Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Απάντηση Δασοπόνου Π. Χασαλίδη σε δημοσίευμα για τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών στο δάσος ΓαβαλιώτισσαςΑρχικά  θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Θωμά Δ. Ευάγγελο για την ενασχόληση του με το πολύ σοβαρό θέμα των μέτρων πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δάσος της Γαβαλιώτισσας και την ανάδειξη του από  την ιστοσελίδα σας. Η ενασχόληση των ενεργών πολιτών με τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν γίνεται ,όπως στην περίπτωση αυτή, χωρίς προκαταλήψεις και με ειλικρινές ενδιαφέρον για το θέμα. Βοηθάει σημαντικά την Υπηρεσία μας στα πλαίσια εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών της περιοχής ευθύνης μας. 

Για την πληρέστερη ενημέρωση του ιδίου όσο και των αναγνωστών σας κρίνουμε σκόπιμο να προσθέσουμε  τα εξής:

Το δάσος της Γαβαλιώτισσας ή αλλιώς το περιαστικό δάσος Έδεσσας έχει έκταση 3.500 στρέμματα και αποτελεί στολίδι και πνεύμονα της πόλης της Έδεσσας. Στο σύνολο του είναι τεχνητό προστατευτικό δάσος, ιδρύθηκε δηλαδή μετά από οργανωμένες προσπάθειες κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, αναδασώσεων και δασοκομικών χειρισμών (αναγωγή θαμνώνων, απαγόρευση βόσκησης)  που έγιναν το χρονικό διάστημα 1960-1979. Ο στόχος των μελετητών ήταν η αντιμετώπιση των ολισθήσεων εδαφών και πλημμυρικων φαινομένων που έθεταν σε κίνδυνο τον σιδηροδρομικό σταθμό και κατοικίες στην περιοχή του, την Σιδηροδρομική Γραμμή στην περιοχή «Καραμάν», και την ανάντι επαρχιακή οδό Έδεσσας-Αριδαίας. Για την επίτευξη του κατασκευάστηκαν στις κοίτες των μικροχειμμαρων της περιοχής, σειρά χαμηλών φραγμάτων στερέωσης της κοίτης. Τα έργα αυτά, που είναι πλήρως ενσωματωμένα στο περιβαλλον, σε συνδυασμό με τις αναδασώσεις των λεκανών απορροής και την προστασία από την υπερβόσκηση, (απαγορεύσεις-περιφράξεις), έχουν επιτύχει πλήρως τους σκοπούς τους. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα αυτό δεν απασχολεί πλέον τους πολίτες της πόλης εδώ και δεκαετίες ούτε ως πιθανός κίνδυνος.  Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η αξιοποίηση  του  δάσους  για την άσκηση Δασικής Αναψυχής, και ως καταφυγίου άγριας πανίδας με στόχο τον εμπλουτισμό της ευρύτερης περιοχής. Αν και τα  προβλεπόμενα έργα δασικής αναψυχής δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ,  είναι γνωστό ότι το δάσος  αποτελεί χώρο καθημερινής άσκησης και αναψυχής πλήθους συμπολιτών μας. Για σύντομο χρονικό διάστημα λειτούργησαν έργα εμπλουτισμού της άγριας πτηνοπανίδας (φασιανός) . Η υλοτομία άνευ αδείας, η άσκηση βοσκής και θήρας εξακολουθεί να απαγορεύεται. 

