VW
AGROexpert

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ποιοι απειλούν την πίστη και τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών μας;

Από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα το περιεχόμενο του σχολικού μαθήματος των θρησκευτικών είναι ορθόδοξο χριστιανικό. Πληροφοριακά μαθαίνουν οι μαθητές μας και στοιχεία για τις θρησκείες του κόσμου στη δευτέρα λυκείου. Αυτό συμβαίνει για τέσσερεις λόγους. Πρώτον, διότι η πλειοψηφία των μαθητών μας είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεύτερον, διότι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη αποτελεί ιστορία της Ελλάδος και των Ελλήνων εδώ και είκοσι αιώνες και είναι αδιάρρηκτα δεμένη με τη ζωή αυτού του λαού και αυτού του τόπου. Τρίτον, διότι η επιβίωση του λαού μας κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας εξασφαλίσθηκε μόνο μέσω αυτής της πίστης, αφού αρκετοί Έλληνες μη αντέχοντας τα δεινά της δουλείας εξισλαμίζονταν και όποιος εξισλαμιζόταν ταυτοχρόνως εκτουρκιζόταν. Τέταρτον, διότι η ορθόδοξη πίστη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση, διότι όπως είπε ο αρχιστράτηγος του αγώνα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος».

Το ισχύον Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, άρθρο 16, παράγραφος 2, ορίζει: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» Το εν λόγω άρθρο είναι σαφέστατο, αναφέρει «ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης», δεν αναφέρει «δημιουργία», πολύ δε περισσότερο δεν αναφέρει και δεν είναι δυνατόν να αναφέρει «παραποίηση», «στρέβλωση» ή «βιασμό» της συνείδησης. Τόσο η εθνική, όσο και η θρησκευτική συνείδηση υπάρχουν ήδη στο παιδί, είναι ήδη Έλληνας και το γνωρίζει, είναι ήδη χριστιανός ορθόδοξος και το γνωρίζει και η βάσει του Συντάγματος κρατική παιδεία, αποσκοπεί να αναπτύξει τη συνείδησή του αυτή, δεν τη δημιουργεί. Επομένως, δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας να διαπαιδαγωγείται από το κράτος ώστε να αναπτύξει π.χ. βραζιλιάνικη ή κινεζική εθνική συνείδηση, την οποία δεν έχει. Δεν είναι δυνατόν ο χριστιανός ορθόδοξος να διαπαιδαγωγείται, έτσι ώστε να αναπτύξει βουδιστική ή ινδουιστική θρησκευτική συνείδηση, την οποία επίσης δεν έχει, ούτε να επιχειρείται νάρκωση, στρέβλωση ή πλήρης σύγχυση της θρησκευτικής του συνείδησης μέσω απαγόρευσης, συρρίκνωσης ή νόθευσης του ορθόδοξου χριστιανικού μαθήματος και αντικατάστασής του από πολυθρησκειακό, θρησκειολογικό ή οποιοδήποτε άλλο άσχετο με τη θρησκευτική του συνείδηση.Πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι το άρθρο 13 του Συντάγματος ορίζει, ότι «η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη». Επομένως

κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει σε χριστιανούς ορθόδοξους παιδεία αντίθετη προς τη θρησκευτική τους συνείδηση, επειδή κατ’ αυτό τον τρόπο παραβιάζει την ελευθερία της.

Κατά ατυχή τρόπο όμως τα τελευταία χρόνια επιχειρείται αντικατάσταση του ορθόδοξου χριστιανικού μαθήματος με μάθημα πολυθρησκειακό, βασισμένο σε προγράμματα σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν σε κάθε μάθημα πληθώρα θρησκευμάτων, χωρίς την παραμικρή ιστορική σειρά, έχοντας αποκλείσει από την ύλη πολλά ορθόδοξα χριστιανικά θέματα, τα οποία τα παιδιά των ορθόδοξων χριστιανών διδάσκονταν επί σειρά ετών.

Τυχόν επιβολή στους ορθόδοξους χριστιανούς τέτοιου μαθήματος, ή οποιουδήποτε άλλου μη ορθόδοξου χριστιανικού θα είχε ως συνέπεια αφ’ ενός μαζικές απαλλαγές από το μάθημα αυτό και αφ’ ετέρου μαζικές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο αφελής ισχυρισμός ότι εάν το ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα αντικατασταθεί από πολυθρησκειακό, τότε το μάθημα αυτό θα είναι υποχρεωτικό για όλους, είναι πέρα για πέρα αναληθής. Το πολυθρησκειακό μάθημα δεν θα είναι υποχρεωτικό για κανένα. Δεν θα είναι υποχρεωτικό για τους αλλόθρησκους, διότι οι αλλόθρησκοι σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρονται για ένα αλλοπρόσαλλο αξεδιάλυτο πολυθρησκειακό κουβάρι, αλλά θέλουν μάθημα για τη δική τους πίστη και εφ’ όσον δεν το έχουν, θα εξακολουθήσουν να απαλλάσσονται τόσο από το πολυθρησκειακό, όσο και από το ορθόδοξο χριστιανικό. Πολύ δε περισσότερο δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να είναι υποχρεωτικό το αλλοπρόσαλλο αυτό μάθημα για τους ορθόδοξους χριστιανούς, εφ’ όσον θα είχε παύσει πλέον να είναι ορθόδοξο χριστιανικό. Θα απαλλάσσονταν οπωσδήποτε.

