Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας - Ενημέρωση για την ποιότητα πόσιμου νερού και την ασφαλή διάθεση λυμάτων στον οικισμό Μαργαρίτας

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30΄συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των εργαζομένων του Δήμου Έδεσσας του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 8/2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Ενημέρωση για τις ενέργειες σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας πόσιμου νερού και την ασφαλή διάθεση λυμάτων στον οικισμό Μαργαρίτας της Κοινότητας Σωτήρας(Εισηγητής: Δήμαρχος).
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
4. Επικύρωση της αριθμ. 78/2019 Απόφασης Δημάρχου Έδεσσας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 157/21123/22-11-2018 Απόφασης Δημάρχου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  
5. Τροποποίηση της αριθμ. 339/2018 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 266/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 332/2016 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός συστήματος διακυβέρνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  
6. Λήψη απόφασης για διάφορα θέματα της λαϊκής αγοράς Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  
7. Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 
8. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής επιτροπής παιδείας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς) 
9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Πέλλας «ΟΡΑΜΑ» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
11. Συγκρότηση Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
13. Παραχώρηση χώρου και γραμματειακής υποστήριξης στη δημοτική παράταξη «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου, στην οδό 25ης  Μαρτίου αρ. 41 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
15. Τοποθέτηση πλαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων στη συμβολή των οδών Π. Γρηγορίου Ε΄& Κοζάνης (Γωνία Ο.Τ. 200) (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
16. Τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Αγ. Δημητρίου αρ. 40 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
17. Χορήγηση ή μη, άδειας διατήρησης ράμπας, κατασκευασμένης από ιδιώτη στο πεζοδρόμιο της οδού Εγνατίας αρ.55 της πόλης Έδεσσας(Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
18. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας» (αρ. μελ. 16/17) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
19. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέων παιδικών χαρών» (αρ. μελ. 31/17) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Τμήματος Οδού Αγ. Φωτεινής – Ροδοχωρίου» (αρ. μελ. 33/16) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση – βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Έδεσσας – Άγρα (από την τοποθεσία Μαύρη – Πέτρα) – β’ Φάση» (αρ. μελ. 3/01) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
22. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων (β’ φάση) και τσιμεντοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (αρ. μελ. 36/17) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
23. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κερασιάς (Α’ Φάση)» (αρ. μελ. 37/17) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
24. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» (Πρόγραμμα ΥΠΕΣ “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες”)(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (Α.Μ. 06/2017) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου  «Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα» (Α.Μ. 50/2014) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
27. Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση, κτηματογράφηση, μελέτη οδού αγροτικής οδοποιίας Φλαμουριάς» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
28. Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη- μελέτη οδών περιμετρικά του οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
29. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

30. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
31. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός ως εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
32. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρ. 7 του Π.Δ. 270/81 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
33. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…