Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου Πέλλας αν το 2014 ίσχυε η απλή αναλογική

Πώς θα είχαν διαμορφωθεί οι έδρες στο δημοτικό συμβούλιο Πέλλας, αν το 2014 που έγιναν οι δημοτικές εκλογές ίσχυε το σύστημα της απλής αναλογικής; Κάθε δημοτική παράταξη θα καταλάμβανε όσες θέσεις της αναλογούν πραγματικά, με βάση τα ποσοστά από την πρώτη Κυριακή, στα έδρανα του εκάστοτε δημοτικού συμβουλίου.

Αναμφισβήτητα το τοπίο στις αίθουσες συνεδριάσεων όλων των δημοτικών συμβουλίων θα ήταν τελείως διαφορετικό…

Οι έδρες των συνδυασμών των δημοτικών εκλογών 2014 στο δήμο Πέλλας, εάν ίσχυε τότε η απλή αναλογική, θα ήταν ως εξής:
Με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, προκειμένου οι έδρες να κατανεμηθούν μεταξύ των συνδυασμών, με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Αρχικά υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο (Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους, από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, προσαυξημένο κατά μία μονάδα. )

Ε.Μ. = (41878: 41)+1 = 1022 (το δεκαδικό μέρος παραλείπεται)

Στη συνέχεια, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Κατά τα ανωτέρω: 
Ο Συνδυασμός ΠΕΛΛΑ2020 λαμβάνει (15956 : 1022 = 15,61) 15 έδρες
Ο Συνδυασμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ λαμβάνει (13912 : 1022 = 13,61) 13 έδρες
Ο Συνδυασμός ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ λαμβάνει (8636 : 1022 = 8,45) 8 έδρες
Ο Συνδυασμός ΑΝ.Α.Σ.Α. ΠΕΛΛΑΣ λαμβάνει ( 2108: 1022 = 2,06) 2 έδρες
Ο Συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ λαμβάνει (1266 : 1022 = 1,23) 1 έδρα 

Παρατηρούμε ότι οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με τη διαδικασία αυτή είναι λιγότερες (39) από τις έδρες του δημοτικού συμβουλίου (41). Οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών. 

Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού- (Εκλογικό μέτρο x έδρες που έχει ήδη λάβει κάθε συνδυασμός με βάση το εκλογικό μέτρο)

Ο συνδυασμός ΠΕΛΛΑ2020 έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 
15956 - (1022x15)= 15956 - 15330 = 626 ψήφους. 

Ο συνδυασμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 
13912 - (1022x13)= 13912 - 13286= 626 ψήφους. 

Ο συνδυασμός ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 
8636 - (1022 x 8)= 8636 - 8176 = 460 ψήφους. 

Ο συνδυασμός ΑΝ.Α.Σ.Α ΠΕΛΛΑΣ έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 
2108 - (1022 x 2)= 2108 - 2044 =64 ψήφους.

Ο συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 
1266 - (1022 x 1)= 1266 - 1022 =244 ψήφους.

Κατατάσσουμε τους συνδυασμούς κατά φθίνουσα σειρά αχρησιμοποίητου υπόλοιπου ψήφων, ήτοι ΠΕΛΛΑ2020, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΑΝ.Α.Σ.Α ΠΕΛΛΑΣ

Τις αδιάθετες δύο (2) έδρες θα καταλάβουν οι συνδυασμοί με τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων, δηλ. οι συνδυασμοί ΠΕΛΛΑ2020 και ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ οπότε η τελική κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου μεταξύ των συνδυασμών διαμορφώνεται ως εξής: 
Ο Συνδυασμός ΠΕΛΛΑ2020 - Στάμκος Γρηγόριος λαμβάνει 16 έδρες 
Ο Συνδυασμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Παπανικολάου Νικόλαος λαμβάνει 14 έδρες
Ο Συνδυασμός ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – Καστερίδης Ευστάθιος λαμβάνει 8 έδρες
Ο Συνδυασμός ΑΝ.Α.Σ.Α. ΠΕΛΛΑΣ – Σταυρίδης Ιωάννης λαμβάνει 2 έδρες 
Ο Συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – Αποστολίδης Χαράλαμπος λαμβάνει 1 έδρα

Σε επόμενη ανάρτησή μας η ανάλογη εικόνα των Δήμων Έδεσσας, Αλμωπίας και Σκύδρας.

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment