VW
AGROexpert

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

H oμιλία Γιάννη Σηφάκη βουλευτή Πέλλας στη βουλή στο νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες (βίντεο)

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να συμμετάσχω στην νομοθέτηση για την εφαρμογή της κοινωνικής οικονομίας στον ενεργειακό τομέα με την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας στην παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, της τοπικότητας, της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, των περιφερειακών ΟΤΑ, των συνεργασιών πολιτών που ζουν ή έχουν συμφέροντα στην περιφέρεια.

Είναι νομοθέτηση ακριβώς συμβαδίζουσα με την αξιακό φορτίο, την πολιτική φυσιογνωμία, τις αρχές μας για την διάχυση της χρήσης των παραγωγικών μέσων, των παραγωγικών δυνατοτήτων, των κινήτρων στους πολλούς, για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των θεσμών των πιο κοντινών στον πολίτη , των ΟΤΑ, των ΔΕΥΑ, των ΤΟΕΒ σε συνέργειες για την παραγωγή ή την εξοικονόμηση ενέργειας.

Είμαι ευτυχής γιατί ενισχύεται η κοινωνική οικονομία σε δυο τομείς που προσωπικά ασχολούμαι (και με την σημερινή μου ιδιότητα ως εκπροσώπου μιας αγροτικής περιοχής με πολλούς φυσικούς πόρους) και στον τομέα της ενέργειας με αυτό το νομοσχέδιο αλλά και με τα κίνητρα για την ίδρυση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στον αγροτικό τομέα με μικρό σχετικά αριθμό μελών που επίσης συνιστούν ,στην πράξη, οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας.

Ενασχολούμενος επί δύο δεκαετίες με τις ΑΠΕ έχω δει την ανάγκη αυτού του νομοσχεδίου πολλές φορές, έχω ακούσει δημάρχους, πολίτες, ενώσεις πολιτών να επιδιώκουν την συμμετοχή σε σχήματα για επενδύσεις σε ΑΠΕ και να βρίσκουν πόρτα, να μην έχουν κάποια ιδιαίτερα κίνητρα που να τους βοηθούν, που να εξασφαλίζουν την τοπικότητα και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων και όχι να παίζουν διακοσμητικό ρόλο σε εταιρίες με συμβολική συμμετοχή με 5% ή 10% σε ιδιωτικές εταιρίες μη έχοντας

καμιά δυνατότητα συμμετοχής σε οποιαδήποτε απόφαση και άρα χωρίς σχεδόν καμιά απολαβή στην πράξη.

Έχω ακούσει πολλές πολίτες σε περιοχές που τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι κορεσμένα αν ζητούν λύσεις για να μπορέσουν να συμψηφίζουν την ενέργεια που χρειάζονται στο σπίτι , το ξενοδοχείο ή την επιχείρηση τους. Η δυνατότητα τους, μέσω Ενεργειακής Κοινότητας, να αξιοποιήσουν τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ( virtual net metering) είναι η απάντηση στην αγωνία τους.Ακόμη όλο αυτό το διάστημα που το νομοσχέδιο ήταν στην διαβούλευση, στην αναμονή επεξεργασίας του μέχρι να έλθει σήμερα εδώ πολλοί πολίτες, εταιρίες, ΟΤΑ, ΔΕΥΑ και άλλοι μου έχουν απευθυνθεί ζητώντας την επιτάχυνση της κατάθεσης και ψήφισης του για να ενεργοποιηθούν.

20 χρόνια πριν σε χωριό της Πέλλας, την Παναγίτσα, είχαμε επιχειρήσει επιτυχημένα να ιδρύσουμε εταιρία με συμμετοχή – κατά προτεραιότητα- των κατοίκων της Κοινότητας αλλά και την μειοψηφική συμμετοχή τοπικών εταιριών και της ίδιας της Κοινότητας για την ίδρυση στο χωριό τους τριών μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που να αξιοποιούν τις υψομετρικές διαφορές ανάμεσα σε αρδευτικές τεχνητές λίμνες για την παραγωγή ενέργειας. Συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια 69 κάτοικοι, η κοινότητα και τρείς τοπικές εταιρίες. Οι ΜΥΗΣ λειτουργούν ήδη 18 χρόνια πολύ επιτυχημένα.

Κάποιοι Δήμοι από 20 ετίας επίσης έχουν επενδύσει σε ΑΠΕ, στην πλειοψηφία τους με επιτυχημένο τρόπο. Στην Λέσβο, στην Καρδίτσα, στην Ξάνθη και αλλού.

Οι άνθρωποι αυτοί διαβάζοντας σήμερα αυτό το νομοσχέδιο βλέπουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό χωρίς τα κίνητρα που παρέχει αυτό το νομοθέτημα. Όλοι αυτοί γνωρίζουν καλά τι ταλαιπωρία τράβηξαν για να πετύχουν ότι πέτυχαν ανοίγοντας δρόμους.

Το νομοσχέδιο αυτό επιλύει πολλά θέματα, προτεραιοποιεί αδειοδοτικές διαδικασίες, αφαιρεί κόστη, δίνει δυνατότητες που δεν υπήρχαν.

Η διατήρηση της τοπικότητας και όσον αφορά την συμμετοχή αλλά και την έδρα είναι η ουσία που θα εξασφαλίσει τον επιδιωκόμενο σκοπό. Είναι η καρδιά του νομοσχεδίου και η κύρια διαφορά από την υφιστάμενη κατάσταση. Είναι η πολιτική μας ματιά που συμβαδίζει και με την διεθνή πρακτική.

Το θεωρώ πρόδηλο να προσπαθούν και πολλοί άλλοι και με άλλες λογικές να θέλουν να εκμεταλλευτούν τα σημαντικά κίνητρα που παρέχει το νομοσχέδιο αυτό, εκφράστηκαν και στην συνεδρίαση των φορέων. Αυτό, ακριβώς, αποδεικνύει ότι τα κίνητρα που παρέχει το νομοσχέδιο είναι σοβαρά και θελκτικά.

Ακόμη η συνεργασία, το cluster, πολλών πολιτών για την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας μπορεί να εξασφαλίσει την σύνδεση της γνώσης, της εμπειρίας κάποιων εξ αυτών με την οικονομική δυνατότητα κάποιων άλλων εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση κυρίως μικρών έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η επιδιωκόμενη, με καλές πιθανότητες, συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην χρηματοδότηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων ακόμη και στην περίπτωση μη συμμετοχής ΟΤΑ σε αυτούς θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης του αναπτυξιακού νόμου και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι μια σημαντική επίσης βοήθεια.

Δίδεται ακόμη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης των ΟΤΑ παράγοντας ενέργεια να συμβάλουν στην αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας ευαίσθητων τμημάτων της τοπικής κοινωνίας τους.

Με χρήση αυτού του νομοσχεδίου μπορεί ένα τοπικό σχήμα με την συμμετοχή πολιτών, ΟΤΑ και τοπικών επιχειρήσεων να ιδρύσουν έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό

Ένας ΤΟΕΒ, η ΔΕΥΑ ή ο Δήμος να εκμεταλλευτεί την υψομετρική διαφορά σε υφιστάμενα αρδευτικά ή υδρευτικά για να ιδρύσει επίσης ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να τροποποιηθεί και η Υπουργική απόφαση του 2011 με ΦΕΚ 518 που δημιουργεί σημαντικά εμπόδια , τις περισσότερες φορές ανυπέρβλητα, στην ίδρυση μικρών έργων.

Μπορεί μια Ενεργειακή κοινότητα να εκμεταλλευτεί την βιομάζα από τα κλαδέματα των δέντρων, τα υπολείμματα της ξυλείας από τις μονάδες επεξεργασίας ξύλου, από τις εκριζώσεις δέντρων για τις αναδιαρθρώσεις, κάθε μορφής βιομάζα για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο που ετοιμάζουμε για την γεωθερμία για να μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν είτε είναι υψηλής ενθαλπίας, είτε είναι χαμηλής ενθαλπίας κατάλληλης για θέρμανση θερμοκηπίων και προωρίμανση αγροτικών καλλιεργειών.

