Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Η Θ. Τζάκρη ζήτησε την παράταση του χρόνου του προγράμματος απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών πέραν των δυο ετώνΤο πρόγραμμα απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών αποσκοπεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση αυτών των ανθρώπων που για κάποιο λόγο σε αυτή την ηλικία βρέθηκαν στην ανεργία. Η χρησιμότητα του εν λόγω προγράμματος αφορά τόσο στην απασχόληση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι με αυτό τον τρόπο συμπληρώνουν εργάσιμα αναγκαία χρόνια πριν βγουν στη σύνταξη ενώ παράλληλα καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού στην αυτοδιοίκηση. Με τη λήξη όμως των 2 ετών του προγράμματος πολλοί από αυτούς που εργάστηκαν μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα συνεχίσουν να είναι άνεργοι αφού στην ηλικία τους διαπιστώνεται τόσο αδυναμία να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης όσο και δυσκολία εύρεσης εργασίας. Με δεδομένο ότι τα δύο χρόνια απασχόλησης που ισχύουν σήμερα είναι λίγα τόσο σε σχέση με τη μέση ηλικία των ωφελούμενων όσο και σε σχέση με τις υπηρεσιακές ανάγκες που καλύπτουν, η Βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με … βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τον ρωτούν για τις προθέσεις του: (1) να επανεξετάσει τους όρους και προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 - 67 ετών, προκειμένου να προχωρήσει στην παράταση του χρόνου απασχόλησης των ωφελούμενων του προγράμματος πέραν των δυο ετών και (2) να προβλέψει σχετική ευελιξία για το εν λόγω πρόγραμμα ώστε συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη σύνταξη μετά την απασχόλησή τους μέσω αυτού του προγράμματος να οδηγούνται στη σύνταξη χωρίς να είναι αναγκασμένοι να αναζητήσουν εκ νέου εργασία σε κάποιον άλλον φορέα.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
«ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΜΑ: «Παράταση του χρόνου απασχόλησης ωφελούμενων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της Δημόαιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)»
Σκοπός του προγράμματος απασχόλησης ωφελούμενων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης,
για την απασχόληση αυτών των ανθρώπων. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 € μηνιαία.
Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για συμπολίτες μας οι οποίοι σε ηλικία κοντά στη σύνταξη βρέθηκαν στην ανεργία και μάλιστα για ορισμένους η απασχόλησή τους μέσω του προγράμματος αυτού θα τους βοηθήσει με το πέρας του προγράμματος να οδηγηθούν στη συνταξιοδότηση χωρίς να αναζητήσουν εκ νέου εργασία σε κάποιον άλλον φορέα.
Όμως στην πράξη η διετής αυτή απασχόληση δεν επαρκεί προκειμένου οι ωφελούμενοι του προγράμματος αυτού να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης καθώς μετά την παράταση του προγράμματος για άλλους δώδεκα μήνες δεν μπορούν να ξανασυμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Η ΔΥΠΑ προς διευκόλυνση των ωφελούμενων του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει εκπονήσει και υλοποιεί το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», βάσει του οποίου όσοι έχουν ήδη απασχοληθεί στο πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, έχουν το δικαίωμα να απασχοληθούν από ιδιώτες- εργοδότες για άλλους 12 συν 12 μήνες, οι πρώτοι δώδεκα μήνες με επιδότηση σε ποσοστό 100% από την ΔΥΠΑ και οι άλλοι δώδεκα μήνες χωρίς καθόλου επιδότηση και με αποκλειστική επιβάρυνση του εργοδότη-ιδιώτη τόσο ως προς τις εργοδοτικές εισφορές όσο και ως προς τον μισθό. Το αποτέλεσμα όπως είναι φυσικό είναι η μικρή συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» διότι κανείς δεν προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο κοντά στην ηλικία της συνταξιοδότησης.
Προς τούτο, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) ζητά την παράταση του χρόνου απασχόλησης των ωφελούμενων του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 - 67 ετών, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ώστε να διευκολύνονται και να οδηγούνται στη συνταξιοδότηση. Στη σχετική πρόταση προχώρησε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ – ΚΜ, κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ της Ένωσης.
Επειδή, οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία έχουν αδυναμία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ενώ και μετά την παρέλευση του προγράμματος υπάρχει δυσκολία εύρεσης εργασίας.
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΕΔ-ΚΜ, το πρόγραμμα αποκτά χαρακτηριστικά ενός σταθερού εργαλείου απορρόφησης ανέργων στην αυτοδιοίκηση και κάλυψης κρίσιμων αναγκών ανθρώπινου δυναμικού στους δήμους.
Επειδή, τα δύο χρόνια απασχόλησης που ισχύουν σήμερα είναι λίγα τόσο σε σχέση με τη μέση ηλικία των ωφελούμενων όσο και σε σχέση με τις υπηρεσιακές ανάγκες που καλύπτουν τους ΟΤΑ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεστε να επανεξετάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 - 67 ετών, προκειμένου να προχωρήσετε στην παράταση του χρόνου απασχόλησης των ωφελούμενων του προγράμματος πέραν των δυο ετών όπως ισχύει μέχρι σήμερα;
2. Προτίθεστε να προβλέψετε τη σχετική ευελιξία του εν λόγω προγράμματος ώστε συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη σύνταξη μετά την απασχόλησή τους μέσω αυτού του προγράμματος να οδηγούνται στη σύνταξη χωρίς να είναι αναγκασμένοι να αναζητήσουν εκ νέου εργασία σε κάποιον άλλον φορέα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Θεοδώρα Τζάκρη
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

4 comments:

 1. Να σου δώσω και ορισμένες ιδέες προεκλογικές μέρες είναι ότι κερδίσεις κέρδισες, 1 . Μπορεί να τους κάνει μόνιμους
  2. ή να παρατείνει το χρόνο προγράμματος για 10 χρόνια 3. ή ακόμα καλύτερα θα τους βγάλει σύνταξη στα 55!!! έτσι κι αλλιώς εσύ θα πληρώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάνε κρύψου πουθενά παραμυθαντζου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ Ν.Δ. ΚΑΝΕΙ? ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ ΤΟΥ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΎ ΕΡΓΑΣΙΑΣ? ΜΑΛΛΟΝ ΟΤΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τέσσερις βουλευτές και η τέσσερις ανύπαρκτη ξυπνά ΑΓΡΟΤΗ τις Πέλλας αυτή τη φορά μουτζοσετους

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.