Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα


Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD Πέλλας» και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ  2014-2020- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος  που είναι το σύνολο της Π.Ε. Πέλλας πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Έδεσσας και Γιαννιτσών,  ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.324.500,00 €. 
Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:




Δικαιούχοι για όλες τις υποδράσεις μπορεί να είναι: 

- Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν Πολύ μικρές /  μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( για όλες τις υποδράσεις εκτός από την 19.2.2.6 και 19.2.7.3)
- Επαγγελματίες αγρότες που συνιστούν Πολύ μικρές /  μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( για την υποδράση 19.2.7.3)
- Συνεργατικά σχήματα φορέων που συνιστούν Πολύ μικρές /  μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( για την υποδράση  19.2.7.3)

Η ένταση ενίσχυσης και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:
- Για την υποδράση 19.2.2.2 :  50%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
- Για την υποδράση 19.2.2.6. : 65%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
- Για την υποδράση 19.2.3.1:   50%  (Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ)
- Για τις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5: 
I. Για τις Μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών :                            65% (Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22)
II. Για όλες τις υπόλοιπες : 55% (Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14)
- Για την υποδράση 19.2.7.3. :          65% (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει την απόκτηση προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την  δυνητικό δικαιούχο.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  03 Απριλίου 2019
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :      24 Ιουνίου 2019 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών δηλ. 01 Ιουλίου 2019 και έως ώρα 14.00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην Ο.Τ.Δ. αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα  τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 1 & 4 του Παραρτήματος  «Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 23810 24858 (κ. κ.Γαβριηλίδης Γεώργιος και Αποστολίδης Γεώργιος), ή στο e-mail: anpe@otenet.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.anpe.gr.
Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της Ο.Τ.Δ., είτε μέσω του διαδικτύου.
Επίσης ανακοινώνουμε ότι μέχρι τις 12/04/2019 θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες στις έδρες των δήμων του νομού.

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                         
Ζωγράφου -Τσαντάκη Μαρία       

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD LEADER                                                                                    Γιάννου Δημήτριος

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.