Μια Ενεργειακή κοινότητα αγροτών μιας περιοχής να παράγουν ενέργεια μαζί και να συμψηφίζουν το ρεύμα της άντλησης νερού για την άρδευση.

Πολλές οι δυνατότητες και οι εφαρμογές.

Η πολιτεία κάνει το καθήκον της να νομοθετεί για την εφαρμογή της κοινωνικής κοινωνίας στην ενέργεια.

Η κοινωνία πρέπει να πάρει την «πάσα» και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να συμμετάσχει στην ενεργειακή δημοκρατία, να εκμεταλλευτεί τους τοπικούς φυσικούς πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον, να επωφεληθεί άμεσα από τα κίνητρα που υπάρχουν στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

8 σχόλια:

 1. Συμφερτος ανακοινώσεων που τέτοιες μέρες μόνο πίκρα προσθέτει. Όταν δεν υπάρχουν δώρα, όταν κόβονται οι συντάξεις, όταν βουλιάζει στην φτώχεια η πατριδα, μας δουλεύετε. Κι εσυ και η συναδελφισσα σου. Καλύτερα σιωπή. Τι μας είπες τώρα ότι θα προσθέσεις λεφτά στην τσέπη σου από τις επιτροπές που μόνο για αυτό γίνονται; τι προσθέσες σε μας με όλο αυτο; φτάνει ο αγωνας ανακοινώσεων μεταξύ σας. Αφηστε μας να ζήσουμε αυτές τις μέρες χωρίς εσάς. Σεβασμός στην φτώχεια που απλωσατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εδω "αγανακτισμενε" μιλαμε για την πραγματικη οικονομια και την δικαιη αναπτυξη, εσυ που να παρεις χαμπαρι απο τετοια;
  αντε στα κουβαδακια σου με γουοκμαν για να ακους τον Αδωνι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την ποιά?
   Με επιδόματα σε άνεργους / αεργους?
   Με χανζαπλαστ δεν θεραπεύεις τον καρκίνο

   Διαγραφή
  2. Αυτή είναι απάντηση βολεμενου βουλευτή? Συγχαρητήρθα. Ο κόσμος κρίνει τα ψέμματα σας, την "αναπτυξη" που ανθει στο κεφαλι σας και το ήθος που απαντατε! Ο Αδωνις είναι καραγκιόζης όπως εσείς!

   Διαγραφή
 3. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι ακόμη που πιστεύουν ότι αυτή η κοινωνία μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Πολύ θα ήθελαν όλοι αυτοί που σε βρίζουν κύριε Σηφάκη να είχαν υπογράψει το προεδρικό διάταγμα για την επένδυση στο Ελληνικό και για όλες τις επενδύσεις που θα γίνουν μέσα στο 18 και οι οποίες μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας. Όσο κλείνει η ψαλίδα τέτοια θα ακούς... κουράγιο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τουλάχιστον αυτός ήταν στους "αγανακτισμένους"... εσείς που τον βρίζετε χωρίς να ξέρετε τι έχει προσφέρει προφανώς είσαστε στο "κίνημα της γραβάτας"... από τον καναπέ βλέπεις είναι εύκολη η αντιπολίτευση για τους ανώνυμους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα χανζαπλάστ δεν σας αρέσουν...όχι θα φωνάξουμε τον Κούλη να μας αρχίσει στις χημιοθεραπείες...ρε τι λέτε...προφανώς δεν έχετε καταλάβει σε τι αδιέξοδο μας έφεραν οι Σαμαροβενιζέλοι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αφού συγκρίνετε τον Σηφάκη με την γόβα στιλέτο του ΠΑΣΟΚ είστε άξιοι της μοίρας σας χαχααχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…