Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Πρόσληψη 5 ατόμων στον Δήμο ΑλμωπίαςΟ Δήμος Αλμωπίας ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου δύο (2) µηνών, µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει, µε τις εξής κατά αριθµό ατόµων
ειδικότητες: 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν, µαζί µε τα αναφερόµενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Αλµωπίας (∆/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι : από Πέµπτη 11/05/2023 µέχρι και την Τετάρτη 17/05/2023.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
2) Αποδεικτικό κατοχής τυπικών προσόντων (απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης)
3) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή 1ης ειδικότητας οποιασδήποτε οµάδας Β΄ή Α΄. Επίσης
µπορεί και χειριστής οποιασδήποτε οµάδας Β΄ή Α΄ που έλαβε την άδεια µε αντιστοίχιση
παλαιάς άδειας και τώρα κατέχει την 1.3. (για τις θέσεις χειριστή φουξ)
4) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή 3ης ειδικότητας οποιασδήποτε οµάδας Β΄ή Α΄. Επίσης
µπορεί και χειριστής οποιασδήποτε οµάδας Β΄ή Α΄ που έλαβε την άδεια µε αντιστοίχιση
παλαιάς άδειας και τώρα κατέχει την 3.5.(για την θέση χειριστή γκρέιντερ)
5) Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης – χειριστή γεωργικού ελκυστήρα
6) Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική σε ισχύ
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8) Βεβαιώσεις σπουδών (στην περίπτωση που υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν)
9) Βεβαίωση ανεργίας (αν υπάρχει)
10) Έγγραφα που να αποδεικνύουν (Α.Φ.Μ. - ΑΜΚΑ - ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ)
11) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου οποιασδήποτε τράπεζας (πρώτο όνοµα του ∆ικαιούχου)
12) Υ∆ (διατίθεται µαζί µε την αίτηση)

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.