Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Θ. Τζάκρη: Τον Ιανουάριο του 2019 ξεκινά η υλοποίηση της τροφοδοσίας των Γιαννιτσών με φυσικό αέριο CNG


Σε δεύτερη φάση η τροφοδοσία της πόλης και των παρακείμενων χωριών και με σωληνωτό αγωγό

Τον Φεβρουάριο του 2020 η έναρξη των εργασιών για την επέκταση του δικτύου τροφοδοσίας με φυσικό αέριο της Έδεσσας, της Σκύδρας, της Νάουσας, της Αριδαίας και των αναμονών για τα παρακείμενα χωριά

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον συντονισμό του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη σύσκεψη παρουσία της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία είχε ζητήσει την παρέμβαση και τον συντονισμό του Υπουργού και οργάνωσε τη σύσκεψη σε συνεργασία μαζί του, της Manager του ΤΑΠ στην Ελλάδα κ. Κατερίνας Παπαλεξανδρή και του Διευθυντή Εξωτερικών και Κυβερνητικών Υποθέσεων του ΤΑΠ κ. Αλέξανδρου Πανουργιά, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΑ Α.Ε. κ. Θεόδωρου Τερζόπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ Α.Ε. κ. Δημητρίου Τζώρτζη και συμβούλων του Υπουργού με θέμα τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο των πόλεων της Έδεσσας, της Σκύδρας και της Αριδαίας, καθώς και τον προσδιορισμό των αρμοδίων για την υλοποίηση του έργου.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Σταθμός μέτρησης και μείωσης της πίεσης του φυσικού αερίου

Απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος μέτρησης και μείωσης της πίεσης (Μ/Ρ) του αερίου, προβλεπόμενης ωριαίας δυναμικότητας 50.000 Nm3, στο βανοστάσιο GBV18 του ΤΑΠ, το οποίο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή κοντά στο χωριό Άσπρο.

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του Μ/Ρ εκτιμάται στα 2,5 εκ. €.

Δεδομένου ότι η σημερινή έκταση του βανοστασίου GBV18 είναι 5 στρέμματα, απαιτείται η απόκτηση πρόσθετου χώρου, σε επαφή με το σημερινό οικόπεδο, εμβαδού τριών (3) έως έξι (6)στρεμμάτων, αναλόγως με το εάν αποφασισθεί πέραν της τροφοδοσίας των τριών πόλεων και η τροφοδοσία απομακρυσμένων περιοχών και σημειακών καταναλώσεων του Νομού, καθώς στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί το μέγιστο της έκτασης (έξι στρέμματα)

προκειμένου να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός συμπίεσης, όπως αναλύεται πιο κάτω.

Οι επενδύσεις, καθώς και η λειτουργία του συστήματος Μ/Ρ που θα εγκατασταθεί στο GBV18, είναι εκτός αρμοδιοτήτων της ΔΕΔΑ.

Οι αναγκαίες υποδομές που θα πρέπει να κατασκευαστούν είναι οι εξής:

1. Κατασκευή του χαλύβδινου δικτύου κατανομής (Μέση Πίεση)

Με αφετηρία το GBV18 θα κατασκευαστεί χαλύβδινος αγωγός μέχρι τη Σκύδρα. Στη Σκύδρα θα διακλαδίζεται με τον ένα κλάδο να καταλήγει στην Έδεσσα (μέσω των χωριών Σεβαστειανά και Ριζάρι) και τον δεύτερο κλάδο να καταλήγει στη Νάουσα ακολουθώντας όδευση προς το νότο, μέσω της κωμόπολης Κοπανός (όπως φαίνεται στον Χάρτη 1 που ακολουθεί).
Κατά μήκος της όδευσης του σωληναγωγού, θα κατασκευάζονται “αναμονές” για τη μελλοντική τροφοδοσία των παρακείμενων χωριών.
Το συνολικό μήκος του σωληναγωγού ανέρχεται στα 40,2 Km, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό κατασκευής 12,1 εκ. €.

2. Κατασκευή του δικτύου πολυαιθυλενίου διανομής (Χαμηλή Πίεση)

Εντός των πόλεων της Έδεσσας, Νάουσας και Σκύδρας θα αναπτυχθούν σε πρώτη φάση -έως τα τέλη του 2023- δίκτυα διανομής συνολικού μήκους 111 km περίπου.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τη κατασκευή των δικτύων διανομής ανέρχεται σε 7,8 εκ. €.
Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνεται η επένδυση για τη κατασκευή των συνδέσεων οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών, η οποία θα υπολογιστεί όταν ολοκληρωθεί η μελέτη προσδιορισμού των φορτίων.

