Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Γνωστοποίηση πρόσληψης μετακλητού υπαλλήλου Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Αλμωπίας


Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Χρήστος Μπάτση γνωστοποίησε την  πλήρωση  μιας [1]   θέσης μετακλητού υπαλλήλου  «Ειδικού Συνεργάτη  του Δήμου Αλμωπίας»  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .
Η επιλογή του προσώπου   που θα  προσληφθεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης  θα γίνει από τον Δήμαρχο Αλμωπίας , οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο  για την πρόσληψη .  
Για την  πλήρωση της θέσης  απαιτούνται:
A) Tα γενικά προσόντα διορισμού, για την απόδειξη των οποίων απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά  προσόντα  διορισμού  που προβλέπονται στις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές διατάξεις και τα οποία είναι: 
  -Να μην έχει  καταδικαστεί  για ποινικό αδίκημα ή να έχει  τεθεί  υπό δικαστική  αντίληψη  ή απαγόρευση  που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση,
-Προκειμένου περί ανδρών, να έχει εκπληρώσει  τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει  απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
- Να έχει υγεία και φυσική καταλληλότητα, 

B) Tα παρακάτω τυπικά προσόντα διορισμού:
1.Να έχει   Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με εξειδίκευση ή κατεύθυνση στην  Ειδική Αγωγή.
2.Να έχει επαρκείς και εξειδικευμένες γνώσεις  και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά  θα υποβληθούν  στο Δήμο Αλμωπίας  μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών  από την επόμενη  της τελευταίας δημοσίευσης  .

Τα καθήκοντα του προσώπου που θα προσληφθεί  για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι: 
Α) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή επιτελικών πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή
δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
Β) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών 

Η πρόσληψη και εργασιακή σύμβαση  καθώς και οι αποδοχές  αυτού που θα προσληφθεί  διέπονται από τις διατάξεις  του άρθρου 163 του Ν.3584/2007,όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2384350206 & 2384350282.


Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.