Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Σύσταση επιτροπής Εθελοντισμού στο Δήμο Παιονίας


Ο δήμος Παιονίας με στόχο να ενεργοποιήσει τους δημότες σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής  αποφάσισε να εφαρμόσει το πρόγραμμα Υιοθεσίας χώρων πρασίνου. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού σε συνδυασμό με μία σειρά άλλων εθελοντικών δραστηριοτήτων θα απασχολήσει την επιτροπή εθελοντισμού που συστάθηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Ιανουαρίου.
Η επιτροπή εθελοντισμού θα λειτουργεί σαν κόμβος που θα ενώνει  τις εθελοντικές ομάδες  και τους δημότες όπου μέχρι σήμερα με μεγάλη ευαισθησία και μεράκι προσφέρουν  τις υπηρεσίες  τους και  θα   καλεί νέους εθελοντές  σε κοινές δράσεις.
Στην συνεδρίαση της Τρίτης παρουσιάστηκε η ιδρυτική απόφαση σύστασης   και η σύνθεση της επιτροπής που προήλθε μετά από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που απηύθυνε ο Δήμος μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.  
Οι εθελοντικές δράσεις έχουν δεσπόζουσα σημασία για τον δήμο Παιονίας ειδικά όταν σχετίζονται με την καθαριότητα και το περιβάλλον. Τα 923,7 τ.χ. του δήμου είναι αδύνατο να διατηρηθούν καθαρά αν δεν βοηθήσουν οι δημότες και οι επισκέπτες.
Σημεία που επί χρόνια ρυπαίνονται, σήμερα θα πρέπει να καθαριστούν και να παραμείνουν καθαρά.
Είναι πολύ σημαντικό οι εθελοντικές ομάδες και άλλοι φορείς όπως για παράδειγμα ο Στρατός να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή αλλά το σπουδαιότερο όλων ,είναι να  πεισθούν οι  δημότες να μην ρυπαίνουν.

Θέμα 6: Σύσταση Επιτροπής Εθελοντισμού Δήμου Παιονίας. Εισήγηση για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας

Πρόταση

Α. Ιδρυτική απόφαση σύστασης επιτροπής
 Σύσταση   «Επιτροπής Εθελοντισμού  Δήμου Παιονίας» υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού.
Η υπό σύσταση επιτροπή θα δραστηριοποιηθεί στους κάτωθι τομείς:

1.Την εφαρμογή του προγράμματος Υιοθεσίας χώρων πρασίνου.

