Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 1ης/14-1-2019, 2ης/28-1-2019, 3ης/11-2-2019, 4ης/18-2-2019, 5ης/8-3-2019 και 6ης/29-3-2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ για το Α΄ τρίμηνο 2019
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Έγκριση για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο: Έγκριση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών Οπωροκηπευτικών και Λαχανικών A.R.E.F.L.H.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 5ο: Έγκριση για την αποδοχή εκτέλεσης του έργου «Νέες Ολοκληρωμένες Λύσεις Λειτουργίας Στόλου Drones με Πολλαπλές Συγχρονισμένες Αποστολές Αντιμετώπισης Καταστροφών»- “Novel Integrated Solution of Operating a Fleet of Drones with Multiple Synchronized Missions for Disaster Responses” με ακρωνύμιο RESPONDRONE στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 6ο: Έγκριση για την αυτοδίκαιη ανάληψη οφειλής της υπό εκκαθάριση αμιγούς επιχείρησης Κ.Ε.Κ. καθ΄ ο μέρος βαρύνουν το πρώην μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Κούη
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 7ο: Έγκριση καθορισμού όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση δαπάνης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων για τα τέκνα εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2019
Εισηγητής: Γεώργιος Τσαλώνης, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 8ο: Έγκριση για τη μερική ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 5506/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 263/Α.Α.Π./5-8-2012) για την «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης»
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 9ο: Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 167/2016 απόφασης 15ης /25-07-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας». Ως προς : α) Την τροποποίηση άρθρων της από 15-11-2016 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» (σημείο 1 της απόφασης) β) τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης (σημείο 2 της απόφασης)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 10ο: Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Σκύδρας και Π.Κ.Μ. -Π.Ε. Πέλλας για το έργο: Ασφαλτόστρωση οδού στην Τ.Κ. Ριζού, Δ. Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπλ. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 11ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Έδεσσας και της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πέλλας για το έργο: Ανακατασκευή – επίστρωση αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπλ. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Ελαιώνα Σερρών μεταξύ Π.Κ.Μ. - Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτας - Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Ελαιώνα Σερρών»
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 13ο: Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με σκοπό την Τεχνική Στήριξη του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή μελετών που απαιτούν τη γνώση Μηχανολόγου Μηχανικού
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 14ο: Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου:Συντήρηση υφιστάμενων υποδομών ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2018
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπλ. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 15ο: Έγκριση για την λήψη περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο: Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Μελίκης του Δ. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 16ο: Έγκριση καθορισμού  αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Kατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και 2020-2021 (σε περίπτωση απασχόλησης ΕΠΑ.Σ.)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 17ο: Έγκριση καθορισμού αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και 2020-2021 (σε περίπτωση απασχόλησης ΕΠΑ.Σ.)
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 18ο: Έγκριση καθορισμού αριθμού  μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ) για απασχόληση στην Περιφερειακή  Ενότητα Πέλλας  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και 2020-2021 (σε περίπτωση απασχόλησης ΕΠΑ.Σ.)
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπλ. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 19ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Κεντρικού Ρέματος Συκιάς που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 008 του Π.Δ.Ε. και το πρόγραμμα των Ίδιων Πόρων  Π.Ε. Χαλκιδικής και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 20ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή τους στην τοπική οικονομία, επαγγελματικών εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και παραγωγής πάγου εξ ύδατος, χαμηλής όχλησης, ιδιοκτησίας της MARGARITIS MARTHA PILAR, στην εκτός σχεδίου περιοχή Πολυχρόνου, του Δήμου Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 21ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Ορμύλιας, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 22ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, ιδιοκτησίας «ΞΑΝΘΟΥ Δημητρίου», στην θέση «Κουκνάρες», Ορμύλιας, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 23ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 24ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…