Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Το μέλλον της ροδακινοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Άρθρο της Θ. Τζάκρη Βουλευτού Πέλλας - ΣΥΡΙΖΑ

Στην Ελλάδα τα ροδακινοειδή (ροδάκινα και νεκταρίνια) καλλιεργούνται συστηματικά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα (Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, Κοζάνη, Λάρισα) ενώ πρόσφατα έχουν επεκταθεί και στην Πελοπόννησο (Κόρινθος, Ηλεία). Σήμερα καλλιεργούνται συνολικά περί τα 440.000 στρέμματα. Πάνω από 88% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης εντοπίζεται στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας. Η παραγόμενη ποσότητα φθάνει ετησίως περίπου τους 750.000 τόνους ροδάκινα (420.000 τόνοι συμπύρηνο και 330.000 τόνοι επιτραπέζιο ροδάκινο) και περίπου 100.000 τόνους νεκταρίνι. 

Με την καλλιέργεια των ροδακινοειδών απασχολούνται περίπου 12.000 νοικοκυριά και δραστηριοποιούνται 26 μεταποιητικές επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται 1.500 μόνιμοι και 10.000 εποχιακοί υπάλληλοι. Τα τελικά προϊόντα της μεταποίησης (κομπόστα, μαρμελάδες, χυμός κλπ) στο σύνολό τους σχεδόν εξάγονται προς τις αγορές της ΕΕ και Τρίτων Χωρών (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κορέα κλπ) και το συνάλλαγμα που εισέρχεται στη Χώρα ξεπερνά τα 250-300 εκατ. € ετησίως.

Από πολλά χρόνια πριν, τα συμπύρηνα ροδάκινα αντιμετώπιζαν προβλήματα διάθεσης κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής που κάθε χρόνο προσέφερε η βιομηχανία. Κάθε χρόνο η βιομηχανία με πρόσχημα διάφορα επιχειρήματα (υπερπαραγωγή, χαμηλή ποιότητα, υψηλά αποθέματα κλπ) προσπαθεί να διαμορφώσει σκηνικό ανησυχίας, με στόχο να περιστείλει τις προσδοκίες των παραγωγών για μια ικανοποιητική τιμή στο συμπύρηνο ροδάκινο.  Στόχος της είναι να περιορίσει το δικό της λειτουργικό κόστος και στο τέλος της ημέρας να μεγιστοποιήσει το κέρδος της. Παραμερίζοντας το βασικό νόμο της οικονομίας για την προσφορά και τη ζήτηση, ως δυνατός κρίκος της αλυσίδας αξίας, επιβάλλει - μονομερώς τις περισσότερες φορές - αποφάσεις και κανόνες που στην ουσία θίγουν τους παραγωγούς οι οποίοι παραμένουν ως ο αδύναμος κρίκος της  αλυσίδας αξίας.

Εξαιτίας λοιπόν της απογοήτευσης των παραγωγών συμπύρηνου ροδάκινου από το μειωμένο εισόδημα που απολάμβαναν και την προσδοκία τους για ένα καλύτερο εισόδημα, από το 2008 και μετά παρατηρήθηκε μία έντονη στροφή προς τη καλλιέργεια του επιτραπέζιου ροδάκινου με αντίστοιχη εκρίζωση των ποικιλιών του συμπύρηνου ροδάκινου. Όμως το 2014, το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών (συμπεριλαμβάνονται τα ροδάκινα) προέλευσης ΕΕ, έπληξε ακόμη μια φορά το εισόδημα των ροδακινοπαραγωγών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών επιτραπέζιου ροδάκινου κατευθύνονταν στη Ρωσία και επομένως περίπου 40.000 τόνοι επιτραπέζιου ροδάκινου έπρεπε να βρουν άλλους (εναλλακτικούς) τρόπους διάθεσης. Παρά τα όποια έκτακτα μέτρα που αναλήφθηκαν σε επίπεδο ΕΕ από το 2014- 2018 (αποσύρσεις, δωρεάν διανομές κλπ), οι συνέπειες του ρωσικού εμπάργκο στο εισόδημα των παραγωγών που καλλιεργούν επιτραπέζιο ροδάκινο είναι σήμερα περισσότερο ορατές διότι η ρωσική αγορά δεν έχει αντικατασταθεί στην ολότητά της από άλλες αγορές.  