Εφ’ όσον λοιπόν οι υποστηρικτές των προγραμμάτων της σύγχυσης δεν υποχωρούν, θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε τις ως άνω αλήθειες ακόμη και αν κινδυνεύουμε να γίνουμε κουραστικοί.

Κατά τον πλέον αναίσχυντο τρόπο απαιτούν κάποιοι άλλοι, μετρημένοι στα δάκτυλα, πλην όμως απίστευτα θορυβώδεις, την απαγόρευση της πρωινής προσευχής των παιδιών μας, την απαγόρευση του εκκλησιασμού τους, καθώς και την απαγόρευση της εισόδου των πνευματικών μας στα σχολεία.

Ανέκαθεν όποιος επιχειρεί να απαγορεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα του άλλου χρησιμοποιεί προπαγανδιστικά τεχνάσματα. Απαράβατος κανόνας για κάθε προπαγανδιστή είναι η συκοφαντία. Πρέπει ο προπαγανδιστής να συκοφαντήσει τον αθώο αντίπαλο, τον οποίο θέλει να εκμηδενίσει ή την ευγενή ιδέα την οποία θέλει να εξουδετερώσει, ώστε να επιβάλει τα σκοτεινά του σχέδια.

Σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον ένας βρώμικος συκοφαντικός προπαγανδιστικός χαρακτηρισμός εις βάρος της

πρωινής προσευχής και του εκκλησιασμού των παιδιών μας: ο χαρακτηρισμός τους ως «υποχρεωτικών». Έτσι δίνεται η ψευδής εντύπωση, ότι η προσευχή και ο εκκλησιασμός επιβάλλονται στα χριστιανόπουλα έξωθεν!!! Ας μάθουν λοιπόν οι προπαγανδιστές της απαγόρευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών μας, ότι η προσευχή και ο εκκλησιασμός δεν επιβάλλονται στον χριστιανό από τρίτους, αλλά από την ίδια του την πίστη, από τη συνείδησή του την ίδια. Κι ας αφήσουν πλέον τα σαθρά προπαγανδιστικά τεχνάσματα, διότι δεν πείθουν κανέναν με αυτά.

Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος για την κυβέρνηση από την κατάργηση των επίμαχων διατάξεων του νέου Π.Δ. (ΦΕΚ 109, 1η Αυγούστου 2017) ή την επαναφορά των όσων προέβλεπε το Π.Δ. 201/1998.

Διαφορετικά, γονείς και εκπαιδευτικούς, θα ‘’μας βρίσκει μπροστά της’’!!!

Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Δάσκαλος
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

12 σχόλια:

 1. Φιλε παραιτησου και γινε παπας . Γιατι για δασκαλος δεν κανεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν εχω λογια.. ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η Ελλάδα είναι μοναδική ευρωπα'ι'κή χώρα με τριτκοσμικούς θεσμούς και πολίτες. Χειρότερους από το Ιράν και τη Σ. Αραβία θέλουν να μας καταντήσουν.
  Έξω από τα Σχολεία μας όλες οι θρησκείες και όλοι οι λειτουργοί τους!
  Όπως σε όλα τα προηγμένα και κανονικά Κράτη!
  Διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας και μισθοδοσία των κληρικών μόνο από τα έσοδα των Ιερών Ναών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. προφανώς δεν εχεις ζήσει σε κανένα απο αυτα τα "κανονικα" οχι απλα να πας τσαρκα μια εβδομαδα και τα λες αυτα...Ρωτα κανεναν "κανονικο" Αγγλο, κανεναν "κανονικο" Γαλλο και γενικα "κανονικους" εναπομείναντες στην χωρα τους να σου πουν την άποψη τους.

   Διαγραφή
  2. Μικρό ανθρωπακι του κόμματος ξυπνα επιτέλους και μην πιπηλιζεις ο,τι σου λένε. Απέδειξε ότι είσαι ελληνας και όχι πιονι του κάθε συστήματος

   Διαγραφή
 4. επί τέλους διαχωρισμός πολιτείας εκκλησιάς και ο καθένας στον τόπο του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. ΕΙΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΟΥ . ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μην σκύβεις το κεφάλι δάσκαλε. Υπάρχουν και άλλοι σαν εσένα. Έχεις Θεό μέσα σου και το δείχνεις. Συνέχισε και μην ακούς τους γλύφτες του συστήματος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ευτυχώς δε σε είχα δάσκαλο όσο ήμουν μαθητή, δηλαδή μέχρι και πέρσι. Έχεις κάτι από Μεσαίωνα! Μπράβο που το καταφέρνεις αυτό εν έτει 2017!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή θέλεις να μας πεις νεαρό γυμνασιοπαιδο ότι θα διαπρεψεις επειδή δεν τον είχες δάσκαλο. Και ξέρεις και από μεσαίωνα εσύ το 13χρόνο, που γράφεις και καθαρευουσιανικα.... Εν ετει!!!! Σου εθιξε την ιδεολογία η τοποθέτηση του δασκάλου

   Διαγραφή
  2. Ο μπαμπάς τα γράφει. Με τέτοιες ιδέες μπαμπά να μεγαλώσεις το παιδί σου. Μην το στέλνεις Σχολείο δεν χρειάζεται δασκάλους. Εσύ κάνεις και για μπαμπάς και για δάσκαλος

   Διαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…