Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Η ομιλία της Θ. Τζάκρη στην ολομέλεια για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της τροπολογίας του ζητήματος της Ο.Π. «Αθηνά»

Ομιλία της Θεοδώρας Τζάκρη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νέου νομικού πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της τροπολογίας για την επίλυση του ζητήματος της Ο.Π. «Αθηνά»

Με την ψήφιση των σχετικών διατάξεων λύνεται επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα που βασανίζει πάρα πολλούς αγρότες στην περιοχή μας και προστατεύεται η πρώτη κατοικία των οικονομικά αδύναμων πολιτών

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη κατά την ομιλία της σήμερα 28 Μαρτίου 2019 στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 …», στο οποίο έχει κατατεθεί και ενσωματωθεί το νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας και η τροπολογία για την επίλυση του ζητήματος της Ο.Π. «Αθηνά», ανέφερε τα εξής:
«Συζητάμε σήμερα το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας των οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων, το οποίο έχει έναν διττό και κρίσιμο κοινωνικο-οικονομικό σκοπό: Πρώτον να διασώσει την κύρια κατοικία των οικονομικά αδύναμων πολιτών και  δεύτερον να εισαγάγει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό ρύθμισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, στεγαστικών ή επιχειρηματικών, που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις σε κύρια κατοικία, έτσι ώστε να «κλείσει» επιτέλους αυτή η μαύρη τρύπα της ελληνικής οικονομίας, τα «κόκκινα δάνεια», τα οποία οδήγησαν σε πλήρη αποσταθεροποίηση το τραπεζικό μας σύστημα και το εμπόδισαν να επιτελέσει τον αναπτυξιακό του ρόλο.
Πρόκειται για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που στοχεύει να καλύψει τα κενά, τις ασάφειες και τις αοριστίες του προϊσχύσαντος πλέον Νόμου Κατσέλη (Ν. 3869/2010) και να ρυθμίσει την αποπληρωμή των πάσης φύσεως πιστώσεων (στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, καταναλωτικών τραπεζικών προϊόντων κ.λπ.) προς τις τράπεζες, τους εκδοχείς τους (εταιρείες ειδικού σκοπού του Ν. 3156/2003 ή εταιρείες μεταβίβασης απαιτήσεων του Ν. 4354/2015) και τους διαχειριστές των απαιτήσεων αυτών (δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων), όπως επίσης -ρητά πλέον- των δανείων που λήφθηκαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο εισάγει δύο βασικές καινοτομίες: Καταρχάς εστιάζει αποκλειστικά στη διάσωση της κύριας κατοικίας των οικονομικά αδύναμων πολιτών, εισάγοντας οριζόντιες ρυθμίσεις που αφορούν όλους τους πολίτες, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι ή ήταν κάποια στιγμή στη ζωή τους έμποροι, είτε είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι ή άνεργοι. Έτσι καταργείται ολοσχερώς το ασαφές και δυσερμήνευτο -ακόμα και από τα ίδια τα Δικαστήρια- κριτήριο της ύπαρξης πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπο του αιτούντος τη ρύθμιση των δανειακών του υποχρεώσεων, που υπήρχε στο Νόμο Κατσέλη και αίρονται πλήρως οι ανισότητες μεταξύ πολιτών της ίδιας εισοδηματικής κατηγορίας.
Δεύτερη σημαντική καινοτομία του συζητούμενου νομοθετικού πλαισίου είναι ότι οι ρυθμίσεις που θα επιτευχθούν στα πλαίσια του εν λόγω μηχανισμού ρύθμισης δανείων, δεν είναι πλέον προσωποπαγείς, αλλά δίνουν τη δυνατότητα συνέχισής τους και από τους κληρονόμους των αρχικών δικαιούχων. Η εν λόγω καινοτομία δεν πρέπει να παροραθεί, καθώς αποτελούσε την «κρυφή παγίδα» του Νόμου Κατσέλη. Μόνο εάν προλάβαινε κάποιος να αποπληρώσει εν ζωή τη δικαστική ρύθμιση των χρεών του, θα κατάφερνε να διασώσει την κύρια κατοικία του και να την κληροδοτήσει στα παιδιά του. Σε διαφορετική ατυχή περίπτωση, η οικογένειά του θα κληρονομούσε το σύνολο των χρεών του και μάλιστα στο αρχικό ύψος αυτών, δηλαδή σαν να μην είχε λάβει χώρα ποτέ η δικαστική ρύθμιση των χρεών του! Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο επιλύει οριστικά και αμετάκλητα για την ελληνική οικογένεια το πρόβλημα της προστασίας της κύριας κατοικίας της από τους πλειστηριασμούς και δεν το μεταθέτει στις επόμενες γενιές.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, για να μπορέσει κάποιος να ευεργετηθεί από το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να διασώσει την κύρια κατοικία του, έχουν επιλεγεί με αντικειμενικότητα, σαφήνεια και είναι ευχερώς επιβεβαιώσιμα, έτσι ώστε να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις από «συστημικούς εκμεταλλευτές», οι οποίοι μέχρι πρότινος εκμεταλλεύονταν τις νομικές ασάφειες και επέλεγαν την παράλληλη ή διαδοχική ένταξή τους σε όλα τα υπάρχοντα νομικά πλαίσια, με τελικό στόχο τους να μην πληρώσουν τίποτα για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.
Πρώτο κριτήριο επιλεξιμότητας λοιπόν είναι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος την προστασία της, όπως αυτή προσδιορίζεται στον ΕΝΦΙΑ και η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ όταν στις προς ρύθμιση οφειλές περιλαμβάνονται και επιχειρηματικά δάνεια και τις 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
Δεύτερο κριτήριο είναι το ύψος του εισοδήματος του αιτούντος, το οποίο δύναται να ανέρχεται για έναν μεμονωμένο οφειλέτη στα 12.500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 8.500 ευρώ σε περίπτωση ύπαρξης συζύγου και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και έως τις 36.000 ευρώ συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εξαιρούνται της ρύθμισης όσοι διαθέτουν και δευτερεύουσα κατοικία, αρκεί αυτή να είναι αντικειμενικής αξίας έως 80.000 ευρώ. Τα εν λόγω εισοδηματικά κριτήρια διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνει κατάχρηση του εν λόγω μηχανισμού από τους εύπορους εις βάρος των οικονομικά αδυνάτων.
Τρίτο κριτήριο επιλεξιμότητας είναι το υπόλοιπο του δανείου ανά πιστωτή να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ. Σημειωτέον ότι έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να προστατεύονται και οι κατοικίες που είναι προσημειωμένες ή υποθηκευμένες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ρύθμιση η οποία αποτελεί την πρώτη πολιτικά κίνηση, που τολμά η Κυβέρνησή μας να θίξει, για την επίλυση αυτού του χρόνια κοινωνικο-οικονομικά κρίσιμου θέματος.
Τέλος, θα πρέπει ο αιτούμενος την προστασία της κύριας κατοικίας του να έχει οφειλή προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2018. Η εν λόγω πρόβλεψη αποσκοπεί στην αποτροπή δημιουργίας ενός νέου κύματος στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι θα επιδιώξουν να τύχουν της εύνοιας του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην πρόβλεψη του νέου Νόμου αναφορικά με τον ορισμό ενός ελάχιστου ποσού ύψους έως 15.000 ευρώ για το σύνολο των καταθέσεων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή πολύτιμων μετάλλων για κάθε οικογένεια, προκειμένου να λειτουργήσει ως μία ασπίδα προστασίας απέναντι σε κακοπληρωτές, που ενώ διαθέτουν αξιοποιήσιμη κινητή και ακίνητη περιουσία, εντούτοις επιλέγουν να ενεργούν δόλια εις βάρος των συμφερόντων όχι μόνο των πιστωτών τους, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, το οποίο έχει υποχρεωθεί σε συνεχείς «αφαιμάξεις» του εισοδήματός του για να συντηρεί τέτοιες συμπεριφορές.
Η ρύθμιση των οφειλών του αιτούντα και η διάσωση της κύριας κατοικίας του γίνεται πλέον με αυτοματοποιημένο τρόπο και άρα γρήγορα και χωρίς κόστος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Η εν λόγω δοκιμασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα σε κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος θα αποφύγει την ανούσια ψυχική ταλαιπωρία του και την οικονομική εξόντωσή του στις αίθουσες Δικαστηρίων για να αποδείξει το αυταπόδεικτο: ότι αδυνατεί να εξασφαλίσει «τα προς το ζην» για τον ίδιο και την οικογένειά του εξαιτίας της πολύχρονης και βαθειάς οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας και άρα αδυνατεί να αποπληρώσει και τις τραπεζικές οφειλές του.
Ο νέος Νόμος αποφορτίζοντας τα Δικαστήρια από έναν δυσθεώρητο όγκο υποθέσεων, επιφυλάσσει σε αυτά κατ’ ουσίαν μόνο το ρόλο του «επόπτη», αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τη λειτουργία τους. Έτσι το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αιτούμενου την υπαγωγή του στις διατάξεις του νέου Νόμου επιφορτίζεται με τον έλεγχο της ορθής τήρησής του και της προστασίας των πολιτών από καταχρηστικές και κακόπιστες συμπεριφορές τραπεζών, οι οποίες θα αρνηθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές των δανειοληπτών, απειλώντας τους με τη «δαμόκλειο σπάθη» του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους.
Τέλος και σημαντικότερο όλων, είναι η βασική αρχή που διέπει τον εν λόγω Νόμο και η οποία συνίσταται στο να μη πάρει κανείς τραπεζίτης τίποτα περισσότερο από όσα δικαιούται. Και μέτρο ελέγχου του εννόμου των συμφερόντων των τραπεζιτών είναι η αναντίρρητα υποβαθμισμένη πλέον εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του δικαιούμενου την προστασία της. Όποιος ενταχθεί στην ρύθμιση θα προστατεύσει την κύρια κατοικία του, καταβάλλοντας μόνο το 120% της εμπορικής αξίας του δικαιώματος (επικαρπία, ψιλή ή πλήρης κυριότητα) ή του ποσοστού δικαιωμάτων που έχει σε αυτήν. Οι εν λόγω καταβολές θα γίνουν σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες μπορούν να εκτείνονται σε χρονικό διάστημα έως 25 ετών και με ευνοϊκό επιτόκιο ίσο με το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 2%.
