15.6.24

Θέση εργασίας σε βιομηχανία τροφίμων

Η Εταιρία Παραγωγής Τροφίμων ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ αναζητά αποφοίτους για εργασία στην Παραγωγική Μονάδα της στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας με τις παρακάτω ειδικότητες:

· ΓΕΩΠΟΝΩΝ
· ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αντικείμενο εργασίας:
Μέλος στο Τμήμα Γεωπονικής Υπηρεσίας του Εργοστασίου.

· Παρακολούθηση και έλεγχος καλλιεργειών
· Παραλαβή και έλεγχος Α’ υλών
· Παρακολούθηση και ευθύνη επεξεργασίας/ διαλογής Α’ υλών
· Παρακολούθηση και έλεγχος ημιεπεξεργασμένων Α’ υλών, αποθέματος και εισερχομένων.

Απαιτούμενα προσόντα:
· Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ
· Καλός χειρισμός Η/Υ ( Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Διαχείριση Αρχείων κλπ.).
· Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
· Εμπειρία σε ανάλογες θέσεις θα εκτιμηθεί αναλόγως.
· Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί.
· Ικανότητες οργάνωσης και συλλογής δεδομένων.
· Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητα και επαγγελματική υπευθυνότητα

Παροχές:
Δυνατότητα μόνιμης Εργασία σε Εταιρία Τροφίμων 27 ετών, με παρουσία στην Παγκόσμια αγορά, που λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα απαιτούμενα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα.

Αποστολή βιογραφικών:
Έως 15/6/2024
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις στην έδρα της Εταιρίας (5ο χλμ. Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης) ή μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο mail hr@almifoods.gr .

Για περισσότερε πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο : 23330 27800