Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Έδεσσας

Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00΄ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 19ης, 20ης, 21ης & 22ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου και 7ης & 28ης Νοεμβρίου 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).


ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νησίου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού, Οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Εκχώρηση δικαιώματος σε ασφαλιστική εταιρεία για απευθείας πληρωμή ποσού σε εταιρεία για την επισκευή δημοτικού οχήματος (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ελευθερίας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6. Λήψη μόνιμων μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7. Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης "Κτηματογράφηση περιοχής επέκτασης στην τοποθεσία Κισόρτσι - Ανασύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης- Πράξη Εφαρμογής και Υδραυλική Μελέτη για τη διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος στο Κισόρτσι" και έγκριση υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας καθώς και μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
8. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΑΝ.ΠΕ. Α. Ε. ΟΤΑ για το έργο «Οριστική μελέτη αρδευτικού φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας» και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Έδεσσας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
9. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης εκτέλεσης Υποέργου 2 – «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους ‘’Χουνκιάρ Τζαμί’’ στην Έδεσσα (Β’ Φάση)» του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘’Μ. Αλέξανδρος’’ & περιβάλλοντος χώρου» και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Έδεσσας στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
10. Σημειακή συμπλήρωση – τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, στην Τ.Κ. Ζέρβης (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
11. Σημειακή συμπλήρωση – τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, στην T.Κ. Άρνισσας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. 22η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπ/σης (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συνδρομή του Δήμου σε βάση νομικών δεδομένων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Συμπλήρωση της 304/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
17. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
18. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
19. Υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για παραχώρηση οικοπέδου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
20. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού κολυμβητηρίου στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
21. Παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Μ. Αλεξάνδρου Έδεσσας για τη λειτουργία λούνα παρκ (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
22. Παραχώρηση κατά χρήση τμήματος δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 36 της Έδεσσας στο ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
23. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής του Καραβίτη Ευάγγελου του Φωτίου από τμήμα δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
24. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής των Καραβίτη Ευάγγελου του Παντελή και Καραβίτη Συμεών του Παντελή από τμήμα δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
25. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
26. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
27. Επιβολή δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ή μη υδάτων για το έτος 2018 και εφεξής (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
28. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας).
29. Ανάκληση της αριθμ. 280/2017 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
30. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
31. Αγορά ακινήτου και δωρεάν παραχώρησή του στο Σύλλογο Γονέων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Έδεσσας για χρήση του ως στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
32. Διατήρηση ή μη δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης κυλικείου εντός του νομαρχιακού μεγάρου (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
33. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Λαχανόκηπου για το έτος 2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
34. Επιλογή ημερομηνίας και χώρου ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής αρχής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
35. Έγκριση της αριθμ. 62/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ευ ζην» με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Οικονομικού Έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Ευ ζην»).
36. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 47/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
37. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 49/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
38. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 50/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και Ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).


Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…