Ο νέος Νόμος δεν έχει σκοπό να εξουθενώσει οικονομικά τους ευάλωτους συμπολίτες μας, αλλά να τους παράσχει πραγματική αρωγή. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η δυνατότητα οικονομικής συνεισφοράς (επιδότησης) του Δημοσίου στις καταβολές του δικαιούμενου την προστασία της κύριας κατοικίας του, υπό αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό εξαιρέθηκαν από τη ρύθμιση του Νόμου αυτού τα εγγυημένα δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να μη τύχει ουδείς διπλής κρατικής ενίσχυσης, ενώ τέθηκαν και άλλες αυστηρές δικλείδες ασφαλείας που εγγυώνται να μην επιτρέψουν καταχρήσεις.
Θέλω όμως στο σημείο αυτό να επισημάνω την ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση για επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, για την οποία αναφερθήκατε πολλοί εξ’ υμών στη συζήτηση στην Επιτροπή, ώστε οι τράπεζες να υιοθετήσουν πρακτικές μείωσης των δόσεων και επιστροφής ενός μέρους των τόκων στους συνεπείς δανειολήπτες κατά το παράδειγμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, διότι αφενός μεν είναι θέμα δικαιοσύνης για όλους αυτούς που με θυσίες εξυπηρετούν τα δάνειά τους και είναι πάντα οι χαμένοι της υπόθεσης, αφετέρου δε ισχυρό κίνητρο προς όλους τους δανειολήπτες για την τήρηση των όρων των δανείων τους.
Τέλος θα αναφερθώ σε ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που επιλύεται με το παρόν Νομοσχέδιο και εντοπίζεται στο ότι τα τελευταία έτη έχουν ανακύψει σημαντικά ζητήματα σε σχέση με την ευθύνη των μελών των αστικών εταιριών. Ειδικότερα εμφανίζεται το φαινόμενο αστικές εταιρίες με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μελών, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της εταιρίας, να ευθύνονται αντικειμενικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για πράξεις και παραλείψεις των μελών που άσκησαν την διοίκηση της εταιρίας, όπως ισχύει σήμερα υπό το καθεστώς του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Σε μια τέτοια περίπτωση η θέσπιση συστήματος προσωπικής ευθύνης και για τα μέλη εκείνα που δεν άσκησαν καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης βαίνει προφανώς πέραν του αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται η ευθύνη των εταίρων αστικών εταιρειών στο ποσό της αξίας εταιρικής μερίδας τους υπό την προϋπόθεση ότι απέκτησαν την εταιρική ιδιότητα και οι σχετικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4072/2012 (Α’ 86), ήτοι την 11η Απριλίου 2012. Επιπλέον, οι εταίροι δεν πρέπει να συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να αμβλυνθούν δυσμενείς συνέπειες που έχουν προκληθεί για τους εταίρους αστικών εταιρειών, που βρέθηκαν να συνευθύνονται για εταιρικά χρέη, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχαν στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, ούτε επιδίωκαν κέρδος από τη συμμετοχή τους σε αυτή, ούτε, πολύ περισσότερο, γνώριζαν τις σχετικές συνέπειες και ευθύνες τους από την ένταξή τους στη μορφή αυτή επιχειρηματικής δράσης, όταν αποφάσιζαν να συστήσουν ή να συμμετάσχουν στην εταιρεία.
Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη και με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία  "ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α., βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας" (C-499/10). Πρέπει δηλαδή να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνο.
Η προτεινόμενη  ρύθμιση επομένως, ακολουθώντας τη θέση της θεωρίας και της νομολογίας, επιδιώκει να αμβλύνει τα δυσμενή αποτελέσματα που προκλήθηκαν με την αναδρομική ανατροπή του καθεστώτος της ευθύνης των εταίρων αστικών εταιρειών από περιορισμένη σε παράλληλη, απεριόριστη και εις ολόκληρο.
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν πρόσφατα τα stress tests και μόλις χθες απεξαρτοποιήθηκαν από τον ELA και ως εκ τούτου είναι ιδιαιτέρως σταθερές χωρίς να τίθεται ζήτημα ανακεφαλαιοποίησής τους. Ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται στην ώρα τους, γιατί αν δεν λύνονται προκύπτουν νέα. Τώρα νομίζω ότι είναι η σωστή ώρα, μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, να δώσουμε μια ανάσα προοπτικής καταρχήν στην ασφάλεια που χρειάζονται οι τράπεζες και να κλείσουμε αυτή την επονείδιστη ιστορία των κόκκινων δανείων που αφήνει σε εκκρεμότητα και όσους έχουν πληγεί από την κρίση, για τους οποίους πρέπει να υπάρξει οριστική λύση, αλλά και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ώστε να πάψουν να δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα στην σταθερότητα των τραπεζών». 

