Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 9ης, 10ης & 11ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης Μαΐου, 8ης Ιουνίου & 4ης Ιουλίου 2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του προσώπων από τον Νοέμβριο του 2018 έως και το 2020»  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3. Έγκριση της έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
4. Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας, των Νομικών του Προσώπων  (¨ΕΥ ΖΗΝ, ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε, Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018 και για τα έτη 2019 και 2020 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
5. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 938.639,08€ για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
6. Έγκριση σύναψης πρόσθετης πράξης τροποποίησης σύμβασης τοκοχρεολυτικού δανείου και σύμβασης ενεχυρίασης κατάθεσης των δανειακών συμβάσεων ετών 2008 και 2010 αντίστοιχα και εξουσιοδότηση Δημάρχου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
7. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
8. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης στη Δ.Κ. Έδεσσας και στις Τ.Κ. Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαμουριάς, Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραμματικού, συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).


10. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων  νεκροταφείου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).  
12. Μείωση ή μη του τέλους άρδευσης στον οικ. Αγ. Φωτεινή της Τ.Κ. Φλαμουριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).  
13. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής από τμήμα δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Γραμματικού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις οποίες απαιτούνται τεχνικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών πρασίνου και κυνοκομείου (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων  (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
20. Οικονομική επιχορήγηση του Π.Α.Σ. Έδεσσας ¨ΑΕΡΩΠΟΣ¨  Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
21. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
22. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με τίτλο «Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου Άρνισσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
23. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με τίτλο: «Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίου πρώην ΚΕΦΟ σε Πολιτιστικό Κέντρο στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
24. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
25. Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου Άρνισσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
26. Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίου πρώην ΚΕΦΟ σε Πολιτιστικό Κέντρο στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
27. Αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Έδεσσας με τον Εμπορικό Σύλλογο Έδεσσας και έγκριση σύνταξης φακέλου πρότασης για υποβολή στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 2014-2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Aνοικτά Kέντρα Eμπορίου» κωδ: 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
28. Έγκριση της αριθμ. 49/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…