Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας - Τα θέματαΤακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 09-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση υποβολής τέταρτου αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.
2 Ακύρωση της αριθ.201/2022 απόφασης της ΟΕ και λήψη εκ νέου αναφορικά με την αριθ.πρωτ.11123/30-06-2022 ΑΙΤΗΣΗ πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με ενέργειες της (σχετ. αριθ. 107/2022 απόφαση Ο.Ε.).
3 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο: ΤΜΗΜΑ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΤΜΗΜΑ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
4 Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".
5 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την μελέτη με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Λογισμικού των Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλμωπίας.
6 Ακύρωση της αριθ.156/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών «Παροχής υπηρεσιών ανακύκλωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας για τα έτη 2022-2023.»
7 Έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ).»
8 Έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.»
9 Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ - Τμήματα 1,4,5 και 7 ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) (διάστημα δώδεκα μηνών)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής» με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
10 Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμο Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ), ετών 2021-2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 2 και 11.
11 Έγκριση διενέργειας προμήθειας με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την «Προμήθεια τροφίμων (άρτου) για τις ανάγκες του ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας ετών 2022 – 2023 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών», έγκριση της αριθ.9/2022 Τεχνικής Έκθεσης - Τεχνικών Προδιαγραφών , του τρόπου διεξαγωγής και καθορισμός εκτέλεσης των όρων της σύμβασης
12 Έγκριση της αριθ.32/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ.Π.-Α.
13 Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα ΔΕ Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας».Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.