Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου ΚιλκίςΑξιοποιεί πλήρως το πλειοψηφικό σχήμα ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης δίνοντας αρμοδιότητες σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης ώστε να υπηρετήσουν τον πολίτη από θέσεις ευθύνης, με κριτήρια την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση των επιδόσεων της Δημοτικής Αρχής.

Η επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των αιρετών στις τοπικές πολιτικές και στην καθημερινότητα του πολίτη, με εφόδια τη γνώση, την εμπειρία αλλά και την παρθενική ανάθεση τομέων καθήκοντος σε πρωτοεκλεγμένους δίνει δυναμικό στίγμα για τη νέα δημοτική περίοδο, αποτυπωμένο στη δέσμευση του Δημάρχου Κιλκίς για πιο σκληρή δουλειά.

Με απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς ορίζονται δέκα Αντιδήμαρχοι και εννέα εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με διαφορετικό τομέα ευθύνης.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και το υπηρεσιακό τους χαρτοφυλάκιο:

Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης – Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής, Πρασίνου και Διαχείρισης Μηχανημάτων με καθ’ ύλην αρμοδιότητες
- για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
- για θέματα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου – για θέματα του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Ορίζεται υπεύθυνος για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών

Θεμιστοκλής Ανθρακίδης – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
με καθ’ ύλην αρμοδιότητες
- για θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)
- για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού, πλην Αποθηκών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Ταμείου, Τμήμα Μισθοδοσίας)

Αιμίλιος Νικολαϊδης - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Καθημερινότητας με καθ΄ ύλην αρμοδιότητες
– για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου και Διοικητικής Στήριξης, Τμήμα Κτηριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Σηματοδότησης, Τμήμα Κτηματολογίου, Τοπογραφίας και Κυκλοφορίας, Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Συντήρησης Κατασκευών, Τμήμα Συνεργείων και Αποκατάστασης Βλαβών)

Θεμιστοκλής Κοσμίδης -Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού με καθ’ ύλην αρμοδιότητες
– για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού

Αικατερίνη Γιαννακούλα - Ζιούτα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης με καθ΄ ύλην αρμοδιότητες
- για θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Κοινότητας Κιλκίς, πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’)
- στους τομείς της καταργηθείσας ΚΔΕΚ εκτός από τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ-ΜεΑ

Κωνσταντίνος Παπακώστας - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με καθ’ ύλην αρμοδιότητες
– για θέματα του Τμήματος Καθαριότητας και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Ορίζεται υπεύθυνος για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης.

Γεώργιος Μπαλάσκας - Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων με καθ’ ύλην αρμοδιότητες
– για θέματα της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)

Δημήτριος Θεοδωρίδης – Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας με καθ’ ύλην αρμοδιότητες
- για θέματα των παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ‘’Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί’’ Δήμου Κιλκίς
- για θέματα των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, του ΚΔΑΠ και του ΚΔΑΠ ΜεΑ της καταργηθείσας ΚΔΕΚ.

Ανέστης Πογέλης – Αντιδήμαρχος Δόμησης, Προγραμματισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με καθ’ ύλην αρμοδιότητες
– για θέματα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων, Τμήμα Γραμματείας και Αρχειοθέτησης)
– για θέματα της Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε. Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Αυτοτελές Γραφείο Γαλλικού, Αυτοτελές Γραφείο Δοϊράνης, Αυτοτελές Γραφείο Μουριών, Αυτοτελές Γραφείο Πικρολίμνης)
– για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών και Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου
- για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης.

Νικόλαος Γιαρήμαγας -Αντιδήμαρχος Αθλητισμού
– για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού (Τμήμα Αθλητισμού).
Ορίζεται υπεύθυνος για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής, Πρασίνου και Διαχείρισης Μηχανημάτων Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης.

Για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς προτείνεται από την πλειοψηφούσα παράταξη του Δημάρχου ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Χατζηαποστόλου ενώ για τη θέση του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλειος Καραμπίδης.

Τέλος, με απόφαση του Δημάρχου ως εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται οι κ.κ.
 • Κωνσταντίνος Μπλούκος για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού
 • Ευστάθιος Καρυπίδης για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Μουριών
 • Κωνσταντίνος Καμενίδης για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου
 • Δημήτριος Φωτιάδης για θέματα της καθημερινότητας και για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς
 • Αναστάσιος Καζαντζίδης για θέματα Τουριστικής Πολιτικής
 • Ελένη Πατλάκη για θέματα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης
 • Ηλίας Μητρούλης για θέματα Υγείας
 • Μαρία Μασμανίδου – Τσάβαλου για θέματα Εθελοντισμού
 • Νικόλαος Αβραμίδης για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ατόμων με Αναπηρία
Η θητεία των Αντιδημάρχων και των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων είναι μονοετής και λήγει στις 31.12.2024.
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.