Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Τα θέματα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΑλμωπίαςΣυνεδριάζει κεκλισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:15816/11-09-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2 Αποστολή λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αλμωπίας για προέλεγχο. Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσης, Απολογισμός 2017 - Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.16425/21-9-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 42/2020 απόφαση Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:16529/21-09-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.16720/23-9-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 9/2018 απόφαση Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:16722/23-09-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

5 Έγκριση απόδοσης συνολικού ποσού 6.549,60 € στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας από μισθώματα αγροτεμαχίων πρώην σχολικής περιουσίας. (αριθ.πρωτ.:15872/14-09-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

6 Λήψη συμπληρωματικής της αριθ.148/2020 απόφασης περί σύστασης και χορήγησης Πάγιας Προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:16172/16-09-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

7 Λήψη απόφασης περί «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων (ειδών αρτοποιείου & ζαχαροπλαστείου) για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Αλμωπίας έτους 2020 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών) και καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 τουν.4412/2016». (αριθ.πρωτ.:16259/17-09-2020 εισήγηση Τμήματος Μαθητικής Εστίας)

8 Έγκριση τροποποίησης της με αριθ.57/2017 μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 14-09-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

9 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με την διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 14-09-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10 Διαβίβαση για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. με την 1η συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ». (από 21-09-2020 διαβιβαστικό Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

11 Διαβίβαση για έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 16-09-2020 διαβιβαστικό Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

12 Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 23-09-2020 διαβιβαστικό Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

13 Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)». (από 23-09-2020 διαβιβαστικό Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

14 Παράταση προθεσμίας περαίωσης 2ης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 11-09-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

15 Παράταση προθεσμίας περαίωσης 3ης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Μ.Ε.». (από 14-09-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

16 Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΜΑΧΩΝ». (από 23-09-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

17 Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α 90731 μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: «Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 - Υποέργο 3 – Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων (LB Municipality of Almopia)».

18 Έγκριση της αριθ.25/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α του Δήμου Αλμωπίας περί αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης. (αριθ.πρωτ.:1415/07-09-2020 διαβιβαστικό του Προέδρου του ΚΕ.Κ.Π.-Α.)

19 Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2020 για το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. (αριθ.πρωτ.:16306/18-09-2020 εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Δημάρχου)

20 Εξέταση της αριθ.πρωτ.:16047/15-09-2020 εισήγησης Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς με θέμα οικονομική ενίσχυση πολίτη.

21 Διαβίβαση εγγράφου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (Αριθμ. Πινακίου 463/2020) για λήψη απόφασης. (αριθ.πρωτ.:16963/25-09-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.