Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβουλίο Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, στις 13.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών έτους 2018 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού.

Θέμα 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης), με τίτλο «Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»” στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 “Κωδικός Πρόσκλησης 084.1b ”.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού.

Θέμα 3ο: Έγκριση για την 16η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2017.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού.

Θέμα 4ο: Έγκριση για την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ειδικού συμβούλου της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πέλλας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 5ο: Έγκριση για την απόσυρση και εκποίηση δύο μηχανημάτων έργων και ενός φορτηγού ιδιοκτησίας Π.Ε. Πέλλας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 6ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και πιστοποιημένου εκτιμητή προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α. σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 7ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης και λήψης μέτρων προστασίας πεζών σε κόμβους της περιφερειακής οδού Κατερίνης».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία μονάδας χαμηλής όχλησης επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς ιδιοκτησίας της εταιρείας AGROFOODS στο κληροτεμάχιο 41, αγροκτήματος διανομής Ν. Πλαγίων, Δ. Ν. Προποντίδας, Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 9ο: Έγκριση για τη θέσπιση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας κατ’ αποκοπή της Π.Ε. Χαλκιδικής έτους 2018. 
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.


Θέμα 10ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων της Π.Ε. Σερρών τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία”».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 11ο: Έγκριση για τη θέσπιση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας κατ’ αποκοπή της Π.Ε. Σερρών έτους 2018.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 12ο: Έγκριση για τη θέσπιση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας κατ’ αποκοπή της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2018.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 13ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ. -Π.Ε. Πιερίας και Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κοινωφελών κτιριακών υποδομών ιδιοκτησίας Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος».

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 14ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ. -Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Νάουσας για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Νάουσας».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 15ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. -Π.Ε. Ημαθίας για τη συμμετοχή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 16ο: Ορισμός εκπροσώπου Γενικής Συνέλευσης και μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία : “Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία” και διακριτικό τίτλο “Δίκτυο ΠΟΑΥ Θερμαϊκού”.

Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

Θέμα 17ο: Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 1ης αναθεώρησης σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL 09).

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Θέμα 18ο: Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 1ης αναθεώρησης σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΕL 10).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Θέμα 19ο: Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 1ης αναθεώρησης σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL 11).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Θέμα 20ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…