Η αντιπυρική προστασία του δάσους απασχόλησε από την αρχή το στάδιο του σχεδιασμού-κατασκευής την Δασική Υπηρεσία. Το δάσος καλύπτεται από πυκνότατο δίκτυο άρτιων δασόδρομων, (μέγιστη απόσταση μεταξύ δρόμων της τάξης των 150 μ.), με στόχο  την δυνατότητα άμεσης προσβολής κάθε εστίας πυρκαγιάς εντός δεκαλέπτου πριν αυτή πάρει σημαντικές διαστάσεις. (Η μέθοδος αυτή είναι γενικότερα η ενδεδειγμένη για όλες τις δασικές πυρκαγιές). Για τον σκοπό αυτό κατασκευάσθηκε επίσης το πυροφυλάκιο στην κορυφή 606, που λόγω της θέσης του επιτρέπει την εποπτεία πολύ ευρύτερης έκτασης.  Πυροσβεστικοί κρουνοί υπάρχουν στο νότιο τμήμα του δάσους (περιοχή Γκαβαλιώτισσας-Ανοικτού θεάτρου) που τροφοδοτούνται από το δίκτυο νερού της πόλης και τον αγωγό ύδρευσης Κλησοχωρίου. Η κατασκευή δικτύου πυροσβεστικών κρουνών στο βόρειο τμήμα  του δάσους και στην περιοχή του 606  δεν κρίνεται εφικτή για λόγους κόστους και διαθεσιμότητας νερού. Στην περιοχή αυτή κατασκευάστηκαν  τέσσερις δεξαμενές νερού για την πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων (30-60 κ.μ) που τροφοδοτούνται από πηγαία ύδατα (υδρομαστεύσεις).Κατά την θερινή περίοδο ελέγχονται σε τακτική βάση, και όποτε απαιτηθεί τροφοδοτούνται και από οχήματα της Π.Υ. μετά από αίτηση μας στα πλαίσια της συνεργασίας των Υπηρεσιών. Επιπλέον έχει προταθεί από την Υπηρεσία μας η συμπλήρωση-κατασκευή σχετικού δικτύου στα όρια του δάσους με την πόλη, στην περιοχή «Ανω Καραμάν». 

Η  αντιπυρική προστασία  του δάσους αποτελούσε (και αποτελεί), πάντα προτεραιότητα του Δασαρχείου Έδεσσας. Μετά το 1998 οπότε το αντικείμενο της δασοπυρόσβεσης μεταφέρθηκε στην Π.Υ.  το Δασαρχείο έχει την ευθύνη διενέργειας μόνο των εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιων. Όμως έκτοτε η κατάσταση από πλευράς διάθεσης των απαραίτητων για την πρόληψη, πόρων επιδεινώνεται συνεχώς. Για το έτος 2018 διατέθηκε στο Δασαρχείο Εδεσσας  συνολικό ποσό της τάξης των 20.000€ αποκλειστικά και μόνο για την συντήρηση δασικού οδικού δικτύου σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης (από το όρος Βόρας μέχρι το όρος Πάικο έναντι αιτήματος- μελέτης συντήρησης της τάξης των 600 χιλ. € ).  

Γίνεται προσπάθεια η κατάσταση αυτή να αντιμετωπισθεί, με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση έστω και των ελάχιστων πόρων, και διαρκή προσφυγή στην βοήθεια των ΟΤΑ, οι οποίοι εξάλλου σε ετήσια βάση χρηματοδοτούνται και για έργα πρόληψης. (Δήμος Έδεσσας). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι συμβάλλουν με προθυμία  αλλά ωστόσο επίσης θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι  έχουν τους δικούς τους περιορισμούς (οικονομικούς και γραφειοκρατικούς), και προτεραιότητες (ευρος αρμοδιοτήτων). 

