Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας - Ορισμοί προέδρων στα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις


Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 κι ώρα 19:00΄, με τα παρακάτω εβδομήντα πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος  για την επέκταση της διάρκειας  του  
         προγράμματος  κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ .
2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή   
    Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας».
3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή 
    Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας».
4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
5. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ  ΣΚΥΔΡΑΣ.
6. Καθορισμός αμοιβής προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ
7. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ.
8. Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ για την νέα δημοτική περίοδο.
9. Ανάκληση της αριθ. 177/2019 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για ορισμό εκπροσώπου      
    της   Αμιγής Δημοτικής Επιχείρησης Υδροθεραπευτηρίου με την επωνυμία «ΤΑ       
    ΜΠΑΝΙΑ».
10. Ορισμός  επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία (ορισμός).
11. Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή αυθαιρέτων (ορισμός).
12. Ορισμός επιτροπής για αποζημίωση δέντρων λόγω κατασκευής έργων κοινής ωφέλειας        (ορισμός).
13. Ορισμός επιτροπής για αποζημίωση κτισμάτων, περιφράξεων λόγω κατασκευής έργων        κοινής ωφέλειας (ορισμός).
14. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Σκύδρας 
      (ορισμός).
15. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών (ορισμός).
16. Συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής Υπηρεσιών (ορισμός).
17. Συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής  Έργων  με προϋπολογισμό άνω των 5.869,41     
      ευρώ (μετά από κλήρωση).
18. Συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής  Έργων  με προϋπολογισμό  έως 5.869,41 ευρώ          (μετά από κλήρωση).
19. Συγκρότηση Επιτροπής  Εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (μετά          από κλήρωση).
20. Συγκρότηση Επιτροπής    Διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση 
      πραγμάτων (μετά από κλήρωση).

21. Συγκρότηση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
22. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
      προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου 2019.
23. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού     
      εσόδων  – εξόδων έτους 2019 – κάλυψη εισφορών από ΟΑΕΔ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)     
      Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
24. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού  
      εσόδων  – εξόδων έτους 2019 (ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ).
25. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού      
      εσόδων  – εξόδων έτους 2019 (Τακτικές αποδοχές και εισφορές υπαλλήλων του Δήμου        μας)
26. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού  
      εσόδων – εξόδων έτους 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
27. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  
      έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 .
28. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 
      έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 (υπόλοιπα  
      θεομηνίες).
29. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού    
      εσόδων – εξόδων έτους 2019 (Τακτικές αποδοχές και εισφορές μεταφερόμενων  
      υπαλλήλων ΙΔΟΧ στο Δήμο μας από το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ).
30. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού 
      εσόδων – εξόδων έτους 2019.
31. Έγκριση ένταξης του Δήμου Σκύδρας στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 των 
      βεβαιωμένων, στην Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ οφειλών.
32. Αποδοχή ποσού υπό το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, 
      κατανομή στις σχολικές επιτροπές.
33. Τοποθέτηση τριών ιστών ΦΟΠ και Φ.Σ. Υδραργύρου και χορήγηση νέας παροχής 
      ισχύος 8 ΚVA.

34. Οικονομική ενίσχυση ενδεών.
35. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
36. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
37. Έγκριση της αριθ. 115/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Σκύδρας .
38. Έγκριση της αριθ. 114/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Σκύδρας.
39. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έργων Δήμου Σκύδρας έτους 2020.
40. Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης  - παράταση συνολικής προθεσμίας-  
      για το υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ 
      ΣΚΥΔΡΑΣ».
41. Έγκριση 1ης παράτασης  τμηματικών προθεσμιών των εργασιών με αναθεώρηση του 
      έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
      ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
42. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου 
      «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
43. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
      ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ».
44. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΗ  
      ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΥ».
45. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 
      ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» αριθ. μελ. 10/2018.
46. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ 
      ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ».
47. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ 
      ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ».
48. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και  
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ           
      ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» αριθ. μελ.4/2018.
49. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. 
      ΜΕΝΗΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
50. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» αριθ. μελ. 1/2018.
51. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» αριθ. μελ. 8/2018.
52. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ 
      ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» αριθ. μελ.9/2018.
53. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ  
      ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» αριθ. μελ.19/2018.
54. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 
      ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» αριθ. μελ.24/2018.
55. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
56. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
      οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ 
      ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
57. Τροποποίηση της αριθ. 344/2018 ΑΔΣ ως προς το μέλος επιτροπής παρακολούθησης.
58. Τροποποίηση της αριθ. 385/2018 ΑΔΣ ως προς το μέλος επιτροπής παρακολούθησης.
59. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΤΑΠ.
60. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του αριθ. 712β σχολικού κλήρου, έκτασης 24.312 
      τμ στην Τ.Κ. Καλλίπολης..
61. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του αριθ. 428 σχολικού κλήρου, έκτασης 25.000 
      τμ  στην Τ.Κ. Καλυβίων.
62. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία των αριθ. 512 & 513 σχολικών  κλήρων, έκτασης  
      35.000  τμ στην Τ.Κ. Ριζού.
63. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του αριθ. 47 σχολικού κλήρου, έκτασης 22.062 τμ 
      και του αριθ. 281 σχολικού κλήρου έκτασης 2.800 τμ στην Τ.Κ. Δάφνης.

64. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία τμημάτων  22.511,06 τμ και 23.312,56 τμ από την 
      αριθ. 526 δημοτική έκταση στην Δ.Κ. Σκύδρας.
65. Λήψη απόφασης για την μεταφορά του προσωπικού ΙΔΟΧ που υπηρετεί στο 
      πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4483/2017.
66. Έγκριση πρόσληψης  υπαλλήλου χειριστή JCB δίμηνης διάρκειας.
67. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στην Τ.Κ. Ριζού.
68. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας στο Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας στην 
      Εύξεινο Λέσχη Σκύδρας.
69. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Μαυροβουνίου στον     
      αθλητικό σύλλογο ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
70. Παραχώρηση κατά χρήση έναντι τιμήματος του δημοτικού γηπέδου Καλής  στο ιδιωτικό 
      ΚΔΑΠ «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ».
71. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Σεβ/νών  στον αθλητικό 
     σύλλογο ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
72. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ΔΑΚ Καλυβίων σε αθλητικούς συλλόγους του 
      Δήμου μας.
73. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ΔΑΚ Σκύδρας  σε αθλητικούς συλλόγους του 
      Δήμου μας  για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
74. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των δημοτικών γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ  σε αθλητικούς 
      συλλόγους του Δήμου μας  για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
75. Έγκριση διενέργειας προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με την 
      Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πέλλας και ορισμός υπευθύνου.

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 σχόλια:

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.