Ωστόσο, παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διάθεση του προϊόντος και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που απαιτούνται κάθε φορά για την επίλυσή τους, τα ροδάκινα (νωπά και μεταποιημένα) είναι από τα σημαντικότερα ελληνικά γεωργικά προϊόντα με εξαγωγική κατεύθυνση. Αναμφισβήτητα επίσης, η ροδακινοκαλλιέργεια έχει συνεισφέρει και συνεχίζει να συνεισφέρει σημαντικά στην ελληνική οικονομία συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της υπαίθρου με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την απασχόληση, το γεωργικό εισόδημα και τις τοπικές οικονομίες. 
Κατά συνέπεια η καλλιέργεια του ροδάκινου πρέπει να συνεχιστεί γιατί αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας, με οικονομικά οφέλη για όλες τις πλευρές.  
Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη χρήσης όλων των διαθέσιμων εργαλείων όπως:
1. Η οργάνωση των παραγωγών. Αποτελεί βασική προϋπόθεση διότι οι παραγωγοί μέσα από δυνατά και δυναμικά συλλογικά σχήματα θα μπορέσουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους κατά τις διαπραγματεύσεις για τη διάθεση της παραγωγής τους. Η δημιουργία Οργανώσεων Παραγωγών θα ωφελήσει περαιτέρω τους παραγωγούς διότι θα μπορέσουν να επωφεληθούν ενωσιακών πόρων για τη δημιουργία, βελτίωση κλπ υποδομών τους, χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών της αγοράς των ροδάκινων κλπ. 
2. Η αναγνώριση και ενεργοποίηση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης (ΔΟ) Πυρηνοκάρπων. Μόνο έτσι θα υπάρξει μια πραγματική πλατφόρμα διαλόγου και άρση των αντιθέσεων ανάμεσα στους παραγωγούς και τους άλλους κρίκους που μεσολαβούν στην εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι τη διάθεση του τελικού προϊόντος. Στο πλαίσιο της ΔΟ και στη βάση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μπορεί να παραχθεί πολιτική και να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον της ροδακινοκαλλιέργειας. Με αλληλοσεβασμό και ουσιαστικό διάλογο θα προκύψουν λύσεις προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή, μεταποίηση, και εμπορία του προϊόντος.
3. Διάθεση και αξιοποίηση της παραγωγής στα τουριστικά μέρη της χώρας όπου τους καλοκαιρινούς μήνες τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες.
4. Αξιοποίηση εκ μέρους της βιομηχανίας της καινοτομίας, της εξελιγμένης επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας για ένα εξαιρετικής ποιότητας τελικό προϊόν προσαρμοσμένο στις σημερινές καταναλωτικές απαιτήσεις (πχ καθόλου ή περιορισμένη χρήση ζάχαρης) 
5. Έρευνες αγοράς, και υποστήριξη της εξωστρέφειας των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων, 
6. Η πιστοποίηση του προϊόντος κλπ

Η αδυναμία  όμως αποτελεσματικής χρήσης αυτών των εργαλείων και ειδικότερα η αδυναμία ουσιαστικής οργάνωσης των παραγωγών σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί κατά τις αναγκαστικές συνεργασίες τους με τα άλλα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας (έμποροι, μεταποιητές κλπ), τις αθρόες εισαγωγές ανάλογων προϊόντων, τις συνέπειες πολιτικών αποφάσεων όπως το ρωσικό εμπάργκο, επιδεινώνουν τη περαιτέρω τη θέση τους. 

Κάθε χρόνο λοιπόν και κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια, οι παραγωγοί ροδάκινου τόσο του επιτραπέζιου όσο και του συμπύρηνου, προκειμένου να διατηρήσουν το ήδη συμπιεσμένο εισόδημα τους είναι αναγκασμένοι να διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλές τιμές. Έτσι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καλλιέργειας και σε ορισμένες περιπτώσεις τίθεται και θέμα επιβίωσής τους. 

