Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας


Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 στνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» που έχει έδρα στα Λουτρά Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.
2ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗ.ΚΕ.Α.)  
3ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
4ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.
5ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.
6ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλμωπίας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)
7ο Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλμωπίας
8ο Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλμωπίας
9ο Τροποποίηση της με αριθ. 126/2019 Απόφασης Δ.Σ. - Αντικατάσταση μελών     Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών  και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2019.
10ο Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας.
11ο Ανανέωση Νομιμοποίησης και ορισμό Εκπροσώπων για την κίνηση τραπεζικών    λογαριασμών του Δήμου Αλμωπίας και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες.
12ο Εκλογή αντιπροσώπων στον  ΣΔΙΠΕ για την τετραετία  01/09/2019 -31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006  (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κ.λ.π.)
13ο Εκλογή Αντιπροσώπων – Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας
14ο Υπόδειξη εκπροσώπων ΠΕΔΚΜ  στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών
15ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 29.425,00€ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην  προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 του Δήμου Αλμωπίας και εγγραφή – ενίσχυση των Κ.Α. στον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων
16ο 10η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας,  οικ έτους 2019.
17ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019
18ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019
19ο Αποδοχή έγκρισης του Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου για τον Κωδ. Πράξης MIS :5003445 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας και την πρόσληψη ενός (1) επιπλέον ατόμου
20ο Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
21ο Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής έργων
22ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων
23ο Ακύρωση της με αρ. 150/2019 απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με αντικείμενο τη “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ” που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” και λήψη απόφασης εκ νέου
24ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής των έργων:
1. Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός βιολογικού (Υποέργο1-ΕΣΠΑ)
2. ΥΠ1 « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ»
25ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών ) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Σωσάνδρας.

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.