Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αλλαγές Αντιδημάρχων στον Δήμο ΠέλλαςΣε νέους ορισμούς αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος, με θητεία από 1 Νοεμβρίου 2022 μέχρι το τέλος της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας, δηλαδή ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση αντιδήμαρχοι ορίσθηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας:
 • Πασσαλής Χρήστος 
 • Σεραϊδης Πέτρος 
 • Βαλνάρης Νικόλαος 
 • Φωκάς Ιωάννης 
 • Επιτροπάκης Αθανάσιος 
 • Βουτσάς Χρήστος 
 • Ανδρεάδη Γεώργιο  
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων:

1. Στον κ. Πασσαλή Χρήστο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών τις αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

2. Στον κ. Σεραϊδη Πέτρο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης, καθώς και στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μ. Αλεξάνδρου τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στις δημοτικές ενότητες.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Παιδεία και στον Πολιτισμό, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

3. Στον κ. Βαλνάρη Νικόλαο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Γεωργία και στην Κτηνοτροφία, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας

4. Στον κ. Φωκά Ιωάννη Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στον Αθλητισμό και στην Νέα Γενιά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

5.Στον κ. Επιτροπάκη Αθανάσιο Αντιδήμαρχο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία, όπως την εποπτεία προσόδων, ΤΑΠ και τελών καθαριότητας- φωτισμού, ελέγχου, δημοτικής περιουσίας, ταμειακής βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, λογιστηρίου-διπλογραφικού, ταμείου, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείου, διαχείρισης υλικών και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και τις αρμοδιότητες που αφορούν την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 15, 14 και 11 αντίστοιχα, του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

6. Στον κ. Βουτσά Χρήστο Αντιδήμαρχο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδομία, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17 αντίστοιχα του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

7. Στον κ. Ανδρεάδη Γεώργιο Αντιδήμαρχο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες  που αφορούν την Καθαριότητα, το Περιβάλλον, το Πράσινο και την Πολιτική Προστασία, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, όπως και την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

8. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

9. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

10. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασσαλής Χρήστος.
Όταν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε Γιαννιτσών απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Όταν ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού και Ανάπτυξης απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Όταν ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Όταν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης και της Δημοτικής Ενότητας Μ. Αλεξάνδρου απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του  ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασσαλής Χρήστος.

Όταν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.

Όταν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Όταν ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σεραϊδης Πέτρος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων ασκεί για την Δ.Ε Κρύας Βρύσης και Μ. Αλεξάνδρου ο κ. Σεραϊδης Πέτρος, για την Δ.Ε Κύρρου ο κ. Βαλνάρης Νικόλαος και για την Δ.Ε Πέλλας ο κ. Φωκάς Ιωάννης.

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

13 comments:

 1. Τι παραμυθι τρωτε ρε κοτες!! Η μονη αρμοδιοτητα που σας δινει στην ουσια ειναι η θεωρηση του γνησιου της υπογραφης (κατι που εκτελουν δεκαδες υπαλληλοι του Δημου και τα ΚΕΠ). Ολα τα αλλα ειναι φουμαρα και να 'χαμε να λεγαμε. Στα χαρτια ειστε μονο αντιδημαρχοι και στον μισθο. Το γελιο ομως πεφτει στην αρμοδιοτητα παρακολουθησης των εργων. Εκει κανατε ολοι τζακ-ποτ. Και οχι εως τελος 2023 γιατι τον Οκτωβρη θα παρετε παπουτσι απο το δημαρχειο κακην- κακως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολυαγαπημενε καλημέρα. Ξύπνησα πριν 1 ώρα από φοβερό εφιάλτη. Ο joker λέει έβγαλε δημόσια ανακοίνωση και λέει πράγματα που κάνουν πάταγο. Ξυπνάω μούσκεμα στον ιδρώτα και τι να δω. Ότι τελικά δεν έχει μάθει απ'εξω εδώ και τόσα χρόνια τις αρμοδιότητες των αντιδημαρχων και τις διαβάζει από μέσα. Λοιπόν τελευταία ευκαιρία. Στα επόμενα 5 χρόνια να τα έχεις μάθει. Και τα ονόματα ναι? Καλό πρωινό Τετάρτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημερα αγουροξυπνημενε και γραφικουλη Μοχιτο. Αρχικα σου ευχομαι περαστικα γιατι τα συμπτωματα που εχεις παραπεμπουν στην ψυχικη σου υγεια. Αν βλεπεις εφιαλτες και εχεις εφιδρωσεις εξ αιτιας μου λογω του οτι γραφω μια πραγματικοτητα που βιωνουν δεκαδες χιλιαδες πολιτες στον Δημο Πελλας, τοτε πες στο αφεντικο σου (αυτον που νομιζει οτι ειναι Δημαρχος) να ετοιμαζεται για συνταξη. 5 χρονια διορισμενος golden baby και αλλα 12 αιρετος ειναι πολλες χιλιαδες ευρω απο την τσεπη των Ελλήνων φορολογουμενων. Ας παει να κανει και λιγα απο τα "μπανια του λαου" σε καποια λουτροπολη. Ξερεις, για πολιτικη να μιλας με αλλους και οχι με εμενα γιατι το χαος που μας χωριζει ειναι τεραστιο. Οποτε δεν σου δινω πολιτικη απαντηση αφου και οι επισημανσεις σου ειναι ακρως αστειες και ερασιτεχνικες. Αλλαξε υποβολεα...