Για να αντιστραφεί αυτή η αρνητική κατάσταση και η καλλιέργεια του ροδάκινου (επιτραπέζιου και συμπύρηνου) να καταστεί βιώσιμη, επιβάλλεται η υλοποίηση ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας. Σε συνέχεια του φακέλου που έχει ήδη σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με  δεδομένο ότι ακόμη και σήμερα η ρωσική αγορά δεν έχει αντικατασταθεί στην ολότητά της από άλλες αγορές, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πρέπει να «πιέσουν» για ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με ενωσιακή χρηματοδότηση ώστε οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε εκρίζωση μέρους της καλλιέργειας ροδάκινων και επαναφύτευσης άλλων καλλιεργειών που ζητά η αγορά.  
Επιπλέον, για την ανακούφιση των παραγωγών επιτραπέζιου ροδάκινου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων. 

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

10 σχόλια:

 1. ΝΤΟΡΚΑ Η΄ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ Η΄ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ.
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΚΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ.
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΚΑΠ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΝ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΜΠΑΡΚΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΜΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΙΧΑΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
  ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΜΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΤΟΜΑ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ενώ η ροδακινοκαλλιέργεια οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ακόμη μεγαλύτερη φτωχοποίηση τους ροδοκινοπαραγωγούς με ευθύνη του κράτους,των πολιτικών, βιομηχάνων,εμπόρων,αγροτοπατέρων,οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι επαγγελματίες πολιτικοί ,που κάθε χρόνο με τις κακές καιρικές
  συνθήκες,εμφανίζονται,μετά απο κάποια χαλαζόπτωση η ανεμοθύελλα ,σε διάφορα αγροκτήματα με ευάριθμη κουστωδία ευτραφών αγροτών(με τις βαριές αγροτικές δουλειές ασχολούνται Αλβανοί )και τον απαραίτητο φωτογράφο,με σινιέ ενδυμασία και πλατφόρμες,η με τζιν και σκαρπίνια.
  Αθάνατη Ελλάδα τελικά τίποτα δεν ειναι τυχαίο!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θα μας σωσει ο Τζαμτζής που ηταν ροδακινοπαραγωγός πριν γίνει "παξιμαδάς" και ο αγροτοπατέρας ο Καρασμάνης ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ασε μας ρε ντορκα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Νέος Αγροτης.Κυρια Τζάκρη καλα τα γράφετε ,αλλά είχατε 5 χρόνια να τα φτιάξετε.Κανετε προτάσεις ,στην πρώτη για την οργάνωση των παραγωγών,σωστά τα λέτε,αλλά ο συνάδελφος σας κυριος καρασμανης τόσα χρόνια σας παρέδωσε 25 εκατομμύρια κοινοτικά λεφτά για να τους οργανώσετε τι κανατε; στην δεύτερη πρόταση,απο το 2017 στο φεστιβάλ Ροδάκινο στην Βέροια με φλας και βιολιά υπογράψτε την ίδρυση της διαπαγελματικης τι έγινε; Παραμυθι ήτανε;Στην τρίτη για την διάθεση της παραγωγής με τα30 εκατομμύρια τουρίστες... ο κύριος Καρασμανης είχε συνάψει το 2014 συνεργασία με τη ΣΕΤΕ την Συνομοσπονδία τουριστικών Επιχειρήσεων γιατί την σταματήσατε; Για την συνδεδεμένη στα επιτραπέζια, μπορούσατε στην αναθεώρηση του 2017 να την εντάξετε ,γιατί δεν το κάνανε; Για την αναδιάρθρωση ενα τόσο σοβαρό θέμα που χρειάζεται μελετη, τεκμηρίωση ,διαβούλευση χρόνος, ομάδες παραγωγων, ισχυρά επιχειρησιακά προγράμματα, 15 μέρες,πριν τις εκλογές στέλνετε ένα έγγραφο και ζητάτε αναδιάρθρωση; τοσο επιπολαιότητα για ένα τόσο σοβαρό θέμα; Είναι σαν αυτο που είπατε την ίδια μέρα οτι θα μας δώσετε προκαταβολές για το 2019 ,αλλά και για τα επόμενα χρόνια το κάνατε; Μπορουσατε; Γιατί, μας κοροϊδεύετε; Τι πιστεύετε επειδή υπάρχουν συναδελφοι μας άσχετοι,ανήμερωτοι,μπορείτε και μας τους νέους αγρότες ,που ολη μερα, είμαστε στο διαδίκτυο, να μας υποτιμάτε; Το άρθρο σας κυρια Τζάκρη είναι μια από τα ίδια, θεωρία,λόγια, Έχετε τεράστιες ευθύνες,για όσα προτείνετε και δεν κάνατε ,ενώ είχατε τα μέσα, τα οποία σας παρουσίασα!!! Περιμένω να κάνουμε διάλογο μαζί σας η και με αυτόν που έγραψε το άρθρο.
  Νεος Αγρότης,που δεν μασα τα λόγια του ,και δεν προσκυνά καμία κυρία Τζάκρη κανέναν κύριο Καρασμανη ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ "νέε αγρότη" περίμενε από τους πολιτικούς να σε οργανώσουν για να προδεύσεις . Πιο παλαιοκκοματικός πεθαίνεις!!!

