Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας


Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο 14η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

2ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου Αλμωπίας Γ' τριμήνου, οικ. έτους 2018

3ο Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

4ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016

5ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 3.090,60 € για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και εγγραφή των Κ.Α. στον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων έτους 2018 του Δήμου Αλμωπίας

6ο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην κατασκευή του έργου “Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ.Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας”

7ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Συντηρήσεις και αναπλάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

8ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

9ο Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » Πρόσκληση IV με αρίθμ. Πρωτ. 40.411/02-08-2018 στον άξονα προτεραιότητας “Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας”


10ο Απόφαση-Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας 2016-2019 όταν αυτό τροποποιηθεί

11ο Ακύρωση της με αριθ. 262/2017 Απόφασης Δ.Σ. περί εκμίσθωσης με δημοπρασία του χώρου πολλαπλών χρήσεων (Λαϊκή Αγορά), βάσει του άρθρου 192, παρ.8 του Ν.3463/2006

12ο Α) Υποβολή Πρότασης – Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Αλμωπίας με τίτλο «Δημιουργία Χώρου Πολλαπλών Χρήσεων στην Αριδαία του Δήμου Αλμωπίας», στο πλαίσιο της με Α.Π. 5838/740/Α3 /13-11-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης 083, A/A ΟΠΣ: 2419) Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, Β) βεβαίωση λειτουργίας/χρήσης των υποδομών του ακινήτου, το ανθρώπινο δυναμικό που θα διαθέτει για την υποστήριξη της λειτουργίας του καθώς ο τρόπος /εξασφάλιση της συντήρησής του, Γ) κάλυψη του ποσού που απαιτείται για την υλοποίηση της πρότασης πέραν του ποσού της χρηματοδότησης από πόρους του Δήμου Αλμωπίας και Δ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που θα απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης

13ο Παράταση υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 8Β-7Β-10 του Δημοτικού Δάσους (Τ.Κ. Σωσάνδρας)

14ο Τροποποίηση της με αριθ. 87/2018 απόφασης Δ.Σ. Αλμωπίας περί παραχώρησης Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Αριδαίας

15ο Εξέταση αίτησης περί ανέγερσης μνημείου Μακεδονικού Αγώνα και Βαλκανικών πολέμων στην Αριδαία

16ο Έκτακτη χρηματοδότηση προς το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

17ο Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ΝΠΔΔ ΚΕΚΠ-Α Δήμου Αλμωπίας, μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

18ο Έγκριση Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΝΠΔΔ ΚΕΚΠΑ Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2019.

19ο Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβιβάσεις ή μη επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

20ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.