VW
AGROexpert

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ιδρύθηκε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο στη Σκύδρα και ΕΕΕΚ στην Αριδαία

Από το γραφείο της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ. Τζάκρη ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με την οποία ιδρύονται Ειδικό Γυμνάσιο στη Σκύδρα και Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( ΕΕΕΚ) στην Αριδαία.


Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιουλίου δημιουργήθηκαν ύστερα από δέκα χρόνια  εννέα νέα τμήματα ένταξης (Τ.Ε.) στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και τέσσερα νέα τμήματα ένταξης (Τ.Ε) στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας επίσης με Κοινή Υπουργική Απόφαση των δύο Υπουργών.

Όλα τα ανωτέρω είχε προτείνει η Υφυπουργός κ. Τζάκρη σε σχετική συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη προ διμήνου, όπου συζητήθηκε η αναγκαιότητα ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και ο κ. Φίλης είχε αποδεχτεί το αίτημα που τώρα υλοποιείται καθ’ ολοκληρίαν.

Η ίδρυση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου στον Δήμο Σκύδρας, για την οποία υπήρχαν θετικές εισηγήσεις του ΚΕΔΔΥ Πέλλας, της Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής κ. Πηλείδου και του σχολικού συμβούλου της περιοχής κ. Ζήση Αγγελίδη, κρίθηκε απαραίτητη διότι στον νομό Πέλλας δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα, η οποία να καλύπτει την υποχρεωτικότητα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (πλην των ΕΕΕΕΚ), ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια στις Δ.Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Σερρών, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία τη λειτουργία Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και στον Νομό Πέλλας, ώστε η πολιτεία να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία.  

Όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ) εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και η φοίτηση περιλαμβάνει πέντε τάξεις. Στα Γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιμα με τα Ειδικά Γυμνάσια. Στο πέρας της Δ΄ τάξης χορηγούν τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και στην Ε΄ τάξη πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2β. 

Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο ΕΕΓ, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού), κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ, σε ειδικότητα αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού.

Οι ειδικότητες για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σκύδρας που συνάδουν με τις τοπικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας που προτάθηκαν από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας είναι οι εξής:
- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής του Τομέα Πληροφορικής.
- Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
- Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
- Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
- Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
- Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σκύδρας με την αριθ. 138/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδότησε θετικά για την ίδρυση του σχολείου και δεσμεύθηκε να αναλάβει τις δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας του. Συγκεκριμένα θα αναλάβει πλήρως τη δαπάνη αρχικής και οριστικής στέγασης, ενώ η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκύδρας βεβαιώνει την ανάληψη των λειτουργικών δαπανών. Επίσης, η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας βεβαιώνει την ανάληψη της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών.

Ως χώρος για τη στέγαση του σχολείου προκρίνεται από τον Δήμο Σκύδρας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Μαυροβουνίου. Μέχρι της ανακατασκευής του ανωτέρω σχολείου, προτείνεται η στέγασή του στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Ανύδρου. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι θα καλυφθούν επαρκώς και αποτελεσματικά και οι ανάγκες που θα εμφανισθούν μελλοντικά. Το πρώην Δημοτικό Σχολείο Μαυροβουνίου  χωροταξικά μπορεί να δεχθεί μαθητές από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, καθότι βρίσκεται στο κέντρο της (π.χ. απέχει 10 km από Έδεσσα, 25 km από Αριδαία, 25 km από Γιαννιτσά και 15 km από την Κρύα Βρύση). 