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

7 σχόλια:

 1. Σ' ευχαριστούμε θωδωρα.τα Καλύβια είναι μαζί σου.αυτην την φορά περισσότεροι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ντόρκα ξέχασε το έργο που ήξερες, μας έλεγες να πάμε να πληρώσουμε.... δεν το ξεχνά κανένας, όσες ανακοινώσεις και να βγάλεις τώρα για να πιάσεις "στασίδι με δουλειά άλλων...

   Διαγραφή
 2. Η Πέλλα θα ψηφίσει και θα στηριξει ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά Σηφακη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η Πέλλα θα στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ και Τζάκρη όσο δεν πάει γιατί εμείς θέλουμε βουλευτή από την Πέλλα όχι από την Μυτιλήνη ε Γιάννη??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι όμως φίλτατε 12:02, ο Βουλευτής από Μυτιλήνη απέδειξε περιτρανα ότι αγαπα αυτόν τον τόπο, μπορεί και κάνει τα μεγιστα για την Πέλλα. Απόδειξη η λύση της ΟΠ ΑΘΗΝΑ. Εκει που όλοι φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, ο Σηφακης το παλεψε δυναμικά και έφτασε στη λύση
   Αξίζει και θα είναι παλι στην Βουλή!!

   Διαγραφή
 4. Πόσο μπούφοι είστε εσείς του συφακη που πιστεύεται ότι θα ξαναβγητε; Ειλικρινά τώρα πιστεύεται να βγητε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μάλλον ξέχασε η Θεοδώρα τι μας έλεγε, ότι δεν υπάρχει Πολιτική λυση. Τώρα που το έλυσε Ο Σηφακης μας κάνει και κοινοποιησεις.... Ασε Θεοδώρα σε πρόλαβε ο συνάδελφος, αυτός το έφερε εις πέρας. ... Μη χάνεις τα λόγια σου, εκτίθεσαι περισσότερο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.