Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας - Ενημέρωση για την ποιότητα πόσιμου νερού και την ασφαλή διάθεση λυμάτων στον οικισμό Μαργαρίτας


Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30΄συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των εργαζομένων του Δήμου Έδεσσας του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 8/2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Ενημέρωση για τις ενέργειες σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας πόσιμου νερού και την ασφαλή διάθεση λυμάτων στον οικισμό Μαργαρίτας της Κοινότητας Σωτήρας(Εισηγητής: Δήμαρχος).
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
4. Επικύρωση της αριθμ. 78/2019 Απόφασης Δημάρχου Έδεσσας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 157/21123/22-11-2018 Απόφασης Δημάρχου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  
5. Τροποποίηση της αριθμ. 339/2018 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 266/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 332/2016 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός συστήματος διακυβέρνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  
6. Λήψη απόφασης για διάφορα θέματα της λαϊκής αγοράς Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  
7. Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 
8. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής επιτροπής παιδείας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς) 
9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Πέλλας «ΟΡΑΜΑ» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
11. Συγκρότηση Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
13. Παραχώρηση χώρου και γραμματειακής υποστήριξης στη δημοτική παράταξη «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου, στην οδό 25ης  Μαρτίου αρ. 41 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
15. Τοποθέτηση πλαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων στη συμβολή των οδών Π. Γρηγορίου Ε΄& Κοζάνης (Γωνία Ο.Τ. 200) (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
16. Τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Αγ. Δημητρίου αρ. 40 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
17. Χορήγηση ή μη, άδειας διατήρησης ράμπας, κατασκευασμένης από ιδιώτη στο πεζοδρόμιο της οδού Εγνατίας αρ.55 της πόλης Έδεσσας(Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
18. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας» (αρ. μελ. 16/17) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
19. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέων παιδικών χαρών» (αρ. μελ. 31/17) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Τμήματος Οδού Αγ. Φωτεινής – Ροδοχωρίου» (αρ. μελ. 33/16) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση – βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Έδεσσας – Άγρα (από την τοποθεσία Μαύρη – Πέτρα) – β’ Φάση» (αρ. μελ. 3/01) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
22. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων (β’ φάση) και τσιμεντοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (αρ. μελ. 36/17) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
23. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κερασιάς (Α’ Φάση)» (αρ. μελ. 37/17) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
24. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» (Πρόγραμμα ΥΠΕΣ “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες”)(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (Α.Μ. 06/2017) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου  «Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα» (Α.Μ. 50/2014) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
27. Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση, κτηματογράφηση, μελέτη οδού αγροτικής οδοποιίας Φλαμουριάς» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
28. Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη- μελέτη οδών περιμετρικά του οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
29. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

30. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
31. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός ως εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
32. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρ. 7 του Π.Δ. 270/81 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
33. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.