Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας - Τα θέματαΤην Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάτξης:
 
1 Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2023 – Υποχρεωτική Αναμόρφωση προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας

2 Τροποποίηση της υπ’αριθ. 199/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού .

3 Διαβίβαση πρακτικών κατακύρωσης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού – προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και αγροτικών για την ενίσχυση του στόλου του Δήμου Αλμωπίας».

4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΙΙΙ) ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσηςλιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) (διάστημα δώδεκα μηνών)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής» με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Τμήμα 3) Ή

5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΙΙΙ) ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσηςλιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) (διάστημα δώδεκα μηνών)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής» με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Τμήματα 1,2,4 και 5)

6 Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας, και όρων εκτέλεσης της, και καθορισμός όρων διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ)», η οποία αποτελεί μέρος της υπηρεσίας : «Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών και Κενών Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων Δήμου Αλμωπίας», (ΤΜΗΜΑ 1/ ΟΜΑΔΑ Α της αρ.42/2022 μελέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεων αυτού, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, επί της εκτιμώμενης αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 42/2022 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

7 Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

8 Διαβίβαση της υπ΄αριθ. ΠΡ706/2018 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.