Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου τα περιοριστικά μέτρα στην Πέλλα - Δημοσιεύθηκε η απόφαση στο ΦΕΚ


Μέχρι και στις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται (και) στην Π.Ε. Πέλλας η επιβολή των περιοριστικών μέτρων κατά του Covid-19. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, τα μέτρα παρατείνονται επίσης στις Π.Ε. Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς και στο Δήμο Μυκόνου.
Η νέα απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 56418/14.9.2020 που δημοσιεύθηκε χθες 15/9/20 στο ΦΕΚ έχει ως θέμα την "επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19."

Το ΦΕΚ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ (άρθρο 2) η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων των παραπάνω περιοχών, "απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 π.μ. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των ορίων των περιφερειακών ενοτήτων και του δήμου του άρθρου 1 και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery) και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.
Εντός των ορίων των περιοχών αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων αγορών. Εντός των ορίων των περιοχών επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017, ως ακολούθως:
α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων (άρθρο 3)
Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 της απόφασης αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.
Υποχρέωση χρήσης μάσκας (άρθρο 4)
Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 της απόφασης είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.
Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών. 
Ειδικότεροι κανόνες (άρθρο 5)
Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.
Οι κανόνες ως προς το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας», όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της απόφασης.
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου (άρθρο 6)
Στην περίπτωση εργαζομένων των άρθρων 2 και 3 της απόφασης που δεν τηρούν τους κανόνες, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 2 και 3 επιβάλλονται επίσης οι κυρώσεις του άρθρου δεύτερου της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας», όπως εκάστοτε ισχύει.
Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της απόφασης, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 2, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/27.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Η νέα απόφαση ισχύει από τις 15.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 30.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ."


Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

4 comments:

 1. ΚΟΥΛΗΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.
  ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΞΕΚΟΛ@@@@@ΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σούλα γυρνά ξανά.Σε έχουμε ανάγκη
  απολύμανση παντού ενημέρωση ποιος;
  Ευπαθείς ομάδες βοήθεια. Είσαι η βοήθεια στο σπίτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Βασιλειάδης μας το παρουσίασε ότι οι λαϊκές θα ανοίξουν με το 50% κατόπιν των ενεργειών του, πόσο παλαιοκομματικό ειναι για έναν νέο άνθρωπο να προσπαθεί να ξεγελάσει οτι δήθεν με παρέμβαση του στον γενικό γραμματέα το έκανε,όταν σε 9 νομούς ανοίγουν οι λαϊκές και ειδικότερα η Ημαθία ,η Πιερία το Κιλκίς που μαζί με την Πέλλα πάρθηκαν τα περιοριστικά μέτρα και μάλιστα το έκανε αφού διαπίστωσε ότι οι λαικατζήδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης .Φιλέσπλαχνε Λάκη Βασιλειάδη ωσπού θα φθάσει η παλαιοκομματική σου κατρακύλα!! Και από την άλλη λανσάρεσαι οτι φέρνεις το νέο ,χαχαχα το νέο της αντιγραφής,της παραπλάνησης ,της αναποτελεσματικότητάς της φωτογραφίας ,της κοροϊδίας.Αυτό είναι που με εξοργίζει, που προσπαθείς να μας εξαπατήσεις μαζί με εκείνο το παπαδοπαιδι με τα ψέματα .Ντροπή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΔΕ ΦΟΡΑΜΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΗ ΦΑΡΑΝΕ ΛΑΘΟΣ ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.