Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ανοιχτή επιστολή Δ. Κλείτσα, αιρετού εκπροσώπου ΠΥΣΔΕ Πέλλας για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξειςΣυναδέλφισσες και Συνάδελφοι

   Ελπίζοντας ότι αύριο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα ανταμωθούμε επιτέλους με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας στα σχολεία μας έστω σε συνθήκες υγειονομικής (αν)ασφάλειας - το 91% των μαθητών στα Γυμνάσια και το 92% των μαθητών στα ΓΕΛ φοιτούν σε τμήματα μεγαλύτερα του μέσου όρου των 17 μαθητών όπως παραπλανητικά δήλωσε η κ. υπουργός- σας εύχομαι καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία πρωτίστως για όλους μας.
   Για τη εκπαίδευση όμως συνολικά η σχολική χρονιά 2020-21 προ-διαγράφεται τουλάχιστον ανάλογη της προηγούμενης 2019-20, της πρώτης χρονιάς και της θητείας της νέας κυβέρνησης. Ας θυμηθούμε λοιπόν μερικούς "σταθμούς" στην πορεία του κυβερνητικού έργου στην εκπαίδευση:
Τον Αύγουστο του    2019 έγινε αναστολή     λειτουργίας των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Παράλληλα με τον ίδιο νόμο δόθηκε η  εξουσιοδότηση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για την παράταση με υπουργική απόφαση, της ανωτέρω αναστολής και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Τα διετή προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια αποτελούσαν το νέο υπόδειγμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, παρέχοντας μία ακόμη προοπτική για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.
Το άρ. 50 του ν. 4653/2020 που προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού αποφοίτων ιδιωτικών κολλεγίων στη Δημόσια Εκ-παίδευση, εξισώνοντας τα συγκεκριμένα πτυχία με αυτά των πτυχιούχων των Πανεπιστήμιων. Εργαλείο υποβάθμισης της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λείανσης του εδάφους για την τροποποίηση/κατάργηση στην επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Ψήφιση, εν μέσω πανδημίας, του ν.4692/20, που μεταξύ των άλλων κατηγοριοποιεί τα σχολεία με τη μεγάλη αύξηση των προτύπων, επαναφέρει την τράπεζα θεμάτων, την εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (προάγγελο της διακηρυγμένης θέσης της κυβέρνησης για επαναφορά και της τιμωρητικής ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22, η οποία θα συνδέεται άμεσα και με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας), την αναχρονιστική αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια, συρρικνώνει διδακτικά αντικείμενα ( η ΥΑ για τα ωρολόγια προγράμματα  η οποία καταργεί μαθήματα, ακόμα και πανελλαδικώς εξεταζόμενα, από το δημόσιο σχολείο, εξοβελίζει ολόκληρους επιστημονικούς τομείς και κλάδους ειδικοτήτων από την εκπαίδευση). 
Ψήφιση του ν. 4713/20. Η ιδιωτική εκπαίδευση περνάει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας. Διαλύει εργασιακές σχέσεις, έχει ήδη οδηγήσει σε δεκάδες αναιτιολόγητες απολύ-σεις και θέτει εν αμφιβόλω την εγκυρότητα των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από τα ιδιωτικά σχολεία, εις βάρος των μαθητών των δημόσιων.
  Μπορεί το επιδημιολογικό φορτίο, όπως λέγεται να είναι βαρύ και να επιβάλλει ανάμεσα στα άλλα μέτρα και την υποχρεωτική χρήση της μάσκας, όμως το διαχειριστικό φορτίο της εκπαίδευσης (σχεδιασμός, προγραμματισμός, υλοποίηση, αποτίμηση) αποδεικνύεται εξί-σου βαρύ και "ρίχνει τη μάσκα-προσωπείο της αριστείας" του ΥΠΑΙ-Θ. Εξηγούμαι. 
