το 2013. 

Η κα Τζάκρη αναφέρθηκε ακόμη και στο πολύ χαμηλό επίπεδο των ιδιωτικών δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D στη χώρα μας. Πιο αναλυτικά, το 2013 οι ελληνικές βιομηχανίες διέθεσαν συνολικά  175,84 εκατ. ευρώ για R&D, ποσό που μεταφράζεται σε 16 ευρώ ανά κάτοικο, ήτοι 0,1% του ΑΕΠ. Την ίδια χρονιά, οι κλάδοι της μεταποίησης στη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία και το Βέλγιο, διέθεσαν αντίστοιχα για R&D 732, 605, 561, 498 και 366 ευρώ ανά κάτοικο.
Όπως ανέφερε η κα Τζάκρη, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη συρρίκνωση της ελληνικής βιομηχανίας. Ωστόσο, η  σχέση μεταξύ της κρίσης από την οποία διέρχεται η χώρα και των εξελίξεων στη μεταποίηση κατά ένα μεγάλο ποσοστό, οφείλονται στην αδυναμία της μεταποίησης να δώσει μια διέξοδο στην ελληνική οικονομία αναλαμβάνοντας το ρόλο που της αντιστοιχεί ως ο κατ’ εξοχήν τομέας παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. 
«Υπό αυτή την έννοια, η αντιστροφή της τάσης συρρίκνωσης του μεταποιητικού τομέα και η σταδιακή δημιουργία μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της ελληνικής βιομηχανικής πολιτικής», τόνισε χαρακτηριστικά η κα Τζάκρη. 
Το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο 
Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης για την επίλυση μίας σειράς από σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τη μεταποίηση, όπως για παράδειγμα το σχέδιο νόμου που έχει ήδη πάρει το δρόμο για τη Βουλή, για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων. 
«Το εγχείρημα αυτό ήταν απαραίτητο να λάβει χώρα άμεσα, καθώς το μέχρι και σήμερα υφιστάμενο σύστημα αδειοδότησης στερείτο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης καθώς βασιζόταν πρωτίστως στην «εκ των προτέρων αδειοδότηση», με αρνητικές συνέπειες για τον τον ανταγωνισμό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την αποτελεσματικότητα του ίδιου του συστήματος αδειοδότησης», υπογράμμισε η κα Τζάκρη και υποστήριξε πως με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις βελτιώνονται και απαλείφονται χρόνια προβλήματα, όπως η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η διαπλοκή και η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν 

H κα Τζάκρη αναφέρθηκε επίσης και στα τρία επιπλέον προγράμματα τα οποία εγκρίθηκαν έπειτα από πρόταση της από το ΕΠΑνΕΚ, συνολικού προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο Πρόγραμμα  με τίτλο   «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 32 εκατ. ευρώ), απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα (9) τομείς προτεραιότητας της οικονομίας: Αγροδιατροφή ‐ Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά ‐ Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια,  Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον,  Υγεία  με έμφαση σε επιχειρήσεις της μεταποιητικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων, ή και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι (πχ διείσδυση σε νέες αγορές).

Το δεύτερο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 50 εκατ. ευρώ),   αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Μέσω του προγράμματος θα επιτευχθεί αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

Το τρίτο πρόγραμμα «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας –Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ),  έχει ταυτόχρονα με τον αναπτυξιακό του σκοπό και μια ισχυρή κοινωνική διάσταση καθώς αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Το πρόγραμμα αυτό θα  παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μείωση ενεργειακού κόστους και επενδύσεις

Η Υφυπουργός, υπογράμμισε επίσης και τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενός από τους σημαντικότερους συντελεστές κόστους της βιομηχανικής παραγωγής. Όπως ανέφερε η κα Τζάκρη, η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο υλοποιεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, όπως το πρόγραμμα της διακοψιμότητας που ισχύει για δύο χρόνια. Σημαντικές πολιτικές για την μείωση του κόστους ενέργειας στην βιομηχανία είναι επίσης  τα προθεσμιακά προϊόντα τύπου ΝΟΜΕ, η ειδική τιμολογιακή πολιτική που συμφωνείται μεταξύ της ΔΕΗ και των ενεργοβόρων βιομηχανίων. Επίσης, έχει ήδη συντελεστεί η μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία και σχεδιάζονται προγράμματα στο ΕΣΠΑ όπως το «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» μέσω των οποίων οι βιομηχανίες μπορούν να καταστούν πιο αποδοτικές ενεργειακά, μειώνοντας συγχρόνως το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Επίσης ολοκληρώνεται το target model και ο μόνιμος μηχανισμός επάρκειας ισχύος. 