   Διαγραφή
 6. Grapsemas.kati.ja.ti.dilosi.tis.mbakojani.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κυρία Τζάκρη συνεννοηθείτε με τον κύριο Καρασμανη από το ίδιο χωριό είστε.
  Σε όσα γράφετε και προτείνετε, αυτός απαντάει με λύσεις ακριβώς πρίν από ένα μηνα το δημοσίευσε η καρατζοβα.
  Συμπτωση; συνεννόηση;
  Οι Δύο σας  ξέρετε...   http://www.karatzova.com/2019/08/blog-post_991.html  

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 3.06 τι σχέση έχουν με αυτά που αναφέρω για τη ροδακινοπαραγωγη με το Μακεδονικό; Για αυτό μας δουλεύουν και μας παραμυθιαζουν!! Ξύπνα! Αν έχεις να πεις κάτι γι'αυτά που έγραψα για το άρθρο, γράψε,αν θέλεις για το Μακεδονικό, σε άλλο άρθρο, για να δεις πόσο ενημερωμενος είσαι; Για αυτό μη γ@μ@ςτον διάλογο. Μην δίνεις εφαλτήριο για να επιπλέουν οι φελλοί... Περιμένω σοβαρο διαλογο, οχι σαν αυτα που λέει ο 4, 22 που δείχνει πόσο άσχετος και εμπαθής,ειναι ,,περιμενα να προκηρυχθούν τα 25 εκατομμύρια , να γίνουν ισχυρές ομαδες, να ιδρυθεί η διαπαγελματικη, να συνεχισθεί η συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις- όσα λέει ο κύριος Καρασμανης- να, να... που φυσικα είναι ευθύνη των πολιτικών και όχι μόνο.. τι δεν καταλαβαίνεις ηλίθιε ; κατα Σόιμπλε..Πιο ηλίθιος παθαίνεις ..Αναμένω σοβαρό διάλογο με αυτούς που γράψανε το άρθρο και όσους
  αλλους έχουν την ευθύνη -όχι οτι δεν έχουμε εμείς οι αγρότες ευθύνη με αυτούς που ψηφίζουμε κεντρικα και τοπικα -και αν χρειαστεί να πω ονοματα αξιωματούχων..
  ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ, Περιμένω ,σοβαρό διάλογο, με αυτούς που έχουν ευθυνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απο ποιούς περιμένεις να ιδρυθεί η διεπαγγελματική; Από τον Καρασμάνη και την Τζάκρη;Μήπως γνωρίζεις ποιοί οδήγησαν τη Ενωση Γιαννιτσών ,την Κασό Κύρρου κλπ σε αυτά τα χάλια ;Οι αγρότες μια ζωή αντί να χαράζουν μόνοι τους την πορεία τους τρέχουν κλαψουρίζοντας και επαιτώντας πίσω από τους πολιτικούς!!!

   Διαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…