Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Κοινοβουλευτική ερώτηση Ελληνικής Λύσης: «SOS εκπέμπει το περιβάλλον στον Δήμο Σκύδρας»Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση, σχετικά με το θέμα «SOS εκπέμπει το περιβάλλον στον Δήμο Σκύδρας» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Η ερώτηση και η απάντηση έχουν ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «SOS εκπέμπει το περιβάλλον στον Δήμο Σκύδρας»
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Έπειτα από διαμαρτυρίες κατοίκων και σύμφωνα με πρόσφατο τοπικό δημοσίευμα στο διαδίκτυο, «SOS» εκπέμπει το περιβάλλον στον Δήμο Σκύδρας από τις ανεξέλεγκτες παράνομες χωματερές που βρίσκονται σε όλη την περιφέρειά του. Το τελευταίο είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο ουδέποτε αντιμετωπίστηκε με την δέουσα προσοχή. Αποτελεί, δε, περιβαλλοντικό ζήτημα, που εκθέτει τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, αλλά και αναδεικνύει την κακή νοοτροπία των πολιτών, ενώ, ως σημαντικό πρόβλημα, επιφέρει, πέραν των σοβαρότατων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ακόμα και οικονομική ζημία στον Δήμο Σκύδρας. Οι κάτοικοι παρομοιάζουν τον Δήμο με κάδο που ξεχειλίζει σκουπίδια από τις ανεξέλεγκτες παράνομες χωματερές, απ’ άκρη σ’ άκρη των ορίων του. Το πρόβλημα εντοπίζεται όχι μόνο σε ένα, αλλά σε εικοσιδύο σημεία στην Σκύδρα, όπως στην γέφυρα Άνω πόλης, στην παραποτάμια περιοχή στα παλιά σφαγεία, στον χώρο εργασίας της ΕΛΚΑΤ, στο παλαιό στρατόπεδο, στην περιοχή του αεροδρομίου, ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, σε σημείο πριν την γέφυρα Λιποχωρίου, στο Μαυροβούνι, στη Νέα Ζωή, στον παλιό δρόμο για την Αριδαία, στις πηγές στα Σεβαστιανά, στο Λουτροχώρι, στον δρόμο για τα Πολλά Νερά, στο Αρσένι εντός του οικισμού, στο Αρσένι πριν την γέφυρα Ανάχωμα, στο Λιποχώρι, στον αγροτικό δρόμο για τα Καλύβια, στον Άσπρο δρόμο, στο Λιπαρό, στον δρόμο για το Λιπαρό στα Καλύβια, στον αγροτικό δρόμο της Καλής, στον περιφερειακό δρόμο για το Άνυδρο, στο Άνυδρο μετά το γήπεδο, στον αγροτικό δρόμο πίσω από το σχολείο στο Μάνδαλο, στον δρόμο μετά το γήπεδο στην Δάφνη, στον αγροτικό δρόμο μετά το υδροληπτικό στο Σανδάλι, στην Καλλίπολη, στον αγροτικό δρόμο προς Μαυροβούνι-Μελίσσι, στον αγροτικό δρόμο μετά το υδροληπτικό στο Ριζό.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να προχωρήσετε, άμεσα, στην παροχή λύσης, όσον αφορά στο μείζον ως άνω περιβαλλοντικό πρόβλημα, ώστε να εκλείψουν, επιτέλους, από τον Δήμο Σκύδρας οι άνω αναφερόμενες ανεξέλεγκτες παράνομες χωματερές;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η απάντηση του υπουργού:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, σας γνωστοποιούμε ότι η ορθή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στην αναφερόμενη περιοχή αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Σκύδρας και του οικείου Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Στις αρμοδιότητες του Δήμου συμπεριλαμβάνονται η συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, καθώς και η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), με τη συνδρομή του ΦΟΔΣΑ. Για το λόγο αυτό και για την πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας ζητήσαμε ενημέρωση από τους φορείς της αυτοδιοίκησης μέσω της Α.Δ. Μακεδονίας - Θράκης, η οποία μας έστειλε το με α.π. 95600/2-6-2021 έγγραφό της (επισυνάπτεται). Όπως προκύπτει, ο Δήμος Σκύδρας κάθε φορά που διαπιστώνει παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων στις περιοχές ευθύνης του προχωρά σε καθαρισμό και σήμανση του χώρου.
Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Σκρέκας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6514/13-5-2021 Ερώτηση. 
Σχετ: Η Ερώτηση στην Βουλή με αρ. 6514/13-5-2021 που στάλθηκε με email από το ΥΠΕΝ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτή, κου Κυριάκου Βελόπουλου, σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 76958/18-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ και 2) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 287029(299)/24-5-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα συνημμένα του.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. 6514/13-05-2021 του Βουλευτή και
Προέδρου του Κόμματος Ελληνική Λύση κ. Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα: «SOS
εκπέμπει το περιβάλλον στον Δήμο Σκόδρας»
 
