Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος ανακάλεσε αντιδήμαρχο από τα καθήκοντά του


Με σημερινή του απόφαση ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Σταύρος Αναγνωστόπουλος ανακάλεσε τον ορισμό του Αντιδημάρχου Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκηδόνος κ. Ευσταθιάδη Λουκά, με το σκεπτικό όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση που έχει ως εξής:  

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) <<Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/18 και από την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19.
2. Τις διατάξεις των άρθων 86 και 87 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) << Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >>
3. Τις με αριθμούς 341/2019 και 42/2020 αποφάσεις Δημάρχου Δήμου Χαλκηδόνος περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς.
4. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Χαλκηδόνος
5. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τροποποιούμε τις υπ’ αρίθμ. 341/19, ως προς την παράγραφο 3 (αρίθμ. Πρωτ. 12156/05-09-19, ΑΔΑ:697ΘΩ142-26Ε) και 42/2020, ως προς την παράγραφο 5 (αρίθμ. Πρωτ. 2428/14-02-2020, ΑΔΑ:6ΑΠ5ΩΗ2-9ΞΓ) Αποφάσεις Δημάρχου Δήμου Χαλκηδόνος περί ορισμού Αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ως εξής:

Ανακαλούμε από σήμερα 28-04-2020 τον ορισμό του Αντιδημάρχου Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκηδόνος κ. Ευσταθιάδη Λουκά για τους κάτωθι σημαντικούς λόγους:

1) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ενεργεί αυτοβούλως χωρίς να συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, τον οποίο πρέπει να επικουρεί και δεν τον έχει ενημερώσει για κανένα από τα θέματα της αρμοδιότητάς του έως σήμερα.
2) Αντιπαρατάσσεται με την πλειονότητα των εισηγήσεων και θέσεων του Δημάρχου, της
Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρχει από πριν καμία
διάθεση συζήτησης και διαβούλευσης για την εξεύρεση λύσεων σε θέματα που απασχολούν το Δήμο. Αντιπαρατίθεται με στείρα αντιπολιτευτική διάθεση, παρότι είναι Αντιδήμαρχος, σε
σοβαρές λειτουργικές αρμοδιότητες.
3) Παρότι του ζητήθηκε προφορικά από το Δήμαρχο να υποβάλλει την παραίτηση του λόγω του ότι έχει καταστεί πλέον αδύνατη η όποια συνεργασία μαζί του αλλά και με την υπόλοιπη
διοικητική ομάδα του Δήμου ένεκα των ανωτέρω, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με
αποτέλεσμα να παρουσιάζεται σοβαρή δυσλειτουργία του Δήμου.
4) Υπάρχει απόλυτη έλλειψη πνεύματος και διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων.
5) Ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντα του, καθότι η παρουσία του τόσο στο κατάστημα έδρας του Δήμου όσο και στα λοιπά Δημοτικά καταστήματα είναι σπάνια.
Λόγω των ανωτέρω διαταράσσεται η συνοχή και η καλή λειτουργία των μελών της παράταξης του Δημάρχου με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο της Δημοτικής Αρχής.
Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 341/19 και 42/2020 αποφάσεις του Δημάρχου περί ορισμού
Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς .
Τις αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί στον κ. Ευσταθιάδη Λουκά, θα ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Γ) Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να
αναρτηθεί στο πρόγραμμα <<ΔΙΑΥΓΕΙΑ>>, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.