VW
AGROexpert

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Με κλήρωση και όχι βάσει βαθμολογίας οι σημαιοφόροι στα δημοτικά σχολεία

Καταργείται με προεδρικό διάταγμα, που δημοσιοποίησε την Τετάρτη το υπουργείο Παιδείας, το κριτήριο της επίδοσης των μαθητών για την επιλογή σημαιοφόρων των δημοτικών σχολείων για τις μαθητικές παρελάσεις.

Επίσης, το νέο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, όπως εγγραφές τον Μάιο, παιδαγωγικές συναντήσεις, ευέλικτο ωράριο δύο εβδομάδων στην αρχή της χρονιάς για νήπια και προνήπια, νέες αρμοδιότητες στο σύλλογο διδασκόντων κ.ά.

Η νέα ρύθμιση για τις μαθητικές παρελάσεις του Δημοτικού του νέου Προεδρικού Διατάγματος, προβλέπει τα εξής:

Α. Τα Δημοτικά Σχολεία λαμβάνουν μέρος στις παρελάσεις και στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί- συνοδοί των μαθητών για τις ανωτέρω εκδηλώσεις ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δύο (2) ή περισσότερα σχολεία συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου στο οποίο διδάσκουν τις περισσότερες ώρες. Τα νηπιαγωγεία δύνανται να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου.

Β. Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ ́ τάξης. Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ ́ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στη ΣΤ ́ τάξη λειτουργούν περισσότερα του ενός (1) τμήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Γ. Τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων. Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί. Διδασκαλία μαθημάτων δεν γίνεται επίσης την ημέρα έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους.

Δ. Η σημαία παραμένει ανηρτημένη στον ιστό του σχολείου, όπως προβλέπεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Τέλος στην παρουσία σημαιοφόρων στις δοξολογίες

Επίσης στο νέο Προεδρικό Διάταγμα αφαιρέθηκε η εξής πρόβλεψη που περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο Διάταγμα που καταργήθηκε:

«Ο σημαιοφόρος με τη σημαία του σχολείου και οι παραστάτες παρίστανται στη δοξολογία».

Κατά τα άλλα, το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνει τα εξής:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Απλουστεύεται η διαδικασία ορισμού ορίων των σχολικών περιφερειών καθώς και ο ορισμός των ορίων της σχολικής περιφέρειας των Τμημάτων Ένταξης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αλλάζει η διαδικασία των εγγραφών και γίνεται με τον ίδιο τρόπο τόσο στο Νηπιαγωγείο όσο και στο Δημοτικό σχολείο.
Οι εγγραφές γίνονται εγκαίρως (1-20 Μαΐου), με διαφάνεια και αντικειμενικότητα.
Η διαδικασία απλουστεύεται τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς.
Αναλαμβάνει η διοίκηση σε μεγάλο βαθμό τη διευθέτηση των εγγραφών, αποδεσμεύοντας τους εκπαιδευτικούς από τις διενέξεις και αντιπαραθέσεις που είχαν με γονείς για αυτό το θέμα.
Η διαδικασία των εγγραφών δεν αφήνει περιθώρια για να μείνουν τα προνήπια εκτός νηπιαγωγείου.
Τέλος, το πληροφοριακό σύστημα επισφραγίζει τη διαδικασία των εγγραφών.
Απλοποιείται και διευκρινίζεται η διαδικασία της μετεγγραφής των μαθητών του νηπιαγωγείου και δημοτικού.

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Στην αρχή κάθε διδακτικού έτους δίνεται η δυνατότητα να προσαρμόζονται ομαλά τα νήπια-προνήπια στο νέο σχολικό περιβάλλον με ένα ευέλικτο ωράριο για 2 εβδομάδες. Αυτή η ρύθμιση είναι ένα μέτρο παιδαγωγικό και δείχνει σεβασμό στην ιδιαιτερότητα αυτής της ηλικιακής -εκπαιδευτικής ομάδας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Αποδίδονται αρμοδιότητες στο Σύλλογο Διδασκόντων. Ο Σύλλογο Διδασκόντων αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο για όλα τα θέματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά, προγραμματίζει και αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας. Έχει τη δυνατότητα να αναμορφώνει το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου /Δημοτικού και να το προσαρμόζει στις  ανάγκες της σχολικής μονάδας.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η αποτύπωση- αναφορά, για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά δεδομένα, σε ΠΔ του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Νηπιαγωγείου και Δημοτικού έχει πρακτικό, λειτουργικό και ουσιαστικό χαρακτήρα και έχει ως στόχο να διευκολύνει την εκπαιδευτική κοινότητα μειώνοντας την πολυνομία. Παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναμόρφωσης του ΕΩΠΔ με απόφαση συλλόγου διδασκόντων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Για πρώτη φορά γίνεται σαφής αναφορά στο 14 άρθρο του ΠΔ και ορίζονται Παιδαγωγικές συναντήσεις για να υπάρξει στενή συνεργασία νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Δίνονται στο άρθρο 16 του ΠΔ σαφείς ορισμοί και διευκρινίζονται θέματα που αφορούν τις  Σχολικές Δράσεις, τις Διδακτικές Επισκέψεις, τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τις Ημερήσιες Εκδρομές στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο της παρουσίας τρίτων προσώπων στο χώρο της Σχολικής Μονάδας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δίνεται έμφαση στην ασφάλεια των μαθητών και δίνονται σαφείς οδηγίες για την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών/τριών από/προς τη Σχολική Μονάδα.