Συνοπτικά τα μήκη και οι επενδύσεις φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Β) Τροφοδοσία της Αριδαίας και σημειακών (μεμονωμένων) καταναλώσεων.

Για την κάλυψη της Αριδαίας, καθώς και σημειακών καταναλώσεων (π.χ. διάσπαρτα θερμοκήπια και άλλες οικονομικές μονάδες) θα πρέπει στον ίδιο χώρο με το Μ/Ρ, να κατασκευαστεί Σταθμός Συμπίεσης φυσικού αερίου (CNG). Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την κατασκευή του Σταθμού

Συμπίεσης φυσικού αερίου (CNG), χωρίς αποθηκευτικούς χώρους (trailer) ανέρχεται σε 0,7 εκατ. €.

Στην περίπτωση αυτή, ο σταθμός συμπίεσης στο Άσπρο, θα αντικαταστήσει τον προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ σταθμό συμπίεσης της Αλεξάνδρειας, αφού, λόγω γειτνίασης, ο πρώτος θα εξυπηρετεί και τις πόλεις της Βέροιας και των Γιαννιτσών, που άλλως θα εξυπηρετούντο από τον δεύτερο.

Η επένδυση του σταθμού συμπίεσης καθώς και το κόστος λειτουργίας του βαρύνει τους προϋπολογισμούς της ΔΕΔΑ.

Κατασκευή του δικτύου πολυαιθυλενίου διανομής (Χαμηλή Πίεση)

Εντός της Αριδαίας θα αναπτυχθούν σε πρώτη φάση -έως τα τέλη του 2023- δίκτυα διανομής συνολικού μήκους 5 έως 8 km περίπου.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τα δίκτυα διανομής ανέρχεται σε 0,5 εκ. €.

Σημειώνεται ότι στον παραπάνω προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται το κόστος συνδέσεων οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών, το οποίο θα προσδιοριστεί όταν ολοκληρωθεί η μελέτη προσδιορισμού των φορτίων. Σημειώνεται επίσης ότι στις περιπτώσεις σημειακών καταναλώσεων, το κόστος των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και αποσυμπίεσης βαρύνει τον Τελικό Πελάτη.

Συνοπτικά, για την τροφοδοσία της Αριδαίας και άλλων σημειακών καταναλώσεων, οι επενδύσεις του προηγούμενου πίνακα θα επιβαρυνθούν μόνον κατά 0,5 εκ. €, αφού το κόστος εγκατάστασης του σταθμού συμπίεσης έχει ήδη προβλεφθεί και χρηματοδοτείται από εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ για την Κεντρική Μακεδονία.

Γ) Κατάλογος των βασικότερων προαπαιτούμενων ενεργειών για την ανάπτυξη δικτύων διανομής στο Νομό Πέλλας

1. Από τη ΔΕΔΑ

i. Οριστικοποίηση της πρόσθετης επένδυσης που θα προκύψει από την οριστική μελέτη προσδιορισμού των φορτίων και τη μελέτη βασικού σχεδιασμού.
ii. Εκπόνηση μελέτης κόστους-οφέλους, σύνταξη πρότασης τιμολογίων για την διευρυμένη πλέον Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) της Κεντρικής Μακεδονίας και υποβολή για έγκριση από τη ΡΑΕ.
iii. Ένταξη στο έργο “Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Αερίου στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας” του ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της νέας πρόσθετης επένδυσης, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή της (κατά 10 εκατ. € περίπου με τους σημερινούς προϋπολογισμούς, ήτοι το 50% της νέας δαπάνης).
iv. Έγκριση από την ΕΤΕπ νέου δανείου (8 εκατ. € περίπου με τους σημερινούς προϋπολογισμούς, ήτοι το 40% της νέας δαπάνης).
v. Τεκμηρίωση και εισήγηση για έγκριση από τον μέτοχο της ΔΕΔΑ (τη ΔΕΠΑ) της αύξησης του ΜΚ της ΔΕΔΑ (1,9 εκατ. € περίπου με τους σημερινούς προϋπολογισμούς, ήτοι το 10% της νέας δαπάνης).