Η αναγκαιότητα της τηλεκπαίδευσης εν μέσω πανδημίας υπηρετήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την εθελοντική μαζική, φιλότιμη και εν πολλοίς αποτελεσματική -παρά την έλλειψη επιμορφωτικών εργαλείων γι αυτή - συμμετοχή μας. Στη διάρ-κειά της εξαγγέλθηκε πολλές φορές από το υπουργείο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης μας στη διδακτική μέσω τηλεκπαίδευσης. Κανένα δεν υλοποιήθηκε.  Ευτυχώς θα υποστήριζαν όσοι είχαν την εμπειρία  επιμορφωτικών προγραμμάτων τύπου "σκοιλ ελικικου". Βέβαια αυτό το γνωρίζουμε μόνο εμείς Τα καθεστωτικά ΜΜΕ το αγνοούν. Έτσι καταλήξαμε σήμερα το διαχειριστικό έλλειμα της εξουσί-ας να επικοινωνείται και να το εισπράττουμε ως απροθυμία ή και ανικανότητα δική μας. Ακόμη και σήμερα που διαγράφεται άμεσος ο κίνδυνος παράτασης της αναστολής του εκπαιδευτικού έργου κανείς από τους άριστους δε μιλά για άμεση επιμόρφωση. Αντίθετα η  ΥΑ 120126/ΓΔ4 "Παροχή Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδυση για το σχ. έτος 2020-2021" τη ρυθ-μίζει αγνοώντας υποκριτικά τις αντικειμενικές αδυναμίες παραγωγικής εφαρμογής της και την προοπτική της απαξίωσής της.
Η αξιοκρατία στην εκπαίδευση έλαμψε με τη θεσμική της κατοχύρωση αυτό το καλοκαίρι. Ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί  με διοικητικό - διεκπεραιωτικό   έργο και ευθύνη όπως είναι οι Διευθυντές/ντριες Εκ/σης μετατράπηκαν σε μια νύχτα σε πολιτικά πρόσωπα. Η επιλογή τους ως νέων και προσωρινών έγινε με διαδικασίες fast truck από διορισμένο συμβούλιο επιλογής, χωρίς ίχνος μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων. Διορίστηκαν λοιπόν  και δεν επιλέχτηκαν. Και μάλιστα ανάμεσά τους μεγάλος αριθμός αιρετών και συνδικα-λιστών της ΔΑΚΕ. Ο κρατικός μηχανισμός ως λάφυρο για τα αλήστου μνήμης "δικά μας παιδιά". Αντικαταστάθηκαν επίσης τα διορισμένα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων με άλλα. Γιατί άραγε; Μήπως μας κλείνουν το μάτι για την επερχόμενη αξιολόγηση;
Με την 102027/ΓΔ5/30/7/2020 εγκύκλιο της γ.γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ καλούνταν τα υπηρεσιακά συμβούλια να ολοκληρώσουν τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών μέχρι τις 14 Αυ-γούστου. Ανεφάρμοστη και στα όρια της νομιμότητας εξέθεσε διοικητικά τον εκδότη της και λειτούργησε ως οιωνός της ατα-ξίας και της στασιμότητας των υπηρεσιακών μεταβολών. Οι υπηρεσιακές μεταβολές δεν έχουν ολοκληρωθεί στο βαθμό που οι σχολικές μονάδες να είναι πλήρως λειτουργικές για την προσφορά του εκπαιδευτικού τους έργου και μάλιστα μέσω τη-λεκπαίδευσης. Το κυριότερο όμως είναι ότι πολλοί/ές συνάδελφοι/ισσες δεν μπορούν να προχωρήσουν στον προγραμματισμό και τη οργάνωση της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής. Η πανδημία έχει παίξει έστω και περιορισμένα το ρόλο της. Στο τέλος  της εβδομάδας  προβλέπεται ο κύριος όγκος τους ( αποσπάσεις και διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου, εξέταση εν-στάσεων, τοποθέτηση αναπληρωτών Β΄φάσης κ.λ.π) να έχει ολοκληρωθεί.
Για την εμφανέστατη ανεπάρκεια και προχειρότητα με την ο-ποία έγινε η διαχείριση της προπαρασκευής του ανοίγματος των σχολείων μέσα σε περιβάλλον υγειονομικού κινδύνου δε θα σημειώσω απολύτως τίποτα. Έχουμε όλοι και όλες άμεση εμπειρία είτε ως εκπαιδευτικοί είτε ως γονείς. Το παιχνίδι της επίρριψης των ευθυνών ανάμεσα στα υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας είναι αμφίρροπο και τραγελαφικό. Στη διάρκειά του όμως πέφτουν οι μάσκες της αριστείας, όχι βέβαια γιατί είναι μεγάλες. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν η "ατομική ευθύνη"  είναι το καταφύγιο από την απειλή της "συλλογικής ανευθυνότητας" των αρμοδίων.
