VW
AGROexpert

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Δήμοι Κεντρ. Μακεδονίας προς κυβέρνηση: Καταργήστε άμεσα το νόμο για τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων

Προς: Κύριο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ Υπουργό Εσωτερικών
Κύριο ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ
Υπουργό Οικονομικών

Κοιν/ση:
κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ της Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΕΔΕ
ΠΕΔ της Χώρας
Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: Άμεση κατάργηση της από 20-04-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», Α’ 41] και ταυτόχρονη άμεση ανάκληση των σε εκτέλεση αυτής εκδοθεισών εγκυκλίων.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
δυόμισι χρόνια μετά την αιφνίδια έκδοση της από 20-04-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», Α’ 41],
στην οποία, πέραν πάσης λογικής και νομικής ακολουθίας είχε προσδοθεί και αναδρομική ισχύς (από 17-03-2015!),
και η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4323/2015 [:«Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄ 41)», Α΄ 43], - η δε κύρωσή της πιστοποιεί ότι η Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποδέχθηκε και επικύρωσε, με την ψήφο της, πως για την έκδοση της ως άνω ΠΝΠ συνέτρεχε (τότε, και μόνον τότε: τον Απρίλιο του 2015) «έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» (άρθρο 44 § 1 του Συντάγματος), δηλαδή περίπτωση εξ ορισμού (και μάλιστα συνταγματικού ορισμού) προσωρινή, καθώς δεν νοείται ούτε αέναη διατήρηση του «εκτάκτου», ούτε μακροημέρευση του «εξαιρετικά επείγοντος», ούτε παγίωση του «απρόβλεπτου»], η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΓΔΠ), με το οικ2/66965/ΔΛΔ/13-09-2017 «εξαιρετικά επείγον» έγγραφό της, ανασύρει, από το «εξαιρετικά επείγον και απρόβλεπτο» περιβάλλον του Απριλίου του 2015, την ως άνω ΠΝΠ και επ’ αυτής επιχειρεί να μεταμορφώσει (ή μάλλον να μεταμφιέσει) το «έκτακτο» σε μόνιμο και διαρκές, το «εξαιρετικά επείγον» σε σύνηθες και διηνεκές, το «απρόβλεπτο» σε δεδομένο και αναμενόμενο, επισείοντας μάλιστα «τις προβλεπόμενες [επί του απροβλέπτου!] από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις».

Η ΓΓΔΠ, εξορύσσοντας, με το «εξαιρετικά επείγον» έγγραφό της, την ως άνω ΠΝΠ, ανακινεί την «υποχρέωση» των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια και τα ταμειακά διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για την σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας (repos).
Μεταξύ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συγκαταλέγονται και οι Δήμοι και οι εν γένει φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα πενιχρά (και, κατά κανόνα, ήδη προορισμένα για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών) ταμειακά διαθέσιμα των οποίων στοχεύει το ως άνω έγγραφο της ΓΓΔΠ, θεμελιωμένο στο «εξαιρετικά επείγον και απρόβλεπτο» έδαφος της από 20-04-2017 ΠΝΠ.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, με την 176/2017 απόφασή του,
επισημαίνει πως ούτε το 2015, ούτε πολύ περισσότερο τώρα (δυόμισι χρόνια μετά την εμφάνιση της ΠΝΠ) έχει εξηγηθεί ποια ήταν αυτή η «έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», η οποία πάντως δεν μπορεί να διατηρείται και διαιωνίζεται αναμένοντας να θεραπευτεί με την απομύζηση των ταμειακών διαθεσίμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακόμη κι αν υποτεθεί πως οι συνθήκες της Άνοιξης του 2015, που λίγο μετά οδήγησαν στα γνωστά επώδυνα αποτελέσματα, συνιστούσαν (τότε!) μιαν «έκτακτη ανάγκη», αυτή η ίδια «ανάγκη» (με την επίκληση της ίδιας ΠΝΠ!) δεν μπορεί να παραμένει μέχρι σήμερα, όταν ο Πρωθυπουργός, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Σεπ. 2017), διαπιστώνει την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, προδιαγράφει την αίσια έκβαση της επικείμενης τρίτης αξιολόγησης και αναγγέλλει την αναμενόμενη, για το 2018, έξοδο από την ομίχλη των Μνημονίων.

Συνεπώς, η δικαιολογητική βάση της «εφόρμησης» κατά των διαθεσίμων της Αυτοδιοίκησης είναι, αν μη τι άλλο, προσχηματική.
Το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ θεωρεί πως η ανακίνηση της ως άνω ΠΝΠ αποτελεί επανάληψη του θεσμικού ατοπήματος του 2015, συνιστά περιφρόνηση της συνταγματικά κατοχυρωμένης και ιστορικά θεμελιωμένης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
επιχειρεί ένα ακόμη ακρωτηριασμό των Δήμων και ουσιαστικά αποβλέπει στον ευτελισμό, την απαξίωση και την ταπείνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ καλεί τους Δήμους-Μέλη της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας να μην προβούν στην παραγγελλόμενη μεταφορά των όποιων διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος και ζητεί την άμεση κατάργηση της (εξ αρχής) απαράδεκτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Απριλίου 2015 καθώς και την ταυτόχρονη άμεση ανάκληση όλων των σε «εκτέλεση» αυτής εκδοθεισών εγκυκλίων της Δημόσιας Διοίκησης.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρξε και παραμένει η τροφός του Γένους, η πρώτη αναφορά και το έσχατο καταφύγιο του κάθε πολίτη, το θεμέλιο της κοινωνικής συσσωμάτωσης, το πρωταρχικό κύτταρο της Δημοκρατίας, η ζωογόνος μήτρα της κρατικής υπόστασής μας.
Η φύση, η ιστορία και η προσφορά του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπουν να εκδηλώνονται σε βάρος του τέτοιες επιθέσεις, προσβολές και ταπεινώσεις, όπως αυτές που ενσαρκώνονται στην από 20-04-2015 ΠΝΠ και στο απ’ αυτήν εκπορευόμενο «εξαιρετικά επείγον» έγγραφο της ΓΓΔΠ.

Γι αυτό και υπάρχει όντως «ανάγκη», αλλά ανάγκη να εισακουστεί και να ικανοποιηθεί πλήρως το πάνδημο αίτημα για άμεση κατάργηση, τόσο της ΠΝΠ, όσο και των συναφών μ’ αυτήν εγκυκλίων.
Γι αυτό και παρακαλούμε, Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, να δεχτείτε, το ταχύτερο δυνατόν, σε ακρόαση μιαν Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΚΜ, ώστε να σας παρουσιάσουμε και δια ζώσης τα ακλόνητα επιχειρήματα της Αυτοδιοίκησης για την αποδοχή αυτού του απολύτως δίκαιου αιτήματος.-
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης


Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…