Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας: «Η ΠΚΜ δημιουργεί τις ευκαιρίες και προϋποθέσεις για ανάπτυξη της κοινωνίας και της περιφερειακής οικονομίας»


Κατά την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 29-01-2018, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε τον ετήσιο απολογισμό του έργου της για το 2017, με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα να ενημερώνει ουσιαστικά και εμπεριστατωμένα για το τεράστιο έργο που υλοποίησε η Π.Κ.Μ. κατά το περασμένο έτος, δίνοντας, παράλληλα, το στίγμα για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της επόμενης ημέρας.

Σε ό, τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, τα θέματα, τα οποία θίχτηκαν από την αντιπολίτευση και μέσω ανάρτησης στα Μέσα Ενημέρωσης είναι γνωστά και απαντήθηκαν και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα,

1. Η αρμοδιότητα για τη σήμανση του Εθνικού Οδικού Δικτύου, έως τις 31/12/2017 ήταν αρμοδιότητα της ΠΕ Πέλλας. Από την 1/1/2018 η αρμοδιότητα για τη σήμανση της Εθνικής οδού (από όρια νομού έως Κόμβο Μελισσίου) πέρασε στην Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Κ.Μ. Υπάρχουν πινακίδες επί της Εθνικής οδού, οι οποίες παραπέμπουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ, η περαιτέρω ανάδειξη του προορισμού αυτού αποτελεί αντικείμενο πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων και συνεργασίας με άλλους φορείς.

2. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την εξέλιξη του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροσυκιάς – Λεπτοκαρυάς» καθώς στις 2/2/2018 αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές του Διαγωνισμού του έργου. Εξάλλου, το θεσμικό πλαίσιο περί μελετών και η αλλαγή του με το νόμο 4412/2016 έχουν επιφέρει καθυστέρηση στη σύνταξη της μελέτης του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΡΜΑ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ (Δ΄ΦΑΣΗ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΣ)". Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας ενεργεί έτσι, ώστε με ίδια μέσα να προβεί στη σύνταξη της μελέτης.

3. Ένα άλλο σημείο στο οποίο διαφωτίζει τους πολίτες η Π.Ε. Πέλλας είναι ότι η αρμοδιότητα για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας την 1/1/2018. Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο η υπηρεσία της Π.Ε. Πέλλας ήταν αρμόδια μόνο για κατασκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και, μόνο για το Επαρχιακό δίκτυο. Τα τελευταία δύο χρόνια η Π.Ε. Πέλλας, πέρα από τα έργα που υλοποιούνται από την Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Κ.Μ., υλοποιεί τα κάτωθι:

· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ (120.000,00 €)

· ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (22.000,00 €)

· ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (100.000,00 €)

· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Π.Κ.Μ. ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (100.000,00 €)

· ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (22.000,00 €)

· ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ (15.000,00 €)

· ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ Π.Ε.Ο (30.000,00 €)

Σύνολο: 409.000,00 €

Επιπλέον, παρακάτω παραθέτουμε εκ νέου τον απολογισμό του αναπτυξιακού μας προγραμματισμού, κατά χρηματοδοτική πηγή.

Συγκεκριμένα,

Α) Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

Α. Στον τομέα βελτίωσης υποδομών και δικτύων και, συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση της βελτίωσης – συντήρησης οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού κλπ:

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 50.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ: 48000,02)

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 40.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ: 17.771,31)

3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2016 (Π/Υ: 120.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ: 110.400,00)

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (Π/Υ: 22.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ: 9900,00)

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Π/Υ:30.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ: 28.820,17)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: 262.000,00 €

B) Από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.):

Α. Στον τομέα της βελτίωσης υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής:

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 160.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ: 153235,78)

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π/Υ: 100.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ: 97.000,00)

3. ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2016 (Π/Υ: 120.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ: 46.800,00)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Κ.Α.Π.: 380.000,00 €

Γ. Από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.):

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (Π/Υ: 321.000,00 €)

2. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ / ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2016/2017 (Π/Υ: 163.000,00 €)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Π.Δ.Ε.: 484.000,00 €

Τα υπό εκτέλεση έργα ακολουθούν:

Α) Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Α. Στον τομέα βελτίωσης υποδομών και δικτύων και, συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση της βελτίωσης – συντήρησης οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού κλπ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. 2 (Π/Υ: 150.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ:104.540,00)

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 120.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ: 49.040)

3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π/Υ: 25.000,00 €)

4. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ο.2 (Π/Υ: 30.000,00 €)

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (Π/Υ: 50.000,00 €/ΣΥΜΒΑΣΗ:23.500,00)

B. Στον τομέα αποκατάστασης περιβάλλοντος ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ) (Π/Υ: 120.000,00 €)

2. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (Π/Υ: 60.000,00 €)

3. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (Π/Υ: 50.000,00 €)

4. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (Π/Υ: 40.000,00 €)

5. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΑΘΥΡΩΝ (Π/Υ: 30.000,00 €)

6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Π/Υ: 30.000,00 €)

7. ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΞ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ. ΠΕΛΛΑΣ) (Π/Υ: 40.000,00 €)

8. ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ. ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (Π/Υ: 90.000,00 €)

Γ. Στον τομέα της βελτίωσης των υποδομών αγροτικής ανάπτυξης ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (Π/Υ: 95.000,00 €)

Δ. Στον τομέα της διασφάλισης δημόσιας υγείας ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΣΕ 2ΟΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Π/Υ: 30.000,00 €)

Β) Από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)

Α. Στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος και, ιδιαίτερα, στα αντιπλημμυρικά έργα ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Κ.Α.Π.:

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2016 (Π/Υ: 70.000,00 €)

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (Π/Υ: 40.000,00 €)

Β. Στο πλαίσιο της βελτίωσης - συντήρησης υποδομών οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού κλπ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Κ.Α.Π.:

1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ (Π/Υ: 120.000,00 €)

2. ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2017 (Π/Υ: 50.000,00 €)

3. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΑΡΙΔΑΙΑ (Π/Υ: 200.000,00 €)

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 250.000,00 €)

Γ) Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο του Π.Δ.Ε./ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (Π/Υ: 10.800.000,00 € - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 75%)

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ Ε.Ο.2 "ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΠΕΛΛΗ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Κ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Π/Υ: 180.000,00 € - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017)

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2019 (Π/Υ: 963.000,00 € )

4. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ / ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2016/2017 (Π/Υ: 163.000,00 €)

5. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ (Π/Υ:2.000.000,00)

6. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Π/Υ:2.000.000,00)

4. Επίσης, λόγος γίνεται στο δημοσίευμα για μηχανήματα έργου της Π.Ε. Πέλλας. Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι η Π.Ε. Πέλλας δε διαθέτει μηχανήματα αποχιονισμού. Στις 24/1/2018 υπογράφηκε σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο αποχιονισμού, τονίζεται, όμως, ότι μέχρι σήμερα τα πάντα αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε ενιαίο διαγωνισμό και για τις επτά Περιφερειακές Ενότητες, οπότε πρόβλημα δεν υπάρχει.

5. Ακόμη, αναφορικά με την κοπή χόρτων σε σημεία αρμοδιότητας της Π.Ε. Πέλλας, υπάρχει έργο προϋπολογισμού 50.000,00 € αναφορικά με την "ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2017" ενώ, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δαπανηθεί 620.000,00 € για τη κοπή χόρτων.

6. Τέλος, η λύση της γεωθερμίας, ως μία φιλική προς το περιβάλλον μορφή ενέργειας που θα έχει εφαρμογή με πολύ θετικά αποτελέσματα για δραστηριότητες κυρίως του πρωτογενούς τομέα απαιτεί τον χαρακτηρισμό (οριοθέτηση, «βεβαιωμένα», «πιθανά» και προσδιορισμός χαρακτηριστικών) των γνωστών γεωθερμικών πεδίων της Π.Ε. Πέλλας (Σωσάνδρα, Κρύα Βρύση), από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και, στη συνέχεια, μίσθωσή τους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η κατάθεση του φακέλου θα πρέπει να γίνει από το ΙΓΜΕ, καθώς αυτό διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία ως επίσημος ερευνητικός φορέας του δημοσίου που διενήργησε επί σειρά ετών γεωλογικές – γεωθερμικές μελέτες στις παραπάνω περιοχές. Για το θέμα η Αν. Αντιπεριφερειάρχης κυρία Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά σε συνεργασία με το θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα και Αγροτικής Οικονομίας Φάνη Παπά αντίστοιχα, καθώς και με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Πέτρο Ζέρζη, δρομολογούν τις ενέργειες για τον χαρακτηρισμό όπως ειπώθηκε παραπάνω αλλά και για την πραγματοποίηση σχετικής ημερίδας προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων.

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

5 σχόλια:

 1. Και πάλι σας ευχαριστούμε κυρία Αηδονά για όσα κάνετε για το νομό μας. Με την λεπτομερέστατη απάντησή σας δώσατε ένα καλό μάθημα στους επικριτές σας που μάλλον αποδεικνύονται και τυφλοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πιο πετυχημένη από τον προηγούμενο.Θέλουμε λίγο παραπάνω προσοχή στη Σκύδρα,το κέντρο του νομού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολυ καλη απαριθμηση των εργων που σχεδιασε και οργανωσε ο Θεοδωριδης ωστε να τα βρειτε ετοιμα να κανετε το εφε σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δηλαδή μέχρι την 31/12/2017 που είχατε την αρμοδιότητα στο εθνικό οδικό δίκτυο από τα Γιαννιτσά μέχρι την Χαλκηδόνα, όλα καλά ε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.