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Τζάκρη εξέφρασε στον κ. Φίλη την ικανοποίηση της για την ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου στον Δήμο Σκύδρας τονίζοντας ότι ικανοποιεί εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές απαιτήσεις ολόκληρου του Νομού Πέλλας και υλοποιείται και η δέσμευση της πολιτείας να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης  στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Επίσης με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ιδρύεται Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΚ)  στον Δήμο Αλμωπίας για την λειτουργία του οποίου έχουν προταθεί οι εξής ειδικότητες:
- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής του Τομέα Πληροφορικής.
- Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
- Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
- Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Το νέο ΕΕΕΕΚ θα στεγαστεί στους χώρους του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν περαιτέρω οι χώροι και οι ιδιαίτερα πλούσιες υποδομές που ήδη υπάρχουν εκεί. Επιπλέον θα αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα (προς όφελος των μαθητών) το ανθρώπινο δυναμικό μέσω αλληλοϋποστήριξης των δύο δομών Ειδικής Αγωγής.

Για την ίδρυση του νέου ΕΕΕΚ υπήρχαν ήδη θετικές εισηγήσεις του ΚΕΔΔΥ Πέλλας, του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και του Σχολικού Συμβούλου της περιοχής, ενώ υπήρχαν επίσης βεβαιώσεις ανάληψης δαπανών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Αλμωπίας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την μεταφορά των μαθητών.

Το προβλεπόμενο Μαθητικό Δυναμικό είναι 9 μαθητές. Ήδη φοιτούν οκτώ μαθητές στο ΕΕΕΕΚ Έδεσσας, ενώ διαμένουν στην περιοχή της Αλμωπίας. Επίσης ένας μαθητής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας έχει γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ να συνεχίσει τη φοίτησή του σε ΕΕΕΕΚ. Η ίδρυση νέου ΕΕΕΚ κρίθηκε απαραίτητη καθώς η ύπαρξη ΕΕΕΕΚ στην Έδεσσα, αναγκάζει τους ανωτέρω οκτώ μαθητές, αλλά και τους μελλοντικούς, να καλύπτουν κάθε μέρα μεγάλες αποστάσεις. Η Αριδαία απέχει από την Έδεσσα 27 km, πολλά όμως χωριά του Δήμου απέχουν πολύ περισσότερο καθώς στο ΕΕΕΕΚ της Έδεσσας φοιτούν μαθητές από Θηριόπετρα και Φούστανη που απέχουν 44 km από την Έδεσσα, ενώ στο Ειδικό Δημοτικό της Αριδαίας φοιτούν μαθητές από την Περίκλεια η οποία απέχει 60 km από την Έδεσσα. Σημειώνεται εδώ ότι το οδικό δίκτυο είναι ορεινό και τους χειμερινούς μήνες συχνά καλύπτεται από χιόνια και πάγο. Επομένως, η μετακίνηση των μαθητών ήταν δύσκολη, κουραστική και οικονομικά ασύμφορη.

Η Υφυπουργός κ. Τζάκρη εξέφρασε την ικανοποίησή της για το ότι ο Υπουργός Παιδείας προχώρησε στην υλοποίηση της πρότασης ίδρυσης ΕΕΕΚΚ στην Αλμωπία, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, δηλαδή αφενός το ορεινό του εδάφους της περιοχής της Αλμωπίας, απ’ όπου σήμερα οι μαθητές μετακινούνται στο ΕΕΕΕΚ Έδεσσας, αφετέρου δε το γεγονός ότι η συστέγασή του με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση των χώρων και των ιδιαίτερα πλούσιων υποδομών που ήδη υπάρχουν εκεί. 

Με την ίδρυση του νέου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου στη Σκύδρα και του νέου ΕΕΕΚ στην Αριδαία αλλά και των δεκατριών νέων Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας αποδεικνύεται στην πράξη η προτεραιότητα της κυβέρνησης να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης  στα άτομα με αναπηρία.

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

2 σχόλια:

  1. Οπου ανοιγει ενα σχολειο, κλεινει μια φυλακη μας ειχε πει καποτε ενας σεβασμιοτατος στα εγκαινια του λυκειου! Το ασπαζομαι και σας το μεταφερω! Συγχαρητηρια σε ολους!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μπράβο ρε Θεοδώρα το αξίζεις να εισαι στη πολιτικη τρέχεις και αυτό φαίνεται γιατί οι κόποι σου αποδίδουν καρκαρπούς!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…