FOUTSITZHS

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ενημέρωση Θ. Τζάκρη στην Καρυδιά για την ενίσχυση της συλλογικότητας των αγροτών-παραγωγών (φωτο)

Ενημέρωση Θεοδώρας Τζάκρη στην Καρυδιά για την ενίσχυση της συλλογικότητας των αγροτών/παραγωγών, τα σχέδια βελτίωσης, τους εν δυνάμει νέους αγρότες, τις ενστάσεις και τους επιλαχόντες νέους αγρότες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη βρέθηκε την Παρασκευή 23-2-2018 στην Καρυδιά όπου παρουσίασε τα βασικά εργαλεία που διαθέτουν οι παραγωγοί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους που είναι ο σχηματισμός και η λειτουργία Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ).

Η κ. Τζάκρη αναφέρθηκε αναλυτικά στα οφέλη που αποκομίζουν οι αγρότες από την σύσταση Ομάδων ή Οργανώσεων Παραγωγών. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η βουλευτής, η δημιουργία μιας ΟΠ συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων των παραγωγών-μελών της και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στην αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερες τιμές για το προϊόν.

Ανάμεσα στα οφέλη των παραγωγών που είναι μέλη σε μία Οργάνωση/Ομάδα είναι τα εξής:

· επίτευξη καλύτερης τιμής για τα προϊόντα τους μέσω κοινών συμφωνιών με εταιρείες και εμπόρους,
· εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος,
· μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της κοινής προμήθειας εισροών,
· καλύτερη διαχείριση της παραγωγής,
· από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς,
· ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης μέσα από την αύξηση του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος,
· καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμός,
· αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης ή ο Αναπτυξιακός νόμος,
· δυνατότητα ενίσχυσης μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η συλλογικότητα των γεωργών, όπως ανέφερε η κ. Τζάκρη, αποτελεί κατεύθυνση η οποία ενισχύεται από διάφορα προγράμματα, όπως:

1. Μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών. Στόχοι των προγραμμάτων αυτών είναι:

· ο προγραμματισμός της παραγωγής,
· η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων,
· η προώθηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων,
· η υιοθέτηση περιβαλλοντικών μέτρων μεθόδου παραγωγής,
· η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.

Για την αναγνώριση αυτών των οργανώσεων απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός παραγωγών και μια ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής, τα μεγέθη των οποίων διαφέρουν ανάλογα με την έδρα (Νομός) της Ομάδας Παραγωγών.

Οι αναγνωρισμένες ΟΠ έχουν τη δυνατότητα υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος διάρκειας 3 έως 5 ετών, το οποίο εφαρμόζεται σε ετήσιες περιόδους.

Το ύψος της ετήσιας επένδυσης ενός επιχειρησιακού προγράμματος ανέρχεται μέχρι σε ποσοστό 8,2% της αξίας της παραγωγής που διατέθηκε από την οργάνωση παραγωγών δύο έτη πριν το έτος έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% του ύψους επένδυσης και οι επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνουν

· συστήματα ποιότητας,
· διάφορους εξοπλισμούς,
· προωθητικές ενέργειες,
· βελτίωση ποιότητας,
· διαχείριση κρίσεων κλπ.

Η υποβολή αυτών των προγραμμάτων μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.


2. Επιπλέον μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση νεοσύστατων και υφιστάμενων Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ).

Προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, έχει προβλεφθεί μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020 το Μέτρο 09 – «9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών», το οποίο έχει ρόλο κινήτρου και σκοπό:

· την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς,
· την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων,
· τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα,
· τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και
· άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Το μέτρο περιλαμβάνει όλους τους γεωργικούς τομείς (γεωργία και κτηνοτροφία), καθώς και τον τομέα της δασοπονίας και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 27 εκ. €.

Το βασικότερο κριτήριο αναγνώρισης αποτελεί ο ελάχιστος αριθμός μελών κάθε ΟΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ανάλογα με τον παραγωγικό τομέα και την περιοχή δραστηριοποίησης.

· ΟΠ φυτικής παραγωγής – 5 μέλη
· ΟΠ ζωικής παραγωγής – 5 μέλη
· ΟΠ αμπελοοινικού τομέα – 20 μέλη (10 μέλη για νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές)

Βάσει των σχετικών στοιχείων που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, στους 4 τομείς στους οποίους υπάρχει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο και ελιές, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, αμπέλι και οίνος), παρατηρείται σημαντικά χαμηλός βαθμός οργάνωσης των παραγωγών.

Κατά συνέπεια υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και οι παραγωγοί όλων σχεδόν των προϊόντων πρέπει να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει την ενίσχυση των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών, επειδή η συγκέντρωση της παραγωγής οδηγεί στην ενδυνάμωση των παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αναστροφή των συνθηκών που χαρακτηρίζονται από λίγα, ισχυρά δίκτυα διανομής και πολυάριθμους πωλητές.

Στην διάρκεια της παρουσίασης έγινε ενημέρωση και για τα σχέδια βελτίωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη και η προθεσμία για την υποβολή τους λήγει στις 2 Απριλίου, καθώς και στην μοριοδότηση και τις προϋποθέσεις για την έγκρισή τους.

Επίσης η κ. Τζάκρη ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους νέους αγρότες ότι εξεδόθησαν τα αποτελέσματα για τους εν δυνάμει νέους αγρότες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να εκδοθούν τα αποτελέσματα επί των ενστάσεων των νέων αγροτών, καθώς και τα ονόματα των επιλαχόντων του προγράμματος των νέων αγροτών, οι οποίοι εισέρχονται στο πρόγραμμα και καθίστανται δικαιούχοι και ανέρχονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των αιτούντων, στους λογαριασμούς των οποίων θα πιστωθεί η ενίσχυση μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση.


Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…