Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας - Τα θέματαΣυνεδριάζουν σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου στις 12:00 και 15:00 η Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας αντίστοιχα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέματα Δημοτική Επιτροπής
1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 34/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2024.
2 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2024 Δήμου Αλμωπίας.
3 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 71/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί Αποδοχής πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού
4 Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.
5 Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης ( Απολογισμός) οικονομικού έτους 2023 στη Δημοτική Επιτροπή, προς έγκριση.
6 Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για την καταβολή έκτακτης χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Αλμωπίας
7 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών)
8 Λήψη Απόφασης για έγκριση απόφασης Δημάρχου Αλμωπίας ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
9 Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2024 και ορισμός υπολόγου.
10 Λήψη απόφασης για: α)την αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία «MAGIC BUS» σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία «HELLAS DIRECT» συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και της εργασίας εφαρμογής τους στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ» του Δήμου Αλμωπίας με διαγράμμιση διαβάσεων ειδικού τύπου και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» με την επισκευή λακκουβών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας και β)την έγκριση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Δωρεάς
11 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. &1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο « Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Αριδαίας»
12 Χορήγηση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης « ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» της Πράξης ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ’’
13 Χορήγηση έγκρισης μελέτης σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την εργοταξιακή σήμανση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Αριδαίας.
14 Χορήγηση έγκρισης για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου- εξόδου, απότμησης-υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για τη λειτουργία υφιστάμενου επαγγελματικού εργαστηρίου «παραγωγής αρτυμάτων, καρυκευμάτων και άλλων ειδών διατροφής» ευρισκομένου επί του οικοπέδου με αρ΄θ.15 στο Ο.Τ. 2 του συνοικισμού της Υδραίας της Κοινότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας, με φορέα εκμετάλλευσης τον κ. Δαλή Αθανάσιο.
15 Χορήγηση έγκρισης για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων και απότμησης-υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου, για τη λειτουργία νέου επαγγελματικού εργαστηρίου «παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων» που πρόκειται να εγκατασταθεί σε υπό μίσθωση σε υπό μίσθωση ισόγειο κατάστημα με εσωτερικό πατάρι επί οικοδομής ευρισκομένης στο οικόπεδο αριθ. 66α στο Ο.Τ. 68 του συνοικισμού Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας, με πρόσοψη στη δημοτική οδό Αθανασίου Διάκου αρίθ. 23, με φορέα εκμετάλλευσης την κ. Δάσιου Άννα.
16 Επιλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο έτους 2024.

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου
1ο 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2024
2ο Τροποποίηση της υπ’αρίθ. 34/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2024
3ο Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού οικ. έτους 2023, πρώην ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας
4ο Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού οικ. έτους 2023, πρώην Δ.Η.Κ.Ε.Α. Δήμου Αλμωπίας
5ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της έκθεσης καταγραφής της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
6ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της έκθεσης καταγραφής της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
7ο Χορήγηση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης «ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» της Πράξης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ”
8ο Χορήγηση έγκρισης μελέτης σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την εργοταξιακή σήμανση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Αριδαίας».
9ο Έγκριση υποβολής αιτήματος για τροποποίηση της αριθ. 6249/2-9-1994 Αποφάσεως Νομάρχη Πέλλας, ως προς την πραγματική έκταση του παραχωρούμενου ακινήτου και το χρόνο μεταγραφής αυτής στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο
10ο Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
11ο Διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος 2024-2025 τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
12ο Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 8430/01-05-2024 εισήγησης της Δ/νσης Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοιν. Ομάδων με θέμα «Εισήγηση για εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας»
13ο Εξέταση της με αρίθ. πρωτ. 8877/13-5-2024 εισήγησης της Δ/νσης Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοιν. Ομάδων με θέμα «Εισήγηση για διευκόλυνση ένταξης παιδιού με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον»
14ο Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Σωματείο «Ίκαρος» Αλμωπίας
15ο Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Σωματείο Φ.Ο.Α.
16ο Παραχώρηση Χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου «Σπίτι του Παιδιού» στον Σύλλογο Γυναικών Όρμας
17ο Ονοματοδοσία της αίθουσας θεωρίας του Δημοτικού Ωδείου σε Αίθουσα «Δημήτριος Ουρούμης»
18ο Ενημέρωση δημοτικών συμβούλων σχετικά με τη λήψη απόφασης για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακίνητων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.