Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ερώτηση Τζάκρη στη βουλή για τα κυλικεία των ΜουσείωνΘεοδώρα Τζάκρη: Με ερώτησή της προς την Υπουργό Πολιτισμού ζητά την τροποποίηση του διαγωνισμό του ΟΔΑΠ για τα κυλικεία των Μουσείων ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και οι πολύ μικροί, μικροί και μικρομεσαίοι (κυρίως τοπικοί) επιχειρηματίες του χώρου

Σύμφωνα με διαγωνισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), για την ανάδειξη αναδόχων εκμετάλλευσης σε 75 αναψυκτήρια, εστιατόρια και αυτόματους πωλητές σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα, προβλέπεται ότι ο μελλοντικός ανάδοχος θα πρέπει (α) για κάθε ένα από τα έτη 2017-2021 να είχε κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 € και (β) να έχουν κατά τα τελευταία έξι (6) έτη (2017-2022) στη λειτουργία 10 τουλάχιστον καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες της Χώρας.

Οι όροι αυτοί στην ουσία αποκλείουν από τη διαδικασία ένα μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών τέτοιων επιχειρήσεων που ήδη επιχειρούν σε αυτούς του χώρους, να συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό κινδυνεύοντας με έξωση από τις επιχειρήσεις τους και οδηγούμενοι με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία προς όφελος μεγάλων επιχειρηματικών ομάδων. Προς τούτο, η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με … βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία την ρωτούν:

(1) για τις προθέσεις να προχωρήσει σε ανάκληση του εν λόγω διαγωνισμού του ΟΔΑΠ και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν ισότιμα και οι πολύ μικροί, μικροί και μικρομεσαίοι (κυρίως τοπικοί) επιχειρηματίες του χώρου και

(2) γιατί προχώρησε εν μέσω άτυπης προεκλογικής περιόδου στην προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση των 75 αναψυκτήριων, εστιατορίων και αυτόματων πωλητών σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα περιλαμβάνοντας αυτούς τους ακραίους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό εις βάρος των ήδη δραστηριοποιούμενων στον χώρο πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων τοπικών επιχειρηματιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Αναψυκτήρια, εστιατόρια και αυτόματοι πωλητές σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία»

Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 με Νόμο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον «Εκσυγχρονισµό της µουσειακής πολιτικής και ζητηµάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς: ίδρυση µουσείων - Ν.Π.Δ.Δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου

Ακρόπολης, ρυθµίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, Συµβούλια του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών, λοιπές διατάξεις σχετικά µε το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας στον πολιτισµό και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις» το οποίο υπερψηφίστηκε μόνο από τη κυβερνητική πλειοψηφία μετατρέπει τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της Χώρας ήτοι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σε ΝΠΔΔ, επιχειρώντας να μετατρέψει ακόμα και τα μουσεία από χώρους πολιτισμού σε χώρους εμπορίου.

Προς ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας μετατροπής ακόμα και των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε χώρους εμπορίου, ακολούθησε η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα του εποπτευόμενου του φορέα Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) με την οποία προκηρύσσεται (και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου) διαγωνισμός για αναδόχους σε 75 αναψυκτήρια, εστιατόρια και αυτόματους πωλητές σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση οι όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού καθιστούν ανέφικτη τη συμμετοχή στον διαγωνισμό των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του χώρου και στην ουσία καθιστούν απαγορευτική την ισότιμη συμμετοχή οποιουδήποτε μικρού ή μικρομεσαίου επαγγελματία, αφού προβλέπεται ότι ο μελλοντικός ανάδοχος θα πρέπει: (1) Να είχε κύκλο εργασιών για κάθε ένα από τα έτη 2017-2021 πάνω από 1.000.000 €, και (2) να έχουν κατά τα τελευταία έξι (6) έτη (2017-2022) στη λειτουργία 10 τουλάχιστον καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες της Χώρας.

Δυστυχώς, η Απόφαση αυτή του ΟΔΑΠ για τη δημοπράτηση των 75 αναψυκτηρίων, εστιατορίων και αυτόματων πωλητών, σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη την επικράτεια, δείχνει ότι απευθύνεται μόνο σε μεγάλες επιχειρηματικές αλυσίδες, οι οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν και να αποδείξουν του προβλεπόμενους όρους του διαγωνισμού.

Κατά συνέπεια ένας μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών τέτοιων επιχειρήσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας οι οποίοι είναι και τοπικοί επαγγελματίες, κινδυνεύουν με έξωση από τις επιχειρήσεις τους αφού δεν θα μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτούς τους ακραίους όρους του διαγωνισμού και θα οδηγηθούν με μαθηματική ακρίβεια, στην ανεργία προς όφελος μεγάλων επιχειρηματικών ομάδων.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε ανάκληση του εν λόγω διαγωνισμού του ΟΔΑΠ και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν ισότιμα και οι πολύ μικροί, μικροί και μικρομεσαίοι (κυρίως τοπικοί) επιχειρηματίες του χώρου;

2. Για ποιο λόγο προχωρήσατε εν μέσω άτυπης προεκλογικής περιόδου στην προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση των 75 αναψυκτήριων, εστιατορίων και αυτόματων πωλητών σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα περιλαμβάνοντας αυτούς τους ακραίους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό εις βάρος των ήδη δραστηριοποιούμενων στον χώρο μικρομεσαίων τοπικών επιχειρηματιών;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Θεοδώρα Τζάκρη
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.