Τέλος η κα Τζάκρη αναφέρθηκε και στο κρίσιμο ζήτημα των επενδύσεων για την πραγματική οικονομία με πρωτοπόρα όμως την εγχώρια επιχειρηματικότητα.  Όπως ανέφερε η Υφυπουργός, «στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη αναξιοποίητη δημόσια περιουσία, πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών στην αγορά ενέργειας, στον κλάδο των μεταφορών και των logistics, της μεταποίησης, της πρωτογενούς παραγωγής, στην τουριστική αγορά, οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Αν ένας κρίσιμος αριθμός μεγάλων εγχώριων επιχειρηματιών αποφασίσουν να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία, η εθνική μας οικονομία, η οποία αυτή την στιγμή βρίσκεται σε καθεστώς καχεξίας και υπανάπτυξης, θα περάσει άμεσα σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά».  

«Ιστορικά καμία χώρα δεν πέτυχε ποτέ ανάπτυξη αποκλειστικά από ξένες δυνάμεις, αλλά στην καλύτερη περίπτωση συνεπικουρούμενη απλώς από ξένα κεφάλαια ή επενδύσεις», ανέφερε ακόμη η κα Τζάκρη και κάλεσε την ελληνική επιχειρηματικότητα να λειτουργήσει, όπως λειτουργεί η επιχειρηματικότητα στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο. Δηλαδή να επενδύει, να εκτίθεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο, να κερδίζει, αν τον σταθμίζει σωστά, θεμιτά κέρδη, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, να δημιουργείται πλούτος, να ευημερεί η κοινωνία. 

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

5 σχόλια:

 1. Καλα ακουσατε ,καλα ακουμε κυρ. Υπουργε μηπως δεν ζουμε εμεις και εσεις στην ιδια χωρα..
  Εχετε αναρωτηθει γιατι μειναμε τοσο πισω ??ξερετε πολλες χωρες στ ευρωπη στην ανατολη στ δυση στην αφρικη και οπου αλλου θελετε να σας πω να εχουν αυτο το φορολογικο,ασφαλιστικο,τραπεζικο συστημα για της μεταποιητικες βιοτεχνικες και αν θελετε της βιομηχανικες... ..
  Στ ελλαδα θελω να ξερετε ειναι ηρωες ολοι αυτη που σημερα κανουν ενα επαγγελμα ηρωικη ηρωες...
  Καλα ακουτε.......
  Αν θελετε να παμε μπροστα εφαρμοστε παραγωγικη πολιτικη,καντε υφυπουργιο εξαγωγων,συμετεχετε διακρατικα σε ολες της εκθεσης με προγγραματα καντε ειδικα γραφεια σε Δημους και Νομαρχιες ( περιφεριες)..
  Και τοτε κατι μπορει να γινει σε βαθος 10 κατιας..
  Και παντα με νεο κοσμο σπουδασμενα παιδια και προπαντον ΑΦΘΑΡΤΑ...

  ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ
  ΜΕ ΑΓΑΠΗ
  ΑΠΟ ΤΣΑΚΟ ΜΕΡΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παντα οι Αριστεροι αρεσκονται σε βαρυγδουπους τιτλους ,τους αρεσει να εντυπωσιαζουν,ειδικα στους ιδεολογους της Σοσιαλδημοκρατιας αρεσουν τα μεταξωτα βρακια για να κρυβουν την ιδεολογικη τους κενοτητα.Ποιο κοροιδο ομως θα ρισκαρει να επενδυσει με την αβεβαιοτητα που προκαλουν οι μνημονιακες κυβερνησεις,Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ; Γυριστε στη δραχμουλα, να γλυτωσουμε απο τους τοκογλυφους,μηπως και γινει τιποτα.Διαφορετικα με ΕΣΑΣ και με το ΕΥΡΩ, προκοπη δεν βλεπουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΟΤΙ Η ΝΤΟΡΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ;
   Η ΝΤΟΡΚΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ: https://www.youtube.com/watch?v=f7sUcWAmrTM

   Διαγραφή
 3. Αληθευει οτι εχει πει τωρα που εφυγαν οι αριστεροι απο τον συριζα θα κανουμε εμεις κουμαντο

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…