Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Τα θέματα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας


Την Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 13:00 συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (αριθ.πρωτ.:8813/11-06-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
2 Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών. (αριθ.πρωτ.:8760/10-06-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
3 Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας άσκησης προδικαστικών προσφυγών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «1. Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας – 2. Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:8932/12-06-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
4 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών - διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ. (αριθ.πρωτ.:8995/15-06-2020 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου)
5 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). (αριθ.πρωτ.:9048/15-06-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
6 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ.32,32α ΤΟΥ ν.4412/16, αρθ.43 ν.4605/2019). (αριθ.πρωτ.:9241/17-06-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
7 Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.(αριθ.πρωτ.:9312/18-06-2020 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)
8 Έγκριση αίτησης υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για παράταση της προθεσμίας αποδόσεως λογαριασμού. (από 10-06-2020 υπηρεσιακό σημείωμα Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
9 Τροποποίηση της με αριθ.131/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2020.(αριθ.26/2020 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Η.Κ.Ε.Α.) 

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.