Ας δούμε όμως και τις θετικές εξελίξεις Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχουμε μαζικούς, μόνιμους διορισμούς στη δημόσια εκπαίδευση! 1628 νέοι μόνιμοι συνάδελφοι/ισσες στη δευτεροβάθμια ΕΑΕ και ανάλογος περίπου αριθμός στην πρωτοβάθ-μια είναι αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη. Μαζικοί διορισμοί που προγραμματίστηκαν, εξασφαλίστηκαν δημοσιονομικά και δρομολογήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και ολοκληρώθηκαν ο-μαλά από τη σημερινή. Λαμπρό παράδειγμα προόδου όταν η κρατική λειτουργία έχει συνέχεια. Η Α΄ φάση πρόσληψης των αναπληρωτών έγινε σε έγκαιρο χρόνο και σε ικανοποιητικό ποσοστό πλήρωσης των λειτουργικών κενών. Στην Πέλλα άγγιξε το 60%. Οι αιτήσεις για αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ικανοποιήθηκαν σε πολύ υψηλό ποσοστό. Η απροκατάληπτη προσέγγιση της πραγματικότητας, απαλλαγμένη από ιδεοληπτικές εμμονές είναι απαράβατος όρος για κάθε προσπάθεια βελτίωσής της. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
  Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές με βρίσκει το νέο της από-φασης του Υ.ΠΑΙ.Θ για παράταση της αναστολής  λειτουργίας των σχολικών μονάδων της ΠΕ Πέλλας. Κακό νέο! Δεν αλλάζω  την εισαγωγική παράγραφο της επιστολής. Ας μοιάζει με αναχρονισμό. Προσαρμόζω όμως την επιλογική της παράγραφο στα νέα δεδομένα. 
   Σας προτείνω λοιπόν από αύριο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τη σύγκληση των Συλλόγων σε έκτακτες συνεδριάσεις προκειμένου να αξιολογήσουμε τη διαμορφούμενη πραγματικότητα στην εκπαίδευση, να αποτιμήσουμε με ψυχραιμία και νηφαλιότητα τα επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας (κάλυψη σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ανάθεση μαθημάτων με προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, υποστηρικτικές της τηλεκπαίδευσης υποδομές σε ψηφιακή τεχνολογία) και να τα καταγράψουμε με τη μορφή απόφασης του Συλλόγου ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε σχολική μονάδα θα οργανώσει τη σχολική ζωή ως ψηφιακή πραγματικότητα και θα μεθοδεύσει πρόγραμμα τηλεκπαίδεσης ως υποκατάστατου της πραγματικής εκπαιδευτικής πράξης. Παράλληλα αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου να αποσταλεί στη ΔΔΕ και  να κοινοποιηθεί στις Α΄και Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Έτσι χωρίς φόβο και με αυτοπεποίθηση θα καταδείξουμε από τη μια την παντελή έλλειψη επιμορφωτικής και οργανωτικής υποστήριξής μας από το Υπουργείο και από την άλλη την υπηρεσιακή μας ετοιμότητα να προσφέρουμε το εκπαιδευτικό έργο μας σε πρωτοφανώς δυσμενείς συνθήκες ( τηλεκπαίδευση χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε λεπτό άμεσης, ζωντανής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 12-18 ετών).
     Με την υπενθύμιση του αυτονόητου, ότι δηλαδή πάνω απ όλα προέχει η υγεία και η ασφάλεια τόσο η δική μας όσο και των αγαπημένων μας σας εύχομαι και ψυχική δύναμη ενόψει της νέας χρονιάς.

Έδεσσα 20 Σεπτεμβρίου 2020

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς!
Δημήτρης Ε. Κλείτσας  ΠΕ02 / 2οΓΕΛ Έδεσσας
Τακτικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Πέλλας
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Α.Σ.Κ.Κ.- ΣΥΝ.Ε.Κ
dimklitsas@gmail.com
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

3 comments:

 1. Βγήκαν και οι γυμνοσάλιαγκες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μάθε να είσαι άνθρωπος και μετά κελάηδησε όσο θέλεις, γιατί να διδάσκεις χωρίς να είσαι άνθρωπος ούτε ζώα δεν εκπαιδεύεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αντί να καθόσασταν τόσο καιρό εσύ και οι συνάδελφοι σου ας ετοιμάζατε μαθήματα τηλεκπαίδευσης ή όπως αλλιώς τα λένε, όλοι δουλεύαμε κανονικά, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είστε στο μάτι όλων, μόνοι σας εχετε βγάλει τα μάτια σας και ναι αυτό είναι κοινωνικός αυτοματισμός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.