Ανεξάρτητα με τις προθέσεις όλων το τελικό αποτέλεσμα είναι ο  περιορισμός -μέχρι εγκατάλειψης- των εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε σχέση με το παρελθόν. 
 Οι απολύτως απαραίτητες εργασίες συντήρησης - έργων πρόληψης στο περιαστικό δάσος  συνιστώνται στην συντήρηση του οδικού δικτύου, για την εξασφάλιση της πρόσβασης, και στην διενέργεια υλοτομικών εργασιών και κλαδεύσεων συνεχώς με στόχο την απομάκρυνση βιομάζας -καύσιμης ύλης.  Δυστυχώς  οι συγκεκριμένες εργασίες πρόληψης δασικών Πυρκαγιών απαιτούν συνέχεια, μακροχρόνιο προγραμματισμό και δέσμευση (χρηματοδότηση). Δεν είναι δυνατόν να εκτελούνται αποσπασματικά και ιδίως στην διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Μέχρι το 2006-2007 συνεργεία  προσωπικού του Δασαρχείου διενεργούσαν σε ετήσια βάση εργασίες κλαδεύσεων, απομάκρυνσης ξηρών και κατακείμενων δένδρων, απομάκρυνσης υπορόφου ιδίως εκατέρωθεν του οδικού δικτύου και σε λωρίδες πλάτους 10-20 μέτρων. Η πρακτική αυτή αποσκοπούσε : α) Στην διευκόλυνση της συντήρησης των δρόμων. β) Στην μείωση του φορτίου καύσιμης ύλης τοπικά, (στεγασμένες αντιπυρικές λωρίδες) ,προκειμένου να είνα ασφαλέστερη η επέμβαση των δυναμεων πυρόσβεσης. Ωστόσο έκτοτε διακόπηκε η διάθεση πιστώσεων και προσωπικού στο Δασαρχείο,  και δεν ήταν-είναι δυνατό αυτές να δινεργούνται σε μόνιμη βάση από συνεργεία του Δήμου. Λύσεις ανάγκης που εξετάσθηκαν, (υλοτομία ξηρών πεύκων από εμπόρους-συνεταιρισμούς υλοτόμων, διάθεση προιόντων κλαδεύσεων για παραγωγή pellet η και τελικά και από ιδιώτες- ευρισκόμενους σε ανάγκη συμπολίτες μας  με στόχο την καυσοξύλευση) εφαρμόζονται περιοδικά. Δεν αποδίδουν όμως ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω του περιορισμένου οικονομικού ενδιαφέροντος. Το συγκεκριμένο είδος (Τραχεία Πεύκη) δεν είναι επιθυμητό για καυσοξύλευση με αποτέλεσμα πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον από την πλευρά ιδιωτών. 
Έτσι  επί της ουσίας είμαστε αναγκασμένοι να περιοριστούμε στην συντήρηση του Δασικού οδικού δικτύου που διενεργείται με πολύ κόπο (και κατά τελευταία  2 έτη κυρίως με δαπάνη του Δήμου Έδεσσας).

Η κατάσταση αυτή και η ανησυχία της Υπηρεσίας μας  προφανώς επισημαίνεται με κάθε ευκαιρία προς όλες τις αρμόδιες προϊστάμενες αρχές μας,  προς τους ΟΤΑ, και προς άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες (Π.Υ. - Πολιτική Προστασία) σε όλα τα σχετικά συντονιστικά όργανα.  
Όπως πολύ σωστά επισημάνατε κατά το έτος 2015 με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας μας και δαπάνη του Δήμου Έδεσσας,  συντηρήθηκε το Πυροφυλάκιο που βρίσκεται στο 606. Προσθέτουμε ότι κατά το ίδιο έτος και πάλι με δαπάνη του Δήμου Εδεσσας έγιναν επίσης εργασίες συντήρησης των υδατοδεξαμενών. Η συντήρηση αυτή στο πυροφυλάκιο έχει επαναληφθεί και άλλες φορές στο παρελθόν με δαπάνη του Δασαρχείου, και πάντα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό γινόταν στόχος βανδαλισμών. Το έτος 2015 στο πυροφυλάκιο έγιναν με δική μας υπόδειξη, μόνο οι απολύτως απαραίτητες εργασίες συντήρησης -στερέωσης, που απαιτούνταν για λόγους ασφαλείας. Δυστυχώς πολύ γρήγορα προξενήθηκαν και πάλι βανδαλισμοί, και φθορές. Προφανώς και είναι σε γνώση της Υπηρεσίας μας. Ωστόσο πιθανόν να  κατανοείτε την δυσκολία και την διστακτικότητα που έχουμε για να διαθέσουμε τους ελαχιστότατους πόρους μας για την αποκατάσταση φθορών που με μαθηματική βεβαιότητα θα επαναληφθούν σχεδόν άμεσα από συμπολίτες μας που δεν σέβονται την δημόσια περιουσία.  

