Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Eνίσχυση επιχειρήσεων Ν Πέλλας που επλήγησαν από τον Covid-19 - Ενημέρωση του Επιμελητηρίου ΠέλλαςΤο Επιμελητήριο Πέλλας ενημερώνει τις επιχειρήσεις του Ν. Πέλλας για το πρόγραμμα: 
«Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»
Υποβολή έως 09.10.2020

Στόχοι Δράσης
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Δικαιούχοι της Δράσης
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:
κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 
νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019, 
δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, 
έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Αντικείμενο της Δράσης
Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των  επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. 
Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό  ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. 
Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 50.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 € θα επιδοτηθούν με 50.000 €. 
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: 
των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο  με 50%.
Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε  150.000.000 ΕΥΡΩ. 

Κριτήρια Αξιολόγησης
Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης
Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση  ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής (δηλαδή του αιτήματος ελέγχου) του κεφαλαίου κίνησης, απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Προκήρυξη Δράσης-Υποβολή προτάσεων 
Η προκήρυξη της δράσης  θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.
Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης  είναι: 
1) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.
2) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.
Λόγω της απαίτησης έγκρισης των προτάσεων έως την 31/12/2020, που υπαγορεύεται από το προσωρινό πλαίσιο και προς αποφυγή καθυστερήσεων συνιστάται σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την συμμετοχή τους στη Δράση να εκκινήσουν  άμεσα την διαδικασία για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών.

Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είτε με απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ παρέχεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους τελευταίους υποχρεωτικά μέσω αυτού.

Ο πλήρης οδηγός της δράσης όπως και το εγχειρίδιο υποβολής έχει αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Πέλλας    www.pellachamber.gr https://kepa-anem.gr/επιχειρήσεων-που-επλήγησαν-από-τον-covid-19/, http://www.pepkm.gr/ενίσχυση-μικρών-και-πολύ-μικρώ-επιχειρήσεων-που-επλήγησαν-από-τον-covid-19-στην-κεντρικη-μακεδονία/

Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις οι δικαιούχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Επιμελητήριο Πέλλας 23810-26735 κ. Γιώργος Βλαδίκας, Δημήτριος Γιώγας. 

Για την διευκόλυνση των δικαιούχων συνίσταται τα τυχόν ερωτήματά τους και απορίες να τα υποβάλλουν και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ερωτημάτων (Στείλε το ερώτημά σου), στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

3 comments:

 1. O.protos.pu.perni.ine.mendepste.🦊🦊🦊🦊🦊

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τωραααααα τις έχουμε κάνει εδώ και 15 μέρες κοιμάστε εκεί! και σας πληρώνουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χρειάζεται και φορολογική ενημερότητα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.