FOUTSITZHS

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Λύθηκαν οι συμβάσεις πέντε εργαζομένων στο Δήμο Πέλλας

Με απόφαση του Δημάρχου Πέλλας Γρηγόρη Στάμκου, λύθηκαν οι συμβάσεις εργασίας 8 μηνών πέντε εργαζομένων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Πέλλας. Η απόφαση έχει ως εξής:  

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/04-12-2015 τεύχος Α), σύμφωνα με το οποίο η διάταξη του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α' 47) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.» 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016( ΦΕΚ 199/τ.Α΄/21-10-2016), σύμφωνα με το οποίο «Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης». 
5. Τα πρακτικά της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαΐου 2017, σύμφωνα με τα οποία κρίνεται ότι είναι αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις για την παράταση των συμβάσεων του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 και είναι ανεπίτρεπτη η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων βάσει των άκυρων συμβάσεων, όπως και η καταβολή των αποδοχών τους για το μέλλον. 

6. Το υπ΄αρίθμ. πρωτ.. οικ.23124/10-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο «Με τα υπ΄αρίθμ. 14/30.6.2016 και 9/10.5.2017 Πρακτικά των Γενικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διατυπώθηκε η κρίση ότι οι συμβάσεις που είχαν αυτοδίκαια παραταθεί (με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 είναι άκυρες (και συνεπώς δεν συνιστούν καθαυτές νόμιμη αιτία για την καταβολή των αντιστοίχων δαπανών μισθοδοσίας). Κατόπιν αυτού, οι Δήμοι οφείλουν να διαπιστώσουν την λύση των σχέσεων εργασίας που είχαν αυτοδίκαια παραταθεί, δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων. 
7. Την αρίθμ. 1/2015 προκήρυξη του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δήμο Πέλλας. 
8. Τις υπ΄αρίθμ. 736/23-12-2015 και 749/29-12-2015 αποφάσεις του δημάρχου Πέλλας με τις οποίες προσελήφθησαν με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών, πέντε (5) άτομα, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου Πέλλας. 
9. Την αριθμ. 396/26-08-2016 απόφαση του Δημάρχου Πέλλας με την οποία παρατάθηκαν αυτοδίκαια οι ατομικές συμβάσεις των εν λόγω προσληφθέντων έως 31-12-2016, σε εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν. 4351/2015, (ΦΕΚ 164/04-12-2015 τεύχος Α). 
10.Την υπ΄αρίθμ. 4/02-01-2017 απόφαση του Δημάρχου Πέλλας με την οποία παρατάθηκαν αυτοδίκαια οι ατομικές συμβάσεις των εν λόγω προσληφθέντων έως 31-12-2017, σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/21-10-2016 τεύχος Α΄). 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ Την λύση από 01-08-2017 των ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κατωτέρω: 

α / α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

2 ΠΑΡΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ(GRADER) 

3 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑ ΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ(JCB) 

4 ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ(ΠΟΛΥΜΗ- ΧΑΝΗΜΑ RAM) 

5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

1 σχόλια:

 1. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΗΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.
  ΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΓΚΤΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ
  Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΑ ΑΠΟΡ/ΜΑΤΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΒΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΛΠ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΡΩΤΑΩ ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ? ΑΝ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΝΟΜΙΖΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ. ΕΜΕΝΑ ΜΑΤΩΝΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΠΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. ΑΛΛΑ ΕΛΕΟΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…