Ο   Δήμος Παιονίας  είναι ένας περιφερειακός δήμος που έχει έκταση 923,7 τ.χ. και στον οποίο κατοικούν περίπου 29,000 κάτοικοι.  Περιλαμβάνει  ορεινές , ημιορεινές και πεδινές περιοχές και διασχίζεται από τον ποταμό Αξιό.  Οι 29,000  μόνιμοι  κάτοικοι του δήμου Παιονίας διαμένουν  σε  3 πόλεις και  40 ενεργά   χωριά.   
Η μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει ο δήμος σε σχέση με τον μικρό αριθμό κατοίκων και την ύπαρξη 43 αυτοτελών οικιστικών περιοχών, δημιουργεί αρκετά προβλήματα που σχετίζονται με το πράσινο.
Η ύπαρξη πολλών  ελεύθερων ανοικτών χώρων πρασίνου σε όλες τις πόλεις και τα χωριά, σε συνδυασμό με τις μικρές οικονομικές δυνατότητες και το λιγοστό προσωπικό διαχείρισης πρασίνου  επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Το αστικό πράσινο αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και του χωριού.
Η έλλειψη πόρων και προσωπικού , σαν συνέπεια της οικονομικής κρίσης, δυσχέρανε την συντήρηση  και υποβάθμισε τους υφιστάμενους χώρους πρασίνου.
Γνωρίζοντας ότι  ο χρόνος των κατοίκων μας είναι ζωτικός και πολύτιμος στον αγώνα της επιβίωσης και τα οικονομικά περιθώρια του δήμου  πολύ περιορισμένα, η διοίκηση επιχειρεί να προτείνει λύσεις και μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν τις σημειακές επιβαρύνσεις των κοινόχρηστων χώρων και να  ενθαρρύνουν  τους κατοίκους  να αναλάβουν εθελοντικές πρωτοβουλίες .
Προτείνεται λοιπόν η εφαρμογή του προγράμματος « Υιοθεσίας χώρων πρασίνου»
Στην Ευρώπη εφαρμόζεται  με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια η υιοθεσία χώρων πρασίνου όπως  μιας νησίδας , ενός  μικρού πάρκου ή ακόμη και ενός δένδρου σαν εναλλακτική δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς   που αναλαμβάνουν  ομάδες πολιτών , ιδιώτες, σχολεία, σύλλογοι , σωματεία, ιδρύματα, επιχειρήσεις κλπ.
Κάθε δήμος που εφαρμόζει αντίστοιχο πρόγραμμα  επιλέγει  τα σημεία πρασίνου που προσφέρονται για υιοθεσία και καθορίζει την διαδικασία που θα  ακολουθείται μεταξύ του ενδιαφερόμενου και της υπηρεσίας πρασίνου.
Οι ανάδοχοι των σημείων πρασίνου θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του δήμου και στον τοπικό τύπο και θα λαμβάνουν έπαινο σε ειδική εκδήλωση στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνο (παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος ).
Οι όροι που θα καθορίσουν την συνεργασία των αναδόχων με την υπηρεσία πρασίνου θα προκύψουν από την ιεράρχηση των προτάσεων που θα κατατεθούν στην επιτροπή   και από την  εμπειρία εφαρμογής αντίστοιχων περιπτώσεων.
2.  Την διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων, ηµερίδων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, και άλλων συναφών προγραμμάτων με στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα εθελοντισμού, αλληλεγγύης, προστασίας του περιβάλλοντος . ανακύκλωσης και πολιτικής προστασίας.

3.Τη δημιουργία και λειτουργία  βάσης πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται συνεχώς πληροφορίες, προτάσεις, προβλήματα , θα ανταλλάσσεται τεχνογνωσία και εμπειρίες από  την τοπική κοινωνία και από εθελοντικές ομάδες και συλλόγους που ήδη δραστηριοποιούνται στον  ∆ήµο  και  που ασχολούνται µε τα θέµατα εθελοντισμού.

4.Τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου , µε σκοπό την κατάρτιση των πολιτών και μαθητών   για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.

5. Την  δημιουργία μητρώου εθελοντών και οµάδων εργασίας  για τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του ∆ήµου.

6. Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού.

7. Τη συνεργασία του ∆ήµου  Παιονίας  µε άλλους ∆ήµους και την  Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας σε θέµατα αλληλεγγύης και εθελοντισμού   µε  στόχο την ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν  σύλλογοι και δημότες.

8. Τη συμμετοχή των εθελοντικών ομάδων σε δράσεις ανάδειξης και προβολής των Τουριστικών δομών του δήμου.

9. Στην επιτροπή Εθελοντισμού του ∆ήµου  θα προεδρεύει ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχει   το γραφείο του Δημάρχου και τα μέλη θα προκύπτουν από την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους σε ανοικτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα απευθύνει ο Δήμος.

Β. Συγκρότηση επιτροπής

Κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο στις  11 Δεκεμβρίου 2019,  και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που  προέκυψε από αυτήν προτείνεται η παρακάτω σύσταση επιτροπής εθελοντισμού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ    

ΜΕΛΗ
ΑΛΕΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΑΣΑΡΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ   
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ    
ΚΑΨΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ   
ΚΟΛΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 
ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    
ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΑΙΒΑΖΗ ΚΟΥΛΑ   

ΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.