Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας - Τα θέματαΤην Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00΄, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Εφαρμογή κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Κερασούντος 1 (4ο Νηπιαγωγείο), στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

2. Κοπή ενός δένδρου (έλατο), στην οδό Στρατού 12Α, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

3. Κοπή ενός δένδρου (κυπαρίσσι), στο κοιμητήριο, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

4. Έγκριση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

5. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτηρίων πρώην ΚΕΦΟ και Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιού Αγίου Αθανάσιου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

6. Έγκριση 2ης Παράτασης του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας - Α΄ Φάση» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή προθάλαμου και ανακαίνιση υφιστάμενων WC στο Δημοτικό Σχολείο Ζέρβης» (Α.Μ. 14/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

10. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 15/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

11. Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των έργων α) «Αποκατάσταση Διαβάσεων από Κυβόλιθο επί της 18ης Οκτωβρίου λόγω Καθιζήσεων» (Αρ. Μελ. 15/2019) & β) «Επισκευή WC Δημοτικού Σχολείου Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 13/2019) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

13. Απόδοση χρηματοδότησης στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

14. Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

15. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Νησίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

16. Αναπλειστηριασμός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

17. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. Έγκριση τοποθέτησης συστημάτων υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

19. Έγκριση τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων LED στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

20. Έγκριση μελέτης εφαρμογής της ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου του Δημαρχείου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

21. Έγκριση της αριθμ. 12/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).

22. Έγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).

23. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικον. έτος 2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής).

24. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής).

25. Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στο αγρόκτημα της Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

26. Έγκριση συμμετοχής της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ) στην υπ’ αριθμ. 2545/10/10/2022 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 (Εισήγηση: Δήμαρχος).

27. Συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 2545/10/10/2022 της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 και ορισμός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

28. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Έδεσσας έκτασης του στρατοπέδου Καλέντζου Β΄(πρώην 21ου ΛΕΜ) που βρίσκεται στη Δ.Κ. Έδεσσας (Εισήγηση: Δήμαρχος).
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.