Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας από το Δασαρχείο Αριδαίας


Ο Δασάρχης Αριδαίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εξέδωσε την παρακάτω δασική απαγορευτική διάταξη θήρας:

Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγητικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2018- 2019, από 20 Αυγούστου 2018 μέχρι 28 Φεβρουάριου 2019.

Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη Θήρα του αγριοκούνελου (Οιγεΐο1β§υ\ν εαηίευΙυΕ) μέχρι 10 Μαρτίου 2019.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύσει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (5εο1ορ3χ ηιεΐίεοΐπ) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2018 μέχρι 21-1-2019 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού (Εερυ8 θυτοραθΠδ) και του αγριόχοιρου (5υδ δΟΓοία) αντίστοιχα.


Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου (5υδ δΟΓοίίΐ) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δέκα (10) ατόμων κατά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη την χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.

Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Υαίρεδ νυΐροδ), και του πετροκούναβου (ΜπτΙεδ ίοΐηπ) από 15-9-2018 μέχρι 20-1-2019 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού ότιλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2019 μέχρι 28-2-2019 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 5 της παρούσης.

Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα (συνημμένος πίνακας), απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της Αριθ.97734/4284/14-8-2007 (ΦΕΚ 1657/Β'/21-8-2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων Θήρας» από 20-8-2018 έως 14-9-2018.

Απαγορεύουμε το κυνήγι:
α. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
β. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί Θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ. 757/τ. Β'/18-12-85) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ415Β23/2/2012 και ισχύει,
γ. .Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω τιυρκαγιών.
δ. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού, 
ε. Στις φυλάχτρες (γκιουμέδες). 
στ. Στα εκτροφεία θηραμάτων. 

Απαγορεύουμε ιτ;ν αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός ικείνων ια οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγ/όμενις κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται σε όλες τις εκτάσεις του Δασαρχείου Αριδαίας πλην των εκτάσεων που έχουν καθορισθεί αποκλειστικά και μόνο ως εκτάσεις εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων με την με την με αριθμό 5/2534/11-3-2013 απόφαση ΓΓΑΛΜ-Θ (ΦΕΚ 826/Τ.Β79-4-2013)

Σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας, έντασης και έκτασης στην περιοχή του Δασαρχείου Αριδαίας και όταν γενικά το έδαφος είναι σκεπασμένο με χιόνι απαγορεύουμε το κυνήγι για όλα τα θηράματα και θα επιτρέπεται μόνο για υδρόβια τττηνά στις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές και σε ζώνη πλάτους 100 μ. από τις όχθες ή παραλίες αντίστοιχα και όπου επιτρέπεται αυτό, χωρίς την υποχρέωση έκδοσης νέας Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας για την περίπτωση αυτή,

Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, η απόσταση μεταξύ των ομάδων των κυνηγών πρέπει να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) μέτρα, ώστε να δημιουργείται μεταξύ των ομάδων μια ζώνη διαφυγής των θηραμάτων, η οποία θα λειτουργεί και ως ζώνη ασφάλειας για τους ίδιους.

Η παρούσα ρυθμιστική διάταξη Θήρας ισχύει από τη δημοσίευση της μέχρι έκδοσης νεωτέρας και καταργεί κάθε όμοια προηγούμενη. Η τήρησή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες Θήρας, στους φύλακες Θήρας του Κυνηγετικού Συλλόγου, στην Αστυνομία, στους Δημοτικούς Υπαλλήλους σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/69 και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ποινικές διατάξεις των δασικών νόμων και διαταγμάτων ήτοι: το άρθρο 287 του Ν.Δ. 86/69 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/71, τα άρθρα 28, 29, 30 του Ν. 1650/1986, η 414985/1985 ΚΥΑ, το άρθρο 11 της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 ΚΥΑ.

Από την έκδοση της παρούσης δεν ανακύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης
Ιωάννης Ιωαννίδης
Δασολόγος με Α' βαθμό 

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.