Από τις 15/07/2018  για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, και μετά από πολλά χρόνια, στην Υπηρεσία μας διατέθηκαν  στα πλαίσια προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 32 εργαζόμενοι. Παρά τις οικονομικές και γραφειοκρατικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε αναφορικά με τον εξοπλισμό και την οργάνωση των εργασιών, εν μέρει  χάρη στην βοήθεια του Δήμου Έδεσσας και της Δημοτικής Επιχείρησης,  συγκροτήθηκαν δύο δεκαμελή συνεργεία. Εργάζονται σε εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών κατά απόλυτη προτεραιότητα  στο περιαστικό δάσος. Ουτε η συγκρότηση, ούτε ο εξοπλισμός , ούτε η μέθοδος εργασίας θα αποτελούσαν επιλογές της Υπηρεσίας μας ωστόσο ώς Δημόσια Υπηρεσία είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθουμε κάθε φορά με τα μέσα που μας διατίθενται, από την ιεραρχία για την παραγωγή του καλύτερο δυνατού αποτελέσματος. 
Ο σχεδιασμός μας προβλέπει την διενέργεια υλοτομικών εργασιών και εργασιών αφαίρεσης υπορόφου- μείωσης καύσιμης ύλης, καταρχήν  κατά μήκος της επαρχιακής οδού προς Κλησοχώρι - περιμετρικά του σχεδίου πόλης Έδεσσας  (περιοχή άνω καραμάν), και στη συνέχεια εντός του περιαστικού δάσους βόρεια αυτής. Τα πρώτα αποτελέσματα μπορεί κάθε συμπολίτης μας  να διαπιστώσει κατ’ ιδίαν, τόσο επιτόπου όσο και στις φωτογραφίες που σας παραθέτουμε.  Επίσης έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με την Π.Υ. στην ενεργοποίηση-χρήση του Πυροφυλακίου 606 με τοποθέτηση πυροφυλακα κατά τις επικίνδυνες ώρες της ημέρας.  Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη διενεργηθεί υλοτομίες βλάστησης και στην θέση αυτή που θα συνεχισθούν. Προβλέπεται επίσης η διενέργεια περιορισμένων επισκευών.

Συνοψίζοντας δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την κατάσταση που έχει εδώ και χρόνια διαμορφωθεί σε ότι αφορά τις εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην περιοχή ευθύνης μας. Προφανώς και δεν μπορούμε να “δηλώσουμε ετοιμότητα”, ή να καθησυχάσουμε κανένα για την κατάσταση του δάσους και πολύ περισσότερο να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών από το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών.  
Όμως μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κάνουμε ότι είναι δυνατό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, μέσων και πόρων που μας διατίθενται, και με πνεύμα σεβασμού και καλοπροαίρετης συνεργασίας τόσο με άλλες αρχές και Υπηρεσίες όσο και με οποιονδήποτε ενεργό πολίτη. Δυστυχώς το αν αυτό είναι επαρκες η όχι θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Εξάλλου η αντιμετώπιση του σύνθετου και επικίνδυνου αυτού φαινομένου εξ ορισμού απαιτεί την συνεργασία όλων των Υπηρεσιών στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, την εγρήγορση, ενημέρωση εκπαίδευση και τελικά την συμμετοχή των πολιτών.
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση-πληροφορία. 

Εδεσσα 08/08/2018 
Π. Χασιλίδης 
Δασοπόνος 
Δασαρχείο Εδεσσας

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

5 σχόλια:

 1. Μπράβο σας έστω και για αυτο το λίγο που κάνετε Δείτε με περισσότερη προσοχή το θέμα με τα λάστιχα με τις ρόδες που έχουν γεμίσει το δασος οι μελισσοκόμοι είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο όπου και να δεις υπάρχουν πεταμένα λάστιχα ιδιαίτερα εύφλεκτα .σε μια περίπτωση φωτιάς αλίμονο μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχω δει φίλε μου ενα μέρος κορυφή πλάι στο 606 με δεκάδες λάστιχα αυτοκίνητων, νόμισα οτι είναι πίστα καρτ άλλα με είπαν οτι βάζουν κυψέλες επάνω!.
   Έλεος δεν τους βλέπει κανένας ποίος έχει την ευθύνη ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ

   Διαγραφή

 2. ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΣΑΜΕ ΔΑΣΟΠΟΝΕ ΜΟΥ.
  ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑΔΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ Η΄ ΑΝ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΣΣΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ.
  ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ, ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ, ΚΑΡΓΚΙΟΖΙΛΙΚΙΑ Κ.Λ.Π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο στον φίλο Παύλο για την παρέμβασή του. Η τοπική δημόσια διοίκηση έχει άξια και υψηλού επιστημονικού επιπέδου καταρτισμένα στελέχη, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε από τις αντίστοιχες πολιτικές ηγεσίες.

  Τάσος Πέτκου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.