vi. Σύνταξη των τευχών και διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη εργολάβων κατασκευής και προμήθειας υλικών

2. Από τρίτους

i. Επίλυση ρυθμιστικών και εμπορικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και εκμετάλλευση του Μ/Ρ στο Άσπρο και ορισμός του επενδυτή και διαχειριστή της εγκατάστασης.
ii. Αγορά και διαμόρφωση της πρόσθετης έκτασης για την εγκατάσταση του Μ/Ρ.
iii. Εκπόνηση της μελέτης διαστασιολόγησης και σχεδιασμού του Μ/Ρ, ώστε να πληρούνται οι προβλεπόμενες καταναλώσεις και οι απαιτήσεις του ΤΑΠ.
iv. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Μ/Ρ.

Δ) Συμπληρωματικές θετικές επιδράσεις από τη κατασκευή και λειτουργία του Μ/Ρ στο Άσπρο στα δίκτυα διανομής της ευρύτερης περιοχής

Η εγκατάσταση και λειτουργία του Μ/Ρ στο Άσπρο παρέχει τη δυνατότητα να αντικατασταθεί μελλοντικά από σωληναγωγούς μέσης πίεσης η μεταφορά CNG προς τις πόλεις της Βέροιας και των Γιαννιτσών, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτόν και πλήθος χωριών που βρίσκονται κατά μήκος της όδευσής τους.

Η ΔΕΔΑ εξέτασε πρωτογενώς τη δυνατότητα αυτή και τα συμπεράσματα έχουν ως εξής:

1. Τροφοδοσία της Βέροιας και με επέκταση του δικτύου (σωληναγωγού) κατανομής πέραν της διασταύρωσης Κοπανού.
Αφορά στην επέκταση του σωληναγωγού κατανομής (μέσης πίεσης) από τη διασταύρωση στον Κοπανό, απ’ όπου ξεκινά ο κλάδος προς Νάουσα, μέχρι την πόλη της Βέροιας (όπως φαίνεται στον Χάρτη 2 που ακολουθεί). Με την πρόταση αυτή καθίσταται εφικτή η τροφοδοσία μεγάλων οικισμών (χωριών) που βρίσκονται κατά μήκος της επέκτασης, όπως Πατρίδα, Μακρυχώρι, Στενήμαχος και Εργοχώρι.
Το ολικό μήκος της επέκτασης του σωληναγωγού είναι 17,8 km με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 5,34 εκ. €.

2. Τροφοδοσία των Γιαννιτσών με κατασκευή δεύτερου κλάδου κατανομής από το Μ/Ρ “Άσπρο”.
Αφορά στην κατασκευή νέου κλάδου, ο οποίος θα ξεκινά από το βανοστάσιο GBV18 (Άσπρο) και μέσω των χωριών Άσπρο, Λιπαρό, Γαλατάδες,
Καρυώτισσα και Μελίσσι θα καταλήγει στην πόλη των Γιαννιτσών (όπως φαίνεται στον Χάρτη 3 που ακολουθεί).
Το ολικό μήκος αυτής της κλάδου είναι 23,5 χλμ, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 7,05 εκ. €.

Η ΔΕΔΑ θα ζητήσει από τον μελετητή που θα αναλάβει τη διαστασιολόγηση του Μ/Ρ στο Άσπρο να συμπεριλάβει στους υπολογισμούς του τις καταναλώσεις των παραπάνω περιοχών ώστε η δυναμικότητα του Μ/Ρ να δύναται να καλύψει το σύνολο των καταναλώσεων της ευρύτερης περιοχής.
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

4 σχόλια:

 1. Κάνει την πάπια η Τζάκρη κουβέντα για την Μακεδονία νομίζει θα το περάσει έτσι θα το χαψουμε και δεν τρέχει τίποτα ε όχι κυρία μου το Σάνο τέλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μετα το σανό θα σας ταισει και αέριο η κιουρία.

   Διαγραφή
 2. Εμεις θελουμε θαλασσα θοδωρα γιατι καιγομαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τουλαχιστον δεν οικειοποιείται το εργο του σαμαραβενιζελου γιατι ο σηφακης αυτο κανει και μαλιστα ανακαλυψε την τρυπα στο Ασπρο, ενω το κόμμα του τον νομο τον καταψηφισε. και εδω υπαρχουν ευθύνες επρεπε ηδη τα Γιαννιτσά να εχουν αεριο. η καθυστερηση βαρύνει την κυβερνηση σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.