Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Π.Ε. ΠέλλαςΣύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πέλλας οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Π.Ε. Πέλλας που προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, είναι οι παρακάτω:

Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3984/11 αρ.70 παρ.2 « πλησίον Δημοσίων Νοσοκομείων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου και στις δύο οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη»,είναι οι παρακάτω:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ 2
ΚΕΝΕΣ 2
 
 Επισημαίνουμε τα εξής:
● Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως (ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για
 το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης).
 ● Σύμφωνα με τον Ν.4715/20 άρθρο 29 και όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Π.Φ.Σ. σε
 κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει συνολικά
 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας το ανώτερο τέσσερις(4) αιτήσεις για χορήγηση
 άδειας ίδρυσης φαρμακείου επί ποινή ακυρώσεως όλων των αιτήσεων. Επίσης σε κάθε περίοδο
 υποβολής αιτήσεων χορηγείται μία(1) άδεια ίδρυσης φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξαρτήτως του
 αριθμού αιτήσεων που έχει υποβάλει. Αν του χορηγηθούν παραπάνω από μία, θα πρέπει να
 παραιτηθεί των υπολοίπων εντός της ταχθείσας προθεσμίας πέντε(5) εργάσιμων ημερών, επί
 ποινή ανάκλησης αυτεπαγγέλτως όλων των αδειών ίδρυσης.
- Σχετικά με τη σειρά προτίμησης συνολικά μεταξύ φαρμακοποιών που επέδωσαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση, η κρίση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4509/17άρ.64.
- Σε εφαρμογή του άρθ. 29 παρ.3 του Ν.4715/20, ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν, η αίτηση ακυρώνεται.
 Σε δεύτερο χρόνο και με δεδομένο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι, θα ακολουθήσει η κρίση
 σύμφωνα με τον ισχύον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
- Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Φεβρουαρίου 2022 κ΄ώρα 15:00
 (Ν.4272/14/άρ.30)
- Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddygeiaspellas@pella.gr

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276, 23813 51280 και 23813 51231
Τα δικαιολογητικά, εκτός από την αίτηση+υπεύθυνη δήλωση για τον υπεύθυνο φαρμακοποιό,
 που θα υποβληθούν είναι τα εξής:
1. Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή ΔΟΑΤΑΠ. (του φαρμακοποιού ή του υπεύθυνου φαρμακοποιού)
2. Αντίγραφο άδειας άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος. (του φαρμακοποιού ή του υπεύθυνου
φαρμακοποιού)
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου κ.λ.π. (ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε.)
για φαρμακοποιό ή μη φαρμακοποιό.
4. Φορολογική ενημερότητα για φαρμακοποιούς και μη φαρμακοποιούς ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή  άλλη αιτία.
5. Υπεύθυνες δηλώσεις ότι: «ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ,  ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ,  ΚΙΒΔΗΛΕΙΑ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ KAKOΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ  ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΧΩ
 ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Ή ΚΑΘ’ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ  ΕΠΕΒΛΗΘΗ Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ ΜΕ  ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ» και «ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ και ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΩ ΔΗΜΟΣΙΑ Η΄ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΘΕΣΗ» και επιπλέον
 δήλωσή τους για το αν έχουν λάβει οποτεδήποτε και οπουδήποτε (ο ίδιος ή ο δηλωθείς από
 αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός) άδεια ίδρυσης φαρμακείου σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, τον  αριθμό αυτών των αδειών ή αν εκκρεμούν αιτήσεις τους για άδεια ίδρυσης σε οποιαδήποτε
 Περιφερειακή Ενότητα, το αναγράφουν στην Υ.Δ. και επισυνάπτουν και τις σχετικές άδειες ή
 Αιτήσεις και Υ.Δ. ότι « δεν έχω υποβάλλει πάνω από τέσσερις (4) αιτήσεις για χορήγηση άδειας
 ίδρυσης φαρμακείου την τρέχουσα περίοδο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Χώρας».

 - Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον δεν κατατίθενται με αυτοπρόσωπη παρουσία πρέπει να είναι
 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr.
Παράβολο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, αξίας 5,87 ευρώ.
Οι ιδιώτες που θα κάνουν αίτηση, οφείλουν να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που τους αφορούν  και προβλέπονται στο Π.Δ.64/18 τ.Α΄ΦΕΚ 124 καθώς και τα παραπάνω δικαιολογητικά για τον υπεύθυνο  φαρμακοποιό, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η κρίση της θέσης. 

 

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.