Πηγή: athina984.gr
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

10 σχόλια:

 1. Τωρα ειναι καλο αυτο; Πως θα επιβραβευονται οι καλοι μαθητες; Τι κίνητρο θα υπαρχει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κινητοποιηθούν οι μαθητές να συμμετέχουν στη διδασκαλία και να επιβραβευθούν, είναι στην ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού. Ο βαθμός είναι εντελώς υποκειμενικός, πολλές φορές μη αντιπροσωπευτικός και δεν αποτυπώνεται πάντα μέσω αυτού η επίδοση του μαθητή αλλά συνυπολογίζονται συμπάθειες και πολλά άλλα. Από την μία είναι καλό γιατί θα σταματήσει η βαθμοθηρία που μόνο άγχος δημιουργεί και θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στη διαδικασία μαθητές που μπορεί να προσπαθούν το δεκαπλάσιο από κάποιους άλλους για να έχουν καλή επίδοση. Το δέκα μπορεί να το αξίζει κάποιος που "τα πιάνει εύκολα", το αξίζει όμως εξίσου και εκείνος που αφιερώνει 5 ώρες να μάθει μία παράγραφο. Από την άλλη, μόνο επιφυλάξεις μπορούν να δημιουργούν τέτοιες αποφάσεις γιατί έχει αποδειχθεί πως οι κινήσεις τους και οι αποφάσεις τους δεν αποσκοπούν στην Παιδεία και στο καλό των παιδιών!!

   Διαγραφή
  2. Δηλαδή η σημαια κανει τους μαθητες να διαβάζουν; Η γνωση δεν ειναι βραβειο; Ο ανταγωνισμος των γονεων στο Δημοτικο ειναι καλος;

   Διαγραφή
  3. Μάλλον με παρεξηγήσατε, είμαι ακριβώς στο ίδιο πνεύμα με εσάς κ αυτό προσπαθώ να αποτυπώσω!

   Διαγραφή
 2. Ενώ εσύ διάβαζες ας πούμε για να κρατήσεις την σημαία ε; θιχτηκατε όλοι ξαφνικά. Εγώ πάντως θυμάμαι διάβαζα για να κάνω κάτι στην ζωή μου και η επιβράβευση μόνο η σημαία δεν ήταν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μια επιβραβευση των καλων μαθητων υπηρχε, καταργηθηκε και αυτη.
  τα χρονια του πασοκ επιβρβευτηκε η μετριοτητα, τωρα ισοπεδωνονται τα παντα.
  αυριο και με κληρωση η εισαγωγη στην τριτοβαθμια εκπαιδευση.
  σε μια χωρα που ο τζογος βρισκεται σε ανθσιση δεν μπορει η εκπαιδευση να μην συμμετεχει.
  φανταζεστε μπροστα τον πιο αδιαφορο, να μην πω κατι αλλο, μαθητη και απο πισω να ακολουθουν οι υπολοιποι. τρανο παραδειγμα για ολους.
  αν μετα αρχιζουν απο αντιδραση να μην συμμετεχουν οι υπολοιποι μαθητες, η καταργησ των παρελασεων, ανεκαθεν στοχος της προοδευτικης αριστερας, θα ειναι γεγονος χωρις καμια αντιδραση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οταν πηγαινα εγω Δημοτικο την Σημαια κραταγε ο πιο ψηλος. Δεν ηταν δυνατον ο μικροκαμωμενος να κρατα σημαια.

   Διαγραφή
  2. Όχι βέβαια σε δημοτικό σχολείο της Ελλάδας.

   Διαγραφή
 4. Που ακουστηκε ρε παιδια το εθνικο συμβολο δηλαδη η σημαια μας να ειναι επιβραβευση κληρωσης καιτζογου δηλαδη..οχι ..την σημαια να την κρατα ο καλυτερος. Οπως και παντου να επιβραβευεται ο καλυτερος! Οποιος δεν μπορει δεν το κατακρινουμε αλλα εδω με το ζορι παμε να τον επιβραβευσουμε. Φτανει γελοίοι γουστο δεν εχετε πια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άντε να ξυπνήσουν οι Έλληνες αλλά που μόνο καφέ και τσιγάρο είναι. Να το θυμηθείτε αυτοί θέλουν να καταργήσουν τις παρελάσεις και θα το κάνουν με τον τρόπο τους σιγά σιγά. Είναι απαράδεκτο αυτό ένας καλός μαθητής να μην είναι σημαιοφόρος. Αν ποτέ είχε τον βαθμό που έπρεπε το παιδί μου και δεν έμπαινε για σημαιοφόρος δεν πρόκειται να το άφηνα να κάνει παρέλαση. αλλά πώς να γίνει σε λίγο θα βλέπουμε ξένους να κρατάνε τη σημαία μας και εμείς όπως πάντα θα κοιμόμαστε όρθιοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…