Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ιούλιο οι πρώτες αιτήσεις δανειοληπτών για παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας


Στις αρχές Ιουλίου αναμένονται οι πρώτες αιτήσεις δανειοληπτών για παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα αξιολογείται η επιλεξιμότητα των δανειοληπτών για προστασία είναι μεν έτοιμη, δεδομένου ότι έχει λειτουργήσει πλήρως για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, αλλά οι πλήρεις  διασυνδέσεις και οι αυτοματισμοί των αιτήσεων για την υλοποίηση του νόμου 4605/2019 θα προκύψουν στα τέλη Ιουνίου (σημειώνεται ότι η πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ θα συγκεντρώνει στοιχεία από ΑΑΔΕ, Τειρεσία και όλες τις τράπεζες, συστημικές και μη). Έτσι, στο μεσοδιάστημα από την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου, στις 30 Απριλίου, οι αιτήσεις δανειοληπτών θα μπορούν μεν να υποβάλλονται, αλλά οι ίδιοι θα πρέπει να αναζητούν και να αναρτούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όταν η πλατφόρμα έρθει σε πλήρη λειτουργικότητα, όλα τα δικαιολογητικά θα ανακτώνται αυτόματα, εκτός από το πιστοποιητικό βαρών το οποίο θα πρέπει να προσκομίζει ο δανειολήπτης από το υποθηκοφυλακείο.

Όπως ορίζει ο νόμος 4605/2019, οι οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, λαμβάνοντας καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην πλατφόρμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη (σημειώνεται ότι η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς TAXISnet) θα γίνεται σε πέντε βήματα και συγκεκριμένα:

1) Εισαγωγή στην πλατφόρμα/ταυτοποίηση μέσω κωδικών TAXISnet:

α) Αυτόματη άντληση βασικών στοιχείων αιτούντος και στοιχείων οικογενειακής κατάστασης,

β) Αποστολή online ενημέρωσης σε σύζυγο/εξαρτώμενα μέλη για παροχή συναίνεσης για ανάκτηση δεδομένων τους/άρση απορρήτου.

2) Ανάκτηση online δεδομένων ΑΑΔE:

α) Στοιχεία εισοδημάτων (Ε1 και Ε3)
β) Στοιχεία κύριας κατοικίας από Ε1
γ) Στοιχεία ακινήτων (Ε9) και κινητών περιουσιακών στοιχείων και αξία αυτών (ΕΝΦΙΑ)

3) Ανάκτηση δεδομένων ΤΕΙΡΕΣΙΑ:

α) Στοιχεία καταθέσεων/χρηματοπιστωτικών προϊόντων
β) Στοιχεία βαρών/λοιπών εξασφαλίσεων
γ) Στοιχεία επιλέξιμων οφειλών και ύψος αυτών με συνοφειλέτες
δ) Στοιχεία οφειλών ανεπίδεκτων ρύθμισης
ε) Στοιχεία εμπορικής αξίας πρώτης κατοικίας από βιβλία

4) Καταχώριση στοιχείων/εγγράφων από αιτούντα (κατά περίπτωση):

α) Στοιχεία τυχόν λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων (πολύτιμα μέταλλα κ.λπ.) ή ακινήτων σε αλλοδαπή
β) Στοιχεία οφειλών σε λοιπούς πιστωτές
γ) Πιστοποιητικό βαρών
δ) ΑΑ ΓΗΣ
ε) Έκθεση εκτιμητή (δυνητική)
στ) Ασφαλιστήριο για μεταφορικά μέσα

5) Προέλεγχος Επιλεξιμότητας (βάσει αυτόματων υπολογισμών του συστήματος) και Οριστικοποίηση Αίτησης (ή βεβαίωση απόρριψης αν ο αιτών οφειλέτης κριθεί μη επιλέξιμος)

Τα παραπάνω θα μπορούν να ισχύσουν από τα τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου. Όσοι δανειολήπτες θα θελήσουν να υποβάλουν αίτηση μετά την 30ή Απριλίου θα πρέπει να αναρτήσουν οι ίδιοι στην πλατφόρμα, τα εξής δικαιολογητικά.

α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση οικίας και εργασίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
β) Στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
γ) Εισοδήματα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.
δ) Κατάλογο των πιστωτών, με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.
ε) Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων σε Ελλάδα και στην αλλοδαπή (σ.σ. λοιπή ακίνητη και κινητή περιουσία, καταθέσεις, πολύτιμα μέταλλα σε νομίσματα ή ράβδους κ.ο.κ).
στ) Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο), που είναι εγγεγραμμένα στην κύρια κατοικία του αιτούντος.
ζ) Κατάλογο των πιστωτών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης έκαστος των οποίων έχει απαίτηση ανώτερη των 2.000 ευρώ.
η) Δήλωση του αιτούντος, ότι:
αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010,
ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν.3588/2007, τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 ή το ν. 4469/2017, ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές. 

capital.gr

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.