ΣΧΕΤ.: 1. Το από 14-05-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Νομικών
και Κοινοβουλευτικών θεμάτων του ΥΠΕΝ με συνημμένη την Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. 6514/13-05-2021 του Βουλευτή και Προέδρου του Κόμματος Ελληνική Λύση κ. Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα: «SOS εκπέμπει το περιβάλλον στον Δήμο Σκόδρας» (αριθ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 75354/14-05-2021).
2. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08-06-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-10). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/18-10-1986) «Για την προστασία του
περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/25-04-2002) «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», και με το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και με το Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α'/13-2-2012) καθώς και το Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020).
5. Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει και τα ΠΔ που τον συνοδεύουν.
6. Η με αριθμ. πρωτ. 639/02-12-2005 (Ορθή Επανάληψη: 29-03-2006) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία αναθεωρήθηκε με τη με αριθμ. οικ. 58971/5144/2016 (ΦΕΚ 4010 Β/14-12-2016) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Μετά την παραπάνω (1) σχετική Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των δημοτικών στερεών αποβλήτων γίνονται με ευθύνη του οικείου Δήμου (άρθρο 94 του (3) σχετικού Νόμου). Σύμφωνα με το άρθρο 75 παραγ. 4 του (2) σχετικού Νόμου, στις αρμοδιότητες των Δήμων υπάγεται η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. Επίσης με το άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» του Ν.3582/10 (ΦΕΚ 87Α/7-06-10), προστίθεται στον Δήμο η αρμοδιότητα για την αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).
2. Όσον αφορά στις κατηγορίες απόβλητων πλην των αστικών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ/ΚΜ (6 σχετ.), αυτά θα πρέπει να υφίστανται διαχείριση με ευθύνη του παραγωγού και κατόχου τους, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η διαχείριση αποβλήτων που ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών ρευμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) (5 σχετ.) και των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων και ΚΥΑ {Ελαστικά ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04), μεταχειρισμένων συσσωρευτών ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10), αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82Α/5-3- 04) και απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) κλπ}.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία - διευκρίνιση.
Με εντολή Συντονιστή ΑΔΜ-Θ Εσωτερική Διανομή Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Αρχείο της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
- Χρον. Αρχείο Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.
Αρμόδιος υπάλληλος
Δέσποινα ΤζαΒέλλα
Αρχιτέκτων Μηχανικών
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΕ ΠΕΛΛΑΣ

Απαντώντας στην αριθμ.6514/13-05-2021 ερώτηση του Βουλευτή κ.Κυριάκου Βελόπουλου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική αλληλογραφία από την οποία προκύπτει ότι ήδη έχει επιληφθεί του θέματος το αρμόδιο τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Πέλλας και ο Δήμος Σκόδρας προγραμματίζει την άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των σημείων απόθεσής τους.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ
Ιορδάνης Τζαμτζής
 
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

  1. Και η ανακύκλωση τελευταία πολύ αργεί να μαζευτεί.Και μαζεύεται με όχημα κοινών σκουπιδιών

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.