   Διαγραφή
  2. ΜΟΧΙΤΟ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ. ΡΑΓΙΑΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙΣ. ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΜΕ ΤΣΑΜΙΚΟ. ΒΛΕΠΕ ΤΖΟΚΕΡ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΞΥΠΝΙΟ ΣΟΥ. ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ ΣΕ ΦΥΛΑΕΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ. ΣΤΟΝ ΞΥΠΝΙΟ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΓΛΥΤΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ.

   Διαγραφή
  3. Πρωτη φορα που θα συμφωνησω με τον Τζοκερ.
   Η αλλοτε ανικητη ομαδα πλεον ΜΠΑΖΕΙ.
   Χασανε τη σιγουρια που ειχανε τα προηγουμενα χρονια.
   Γρηγορη 3 φορες σε ψηφισαμε,τι παραπανω εχεις να δωσεις?

   Διαγραφή
  4. Ο Καστεριδης καθε μερα που περνα, κερδιζει έδαφος.
   Ο Σταμκος απο την αλλη εχει χασει το εδαφος

   Διαγραφή
  5. Καλημερες. Έχει παζαρι σήμερα. Ην φατε.Κερνάω γλαροσουπα .πιείτε και κανένα ποτάκι είναι αγγειοδιασταλτικο.ξεκινηστε από τώρα τα υπογλώσσια και σημειώστε....τον Οκτώβριο του 2023 αποτελέσματα Α Κυριακής....Σταμκος 43,05%. Όμορφη Πέμπτη να έχουμε

   Διαγραφή
  6. ΜΟΧΙΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ Ο ΤΖΟΚΕΡ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΑΖΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟ. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΤΟ 43% Ο ΣΤΑΜΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. ΕΓΩ ΤΟΝ ΒΛΕΠΩ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑΤΙ Η ΓΑΛΕΡΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ. ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΠΗΔΗΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΣΟΥ ΘΑ ΤΡΕΧΕΙ ΚΟΡΟΜΗΛΟ. ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΡ.

   Διαγραφή
  7. 43,05;
   Μηπως λες λίγο;Με τετοιους τιτανες δίπλα του!!
   Εγω πάντως θα τον ψηφισω, δεν είναι καιρός να τρώμε ξύλο!

   Διαγραφή
  8. "Ανοημονες βιουσι ου τερπομενοι βιουν". Ποιος ειπε οτι δεν θα απαντησω με αυτο το ταιριαστο γνωμικο προς τον Μοχιτο; Ξερετε αρχισα να δειχνω συμπαθεια στα προβληματα των αναξιοπαθούντων οπως οι χαζουληδες, οι μπεκρηδες, οι πτωχοι τω πνεύματι, οι δουλοι του συστηματος, οι εξαναγκασμενοι των εξουσιαζοντων, οι πένητες και ειδικα οι κολακες. Οι τελευταιοι δε οπως ο Μοχιτο εχουν εγκλειστο βαθια μεσα τους το ιδανικο της ελευθεριας που τοσα χρονια στερουνται. Περαστικα φιλε μου και ασε τις κακες γλωσσες να λενε...

   Διαγραφή
  9. ΛΥΠΗΣΟΥ ΤΟΝ ΜΟΧΙΤΟ ΦΙΛΕ ΤΖΟΚΕΡ. ΑΦΗΣΕ ΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΑΡΑ ΤΟΥ. ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΙΚΡΑ. Ο ΑΥΤΟΚΡΆΤΟΡΑΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ 43,5 ΟΤΑΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΑΤΈΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΗ. ΧΑ!ΧΑ!ΧΑ!

   Διαγραφή
 3. Κύκνειο άσμα έτσι απλά.με όποιον και να πάει δεύτερη Κυριακή ο απερχόμενος (αν πάει) χάνει και το ξέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΑΛΙ ΘΑ ΚΛΑΙΤΕ.
  ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΟΡΑ
  Ο ΚΑΣΤΕΡ ΛΕΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ;
  ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΒΡΕ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΓΥΡΝΑΕΙ;
  ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.
  ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΡΕΝΤΙΚΟΛΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΘΑ ΒΓΕΙ Ο ΚΑΣΤΕΡ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.