Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τυπική διαδικασία ή ύψιστη δημοκρατική διαδικασία για τον κάθε πολίτη;Του Δημήτρη Τσουφλίδη*


Σε 18 μήνες έχουμε Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές. 

Ως πολίτες θα κληθούμε να επιλέξουμε περιφερειάρχη και περιφερειακούς συμβούλους, τον δήμαρχο και τους δημοτικούς – κοινοτικούς συμβούλους του Δήμου μας. 

Σε μια ιδεατή κατάσταση ή σε μια αξιοκρατική αυτοδιοίκηση το πρώτο που θα έπρεπε να πράττουν οι πολίτες θα ήταν να αξιολογήσουν τους αιρετούς που διοικούν σήμερα την περιφέρεια, τον δήμο ή την κοινότητά τους και μετά να τον ψηφίσουν ή να τον καταψηφίσουν.
Δηλαδή θα πρέπει να αξιολογήσουν:
εάν κατασκεύασαν τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης των πυρκαγιών
εάν φρόντισαν τη διασύνδεση των Κοινοτήτων με ασφαλή οδικό δίκτυο
εάν συντήρησαν τις υποδομές σε: δρόμους, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης κ.α.
εάν συντήρησαν τους κοινόχρηστους χώρους (παιδικές χαρές κλπ) και τα σχολεία 
εάν διασφάλισαν την καθαριότητα της πόλης, τη λειτουργία αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων και την καθημερινότητα του πολίτη γενικότερα
εάν αξιοποίησαν κοινωνικά προγράμματα για τη λειτουργία μονάδων κοινωνικής μέριμνας
εάν στήριξαν τους πολίτες την περίοδο της πανδημίας 
εάν τήρησαν όσα υποσχέθηκαν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα βάση του οποίου αξιολογήθηκαν και εκλέχθηκαν.

Το στοίχημα όμως της επόμενης 5ετούς περιφερειακής και δημοτικής θητείας 2024–2029 είναι δυσκολότερο και πιο απαιτητικό. 
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο υποψήφιος δήμαρχος πρέπει να έχει ένα ρεαλιστικό, μετρήσιμο και αναπτυξιακό όραμα για την επόμενη περίοδο. Να έχει την ικανότητα αξιοποίησης των ευκαιριών που του δίνει το ΕΣΠΑ 2021–2027 και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης), προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνουν οι σύγχρονες τεχνολογίες.

Σε ανύποπτο χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2019 στο Σεράφειο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων την πρότασή της για τους πέντε (5) στόχους πολιτικής που θέτει για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2021–2027.

Για πρώτο στόχο προτείνει δράσεις που αφορούν κυρίως την κεντρική διοίκηση και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
Μεταξύ των άλλων προκρίνεται: 
η προώθηση επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, 
η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης και «ψηφιοποίηση» των υπηρεσιών (διακυβέρνησης, προμηθειών, υγείας, μάθησης, εμπορίου κ.α.), 
η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τον δεύτερο στόχο προτείνει δράσεις που αφορούν κυρίως τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις. 
Μεταξύ των άλλων προτείνεται:
η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, 
η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα σε μη συνδεδεμένα νησιά και αγροτικές περιοχές, 
ο εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης, 
οι κατασκευές εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών,
η ανακύκλωση των απορριμμάτων και προώθηση της κυκλικής οικονομίας, 
η ενδυνάμωση των μικρών δήμων, 
η μέριμνα για τις προστατευόμενες περιοχές, 
η κατασκευή υποδομών για πρόληψη και προστασία από τις φυσικές καταστροφές.

Για τον τρίτο στόχο προτείνονται δράσεις που αφορούν την κεντρική διοίκηση, την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Μερικές από αυτές είναι ενδεικτικά: 
ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, 
οι υποδομές βελτίωσης της προσβασιμότητας των μικρών νησιών,
η προώθηση της αειφόρου αστικής κινητικότητας στις μεγάλες πόλεις, 
η συμπλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών,
οι ευρυζωνικές υποδομές για τα νοικοκυριά και τους βασικούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.).

Στον τέταρτο στόχο προτείνονται δράσεις που αφορούν την κεντρική διοίκηση, την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σε αυτόν τον στόχο υπάρχει:
η βελτίωση της πρόσβασης στην εργασία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, 
η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας, 
η βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
η ενίσχυση της δια βίου μάθησης, 
η προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, 
η βελτίωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Τέλος στον πέμπτο στόχο προτείνει δράσεις που αφορούν κυρίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Για παράδειγμα αναφέρονται:
οι επενδύσεις προώθησης της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των πλέον ευάλωτων περιοχών, ιδιαίτερα των μικρών απομακρυσμένων νησιών, των ορεινών ζωνών και των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών που υφίστανται διαρκείς διαρθρωτικές αδυναμίες.

Σίγουρα θα ακούσουμε πολλά σε αυτή την προεκλογική περίοδο. 
Θα ακούσουμε και πάλι για χρεωμένους Δήμους ή Περιφέρειες. 
Θα ακούσουμε τις δικαιολογίες για τις στρεβλώσεις του «Κλεισθένη».
Θα ακούσουμε για την πανδημία που άλλαξε τις προτεραιότητές μας θα, θα, θα….
Σε όλα αυτά μπορεί κάποιος να δείξει τον Δήμο Τρικκαίων και τον δραστήριο Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου που δεν έχει σταματήσει να παρουσιάζει έργο για τον τόπο του. 

Η Αυτοδιοίκηση (δήμοι και περιφέρειες), είναι μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία, ίσως και την τελευταία τόσο σημαντική, για να αλλάξουν άρδην την εικόνα στις τοπικές κοινωνίες και να δώσουν μια άλλη ποιότητα ζωής και υπηρεσίες στους πολίτες. 
Γενικά έχουν το διαβατήριο που δεν είναι άλλο από το Ελληνικό Σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, που αποτελεί παράλληλα και ένα πολυεργαλείο, το οποίο πρέπει περιφερειάρχες και δήμαρχοι να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Να αξιοποιήσουν καθώς το επενδυτικό κενό – μετά από μια μακρά περίοδο υποεπένδυσης- καλύπτεται (από το Ταμείο) και αναμένεται να κινητοποιήσει τεράστια κεφάλαια. Ο σχεδιασμός που ακολούθησε μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έθεσε τις βάσεις ενός φιλόδοξου οράματος, ωστόσο η εκτέλεση του είναι το επόμενο κρίσιμο στοίχημα.

Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο υποψήφιος δήμαρχος, εκτός από τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη με μια καθαρή και ασφαλή πόλη και με προσβάσιμο τον δημόσιο χώρο σε όλους, να αναλάβει τη δέσμευση για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης, αντίστοιχα, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, αλλά και από την υπεραξία που θα δημιουργήσει στις υπάρχουσες υλικές και άυλες επενδύσεις.

Εάν κάποιος νομίζει ότι το 2023 είναι μακριά, διαπράττει σοβαρότατο λάθος. 
Εάν αρχίσουμε να οραματιζόμαστε από σήμερα για την επόμενη μέρα, τότε μπορεί να κτίσουμε ένα όραμα για τις περιφέρειες και τις πόλεις μας. Στο χέρι μας είναι. Για να μην μετατραπεί μια ακόμη εκλογική διαδικασία της Αυτοδιοίκησης σε ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

*Ο Δημήτριος Ν. Τσουφλίδης είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ως Δημοσιογράφος Μέλος της ΕΔΗΠΗΤ.

 

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.