Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας - Τα θέματαΤην Τρίτη 09 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2023.

2 Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού. (αριθ.πρωτ.:7434/03-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3 Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για ανάθεση σε δικηγόρο, για αίτηση ακυρώσεως…. (αριθ.πρωτ.:890/24-04-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης)

4 Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για ανάθεση σε δικηγόρο, για αίτηση ακυρώσεως…. (αριθ.πρωτ.:891/24-04-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης)

5 Αποδοχή ποσού 101.505,00 ευρώ από την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2023, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας ως 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2023.

6 Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

7 Συμμόρφωση του Δήμου Αλμωπίας με την Γνώμη 8A/2023 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί επάρκειας επανορθωτικών μέτρων για τον οικονομικό φορέα «ALMOTEK Ι.Κ.Ε.».

8 Υπολογισμός εκ νέου των αμοιβών βραβείων για τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» λόγω της αναπροσαρμογής τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2023 και έγκριση αυτών.

9 Τροποποίηση της με αρ. 213/2022 (ΑΔΑ:6ΘΩ3ΩΨΩ-ΙΣΚ) απόφασης ΟΕ του Δήμου Αλμωπίας ως προς τον καθορισμό των όρων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» λόγω της αναπροσαρμογής τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2023 και τον Υπολογισμό εκ νέου των αμοιβών βραβείων για τη διενέργεια του.

10 Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".

11 Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".

12 Οριστική παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ".

13 Τροποποίηση της 7/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας περί Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας/ αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών- γενικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ( συντηρήσεις) συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016.

14 Τροποποίηση της αριθμ. 68/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με «Θέμα 19 ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού και των συνημμένων αυτής για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01, Έκδοση :2.0 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» λόγω τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης που θα υποβληθεί.

15 Τροποποίηση της αριθμ. 69/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με «Θέμα 20: Εισήγηση/Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Αλμωπίας» στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01, Έκδοση :2.0 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», λόγω τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης που θα υποβληθεί.

16 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της ΤΚ Περίκλειας.
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.