Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΔΠΕ Πέλλας: Η αναστολή λειτουργίας του 1/θεσίου Δ.Σ. Θηριόπετρας ήταν το αποτέλεσμα των ενεργειών των γονέων των μαθητών

Εκδίδουμε το παρόν Δελτίο Τύπου σχετικά με τη λειτουργία του 1/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Θηριόπετρας για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ώστε να σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε και προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός πραγματοποιήσαμε, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους, ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς μαθητών των δημοτικών σχολείων Αχλαδοχωρίου, Γυψοχωρίου, Δροσερού, Θηριόπετρας, Καλλίπολης, Καρυδιάς, Κερασιάς, Πλαγιαρίου, Τριφυλλίου και Φούστανης με θέματα που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες-υπηρεσίες που προσφέρονται στους μαθητές από τα πολυθέσια σχολεία και τα σχετικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ολιγοθέσια σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια).

Οι παραπάνω συναντήσεις έγιναν στα πλαίσια των προτάσεων-εισηγήσεων σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων που μας καλεί το ΥΠΠΕΘ να υποβάλλουμε κάθε σχολική χρονιά. Σε όλες ανεξαιρέτως τις συναντήσεις τονίστηκε από εμάς το γεγονός ότι αυτές έγιναν με δική μας πρωτοβουλία (στα πλαίσια των υπηρεσιακών μας καθηκόντων) χωρίς καμία ευθύνη των δημοτικών αρχών.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των γονέων στις πιθανές προτάσεις μας για τις συγχωνεύσεις ολιγοθεσίων σχολικών μονάδων με πολυθέσιες, τις οποίες στη συνέχεια θα συμπεριλαμβάναμε στο τελικό κείμενο των προτάσεων-εισηγήσεων μας για τις σχολικές μεταβολές προς το ΥΠΠΕΘ και τα αρμόδια δημοτικά συμβούλια προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά. Η επιδίωξή μας για τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών δεν έχει να κάνει με την έλλειψη σχετικής αρμοδιότητάς μας, αλλά με τη βαθιά δημοκρατική μας πεποίθηση ότι οι συναινετικές λύσεις είναι πιο γόνιμες και αποδοτικές σε σχέση με τις μονομερείς και την αναγνώριση του αποκλειστικού δικαιώματος των γονέων των μαθητών μας να αποφασίζουν για το μέλλον των παιδιών τους σχετικά με την επιλογή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η δημόσια εκπαίδευση στους διάφορους τύπους σχολείων.

Σε όλες τις συναντήσεις αναφέραμε επίσης ότι από την εμπειρία μας προκύπτει ότι συνήθως τα Δημοτικά Συμβούλια γνωμοδοτούν αρνητικά όταν πρόκειται για προτάσεις που περιλαμβάνουν υποβιβασμούς και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Στη συνέχεια όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς των μαθητών των αναφερόμενων σχολικών μονάδων μας ανακοίνωσαν, μέσω των προϊσταμένων των αντίστοιχων σχολείων, τις σχετικές αποφάσεις τους.


Οι γονείς όμως των μαθητών του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Θηριόπετρας μας ανακοίνωσαν, μέσω μιας μητέρας εκπροσώπου τους, ότι επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους, στα ανωτέρω αναφερόμενα πλαίσια, στο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξαπλατάνου και ότι αυτό επιθυμούν να γίνει άμεσα.

Η απάντησή μας ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει με δική μας απόφαση, στην παρούσα χρονική στιγμή, παρά μόνο να συμπεριληφθεί στις σχετικές μας προτάσεις προς το ΥΠΠΕΘ για τη συγχώνευση του σχολείου τους με το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξαπλατάνου. Ακολούθως και μετά την υιοθέτηση της πρότασής μας από το αρμόδιο υπουργείο και την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης η φοίτηση των παιδιών τους στο ανωτέρω σχολείο θα πραγματοποιούνταν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος του 2018).

Στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι οι συγκεκριμένοι γονείς υπέβαλλαν τελικά στον προϊστάμενο του 1/θέσιου Δ.Σ. Θηριόπετρας αίτημα μετεγγραφής των παιδιών τους (7 παιδιά στο 6/θέσιο Δ.Σ. Εξαπλατάνου και 2 παιδιά στο 5/θέσιο Δ.Σ. Μηλιάς-Ριζοχωρίου). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άρθρο 8, παρ. 1, εδ. γ΄ του Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ109/1-8-2017, τ. Α΄) προβλέπεται η μετεγγραφή μαθητών που μετακινούνται από 1/θέσιο, 2/θέσιο και 3/θέσιο σε πολυθέσιο σχολείο εφόσον οι γονείς τους επιθυμούν τη μετεγγραφή αυτή. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο δημοτικό σχολείο και αποκλειστικά αρμόδιος για την παραλαβή της και την υλοποίηση της διαδικασίας μετεγγραφής είναι ο διευθυντής-προϊστάμενος του σχολείου, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Επομένως η μετεγγραφή των παιδιών έγινε χωρίς δική μας απόφαση και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο, αποτελεί αρμοδιότητα άλλων διοικητικών οργάνων και η οποιαδήποτε παρέμβασή μας στη σχετική διαδικασία θα συνιστούσε πράξη παράνομη.

Στη συνέχεια το ΠΥΣΠΕ Πέλλας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Θηριόπετρας, λόγω έλλειψης μαθητών, διότι σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία μονοθέσιων δημοτικών σχολείων είναι 10 μαθητές και άνω.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και για την αποκατάσταση της αλήθειας τονίζουμε ότι η αναστολή της λειτουργίας του 1/θεσίου Δ.Σ. Θηριόπετρας ήταν το αποτέλεσμα των ενεργειών των γονέων των μαθητών του εν λόγω σχολείου (μετεγγραφή των παιδιών τους) και σε καμία περίπτωση δικής μας απόφασης.

Δηλώνουμε επίσης ότι τόσο από το σύστημα αξιών που έχουμε ενστερνιστεί όσο και από το δημόσιο αξίωμα το οποίο υπηρετούμε σεβόμαστε απολύτως το θεσμικά και δημοκρατικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των γονέων να αποφασίζουν για τη μόρφωση και την εκπαίδευση των παιδιών τους και το ίδιο πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχύει και για κάθε άλλο πρόσωπο, ιδίως όταν αυτό κατέχει δημόσιο αξίωμα. Σε διαφορετική περίπτωση η ανάλογη συμπεριφορά, πέραν του θεσμικού ολισθήματος, συνιστά και ποινικό αδίκημα που σχετίζεται με τον επηρεασμό ή την περιστολή του νομικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των γονέων να ασκούν αποκλειστικά και από κοινού τη γονική μέριμνα των παιδιών τους.

Εν κατακλείδι δηλώνουμε ότι οι απόψεις μας και η ανωτέρω στάση μας επί του θέματος παραμένει σταθερή και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση ή ερμηνεία των ενεργειών μας ή ακόμη χειρότερα και των προθέσεών μας αποτελεί ανευθυνότητα και εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα.

Ο Διευθυντής της Δ.Π.Ε. Πέλλας
Νικόλαος Τσαλικίδης
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…